Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tìm khôn ngoan

Kinh Thánh: Châm Ngôn 14:6-7; II Ti-mô-thê 3:1-7

6 Kẻ nhạo báng tìm khôn ngoan, mà không gặp; Song sự tri thức lấy làm dễ cho người thông sáng. 7 Hãy dan xa khỏi mặt kẻ ngu muội, Con sẽ chẳng tìm được môi khôn ngoan nơi nó.1 Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn. 2 Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, 3 vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, 4 lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, 5 bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Những kẻ thể ấy, con hãy lánh xa đi. 6 Trong bọn họ có kẻ lẻn vào các nhà, quyến dụ lòng những người đàn bà mang tội lỗi, bị bao nhiêu tình dục xui khiến, 7 vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được.

Câu gốc: “Kẻ nhạo báng tìm khôn ngoan, mà không gặp; song sự tri thức lấy làm dễ cho người thông sáng” (Châm Ngôn 14:6)

Câu hỏi suy ngẫm:

-Kẻ nhạo báng có thái độ thế nào với những lời giáo huấn khôn ngoan?

-Tại sao kẻ nhạo báng tìm khôn ngoan mà không gặp?

– Vì sao Vua Sa-lô-môn khuyên con hãy tránh xa kẻ nhạo báng?

– Làm thế nào bạn nhận được sự khôn ngoan?

-Bạn cần dạy con cháu điều gì?

Sự khôn ngoan không phải là món hàng mà kẻ nhạo báng có thể chiếm đoạt hay mua được. Sự khôn ngoan do Đức Chúa Trời ban cho. Người tìm sự khôn ngoan phải biết rằng “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức” (Châm Ngôn 1:7). Sự khôn ngoan được ban cho người khiêm tốn. Khi một người biết mình đơn sơ, thiếu hiểu biết, và cầu xin Chúa, Ngài sẽ dạy dỗ, ban cho họ tri thức (Châm Ngôn 1:3-4). Ngược lại, sự khôn ngoan thật không dành cho kẻ nhạo báng vì lòng kiêu ngạo ngăn cản họ hạ mình dưới sự mặc khải của Đức Chúa Trời.

Người nhạo báng là người kiêu căng, ngạo mạn, không tìm kiếm Chúa (Châm Ngôn 21:24), luôn chế nhạo, bài bác những lời giáo huấn khôn ngoan. Họ trở nên ngu dại vì thiếu nghiêm túc về mặt đạo đức để học hỏi, nên đã xem thường sự khôn ngoan và mọi lời khuyên dạy. Vì thế kẻ nhạo báng chỉ tìm gặp được sự khôn ngoan của đời mà không thể nào gặp được sự khôn ngoan thật từ Đức Chúa Trời.

Bên cạnh đó, Vua Sa-lô-môn khuyên con giữ khoảng cách với những người nhạo báng vì con sẽ không tìm được tri thức qua lời nói của họ, và khi con làm bạn với “bọn điên dại sẽ bị tàn hại” (Châm Ngôn 13:20).Người hiểu biết tìm sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời với lòng kính sợ Ngài thì sẽ dễ dàng gặp được tri thức. Bước đi của người thông sáng thể hiện họ là người ngay thẳng và kính sợ Chúa. Sống khôn ngoan là sống trong lẽ thật của Đức Chúa Trời để hưởng được sự sống đời đời. Trong thư Sứ đồ Phao-lô gửi cho Mục sư Ti-mô-thê, ông cũng nhắc nhở học trò mình và chúng ta ngày nay phải cẩn thận về luân lý bại hoại trong ngày sau rốt.

Ông khuyên mỗi chúng ta tránh xa những người gian ác, chối bỏ nhân đức, đam mê tội lỗi, cũng là những người “vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật” (II Ti-mô-thê 3:1-7).Để có thể tiếp nhận tri thức, chúng ta phải luôn khiêm nhường học hỏi Lời Chúa, tìm sự khôn ngoan, thánh khiết của Chúa qua sự mặc khải của Chúa Thánh Linh để sống đẹp lòng Chúa. Noi gương Vua Sa-lô-môn luôn dạy con mình tìm cầu sự khôn ngoan và tri thức của Chúa, xin Chúa cho chúng ta quan tâm hướng dẫn con cháu mình tránh xa những người nhạo báng, những đường lối gian ác, tìm sự khôn ngoan từ Lời Chúa để hưởng được sự sống đời đời.Bạn có hạ mình khi tìm cầu Chúa với thái độ khiêm nhường chưa?

Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Lời Ngài đã dạy con sự khôn ngoan. Xin cho con luôn kính sợ Chúa và hạ mình khiêm cung trước mặt Ngài để con có sự khôn ngoan trong cuộc sống và biết hướng dẫn con cháu tránh xa tội lỗi.

● Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 10:18-36

Nguồn: Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2022. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn