Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tìm kiếm dấu lạ

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 16:1-4

“Những người Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến cùng Đức Chúa Jêsus, có ý thử Ngài, thì xin làm cho xem một dấu lạ từ trên trời xuống. Nhưng Ngài đáp rằng: Khi chiều tối đến, thì các ngươi nói rằng: Sẽ tốt trời, vì trời đỏ. Còn sớm mai, thì các ngươi nói rằng: Hôm nay sẽ có cơn dông, vì trời đỏ và mờ mờ. Các ngươi biết phân biệt rõ sắc trời, mà không phân biệt được dấu chỉ thì giờ ư! Dòng dõi hung ác gian dâm nầy xin một dấu lạ; nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ chi khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Giô-na. Rồi Ngài bỏ họ mà đi.” (BTT)

Biển báo đóng vai trò quan trọng vì chúng chỉ đường đến nơi mình cần đến. Cựu Ước đầy dẫy những dấu hiệu chỉ về Chúa Jêsus nhưng các nhà lãnh đạo tôn giáo không quan tâm đến việc hiểu mục đích cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Họ có chương trình nghị sự của riêng mình để nắm giữ quyền lực trước dân chúng; và Chúa Jêsus đã làm cho địa vị của họ bị đe dọa. Có lẽ họ nghĩ rằng bằng cách chất vấn Ngài nhiều lần, họ có thể tìm ra bí quyết khiến Ngài có được quyền năng (như Sam-sôn đã bị Đa-li-la làm cho yếu trong Các Quan Xét 16:4-22). Hoặc có lẽ họ hy vọng rằng bằng cách nào đó Ngài sẽ tự làm cho mình mất uy tín và họ có thể buộc tội Ngài là kẻ xảo trá.

Họ yêu cầu một dấu lạ từ thiên đàng (từ liệu Hy Lạp có nghĩa là “ở trên”). Vì vậy, Chúa Jêsus hiểu theo nghĩa đen và chỉ cho họ xem các dấu hiệu khí tượng học trên bầu trời giúp họ dự báo thời tiết. Cụm từ tiếng Anh bắt nguồn từ đoạn văn này là: “Bầu trời đỏ vào ban đêm, niềm vui của những người chăn chiên; bầu trời đỏ vào buổi sáng, lời cảnh báo cho những người chăn chiên”. Mọi người đã học cách quan sát bầu trời và hiểu ý nghĩa của các dấu hiệu, giúp họ chuẩn bị cho thời tiết tốt hay xấu.

Chúa Jêsus buộc tội họ không hiểu Kinh Thánh, trong khi họ tuyên bố họ là thầy dạy Kinh Thánh. Họ không thể thấy được rằng những lời tiên tri về Chúa Jêsus khớp với Người mà họ đã theo dõi kỹ. Họ nhìn thấy những bằng chứng về thần tính và sự ứng nghiệm về Đấng Mết-si-a, nhưng họ không thể chấp nhận sự thật về danh tính của Đấng Christ. Vì vậy, Chúa Jêsus từ chối tiếp họ; Ngài chỉ vào dấu lạ của Giô-na mà trước đây Ngài đã ban cho họ (Ma-thi-ơ 12:38-42). Dấu lạ về tính xác thực của Đấng Christ là sự thương khó và sự phục sinh của Ngài.

Những người hoài nghi vẫn yêu cầu các dấu lạ chỉ về sự tồn tại và quyền năng của Đức Chúa Trời. Sự sống lại của Chúa Jêsus chứng minh cả hai điều đó. Có quá nhiều bằng chứng về sự thật lịch sử đáng chú ý này giúp loại bỏ sự hoài nghi. Tuy nhiên, nhiều Cơ Đốc nhân tìm kiếm các dấu lạ đem đến sự bảo đảm hoặc hướng dẫn cụ thể. Rô-ma 8:32 chép “Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?” Đừng tìm kiếm những dấu lạ để chọn con đường riêng cho mình trong cuộc sống, nhưng hãy tin cậy Chúa Jêsus sẽ dẫn dắt bạn. Không cần phải thử Ngài để rồi làm theo ý riêng; nhưng mọi người cần phải tin cậy Ngài để Ngài sẽ dẫn chúng ta đi theo đường lối Ngài.

Lạy Cha Thiên Thượng yêu dấu! Cảm ơn Ngài đã cung cấp tất cả thông tin cần thiết để con sống an toàn khi tin cậy Chúa Jêsus. Con xin lỗi vì đã nghi ngờ và sợ hãi, tìm kiếm các dấu lạ và nghe theo lời khuyên không tốt để trấn an rằng con đường con chọn là đúng. Xin tha thứ cho con và giúp con tin Lời của Ngài và bước đi với Thánh Linh của Ngài khi con tin cậy Chúa Jêsus dẫn dắt con mỗi ngày. Trong danh Chúa Jêsus. Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn