Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Thập tự giá đi trước mão triều thiên

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 16:24-26

“Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ được lại. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” (BTT)

Các môn đồ của Chúa Jêsus về bản chất là tội lỗi và ích kỷ – giống như tác giả và độc giả của Lời Chúa Nơi Làm Việc đó thôi. Bản năng của họ là luôn tìm cách thăng tiến cho bản thân và lợi dụng bất kỳ ai kể cả Chúa Jêsus để đạt được mục đích. Mặc dù họ đang được đào tạo để trở thành những người lãnh đạo Hội Thánh thời các sứ đồ, nhưng họ lại bận tâm đến phúc lợi của chính mình hơn. Vì vậy, khi Chúa Jêsus phán Ngài sẽ chịu đau đớn dưới tay các nhà lãnh đạo tôn giáo và bị giết, thì họ không thể chấp nhận: chắc chắn họ nghĩ Chúa Jêsus sẽ trở thành vua được mến mộ của Y-sơ-ra-ên và họ sẽ được dự phần vào vinh quang của Ngài.

Nhưng thập tự giá phải đi trước mão triều thiên, với Chúa Jêsus hay tất cả các môn đồ của Ngài cũng vậy. Chúa Jêsus nói rõ với các môn đồ rằng họ cũng phải vác thập tự giá mình. Mặc dù một số môn đồ, bao gồm cả Phi-e-rơ, sẽ bị đóng đinh trên thập tự giá, nhưng Chúa Jêsus muốn nói rằng không ai có thể tuyên bố đi theo Ngài trừ khi họ “làm cho chết các việc của thân thể” (Rô-ma 8:13). “Vác thập tự giá” không có nghĩa là can đảm chịu đựng đau khổ, nhưng là tự nguyện chọn hy sinh hạnh phúc và tham vọng cá nhân để được trở thành tôi tớ của Chúa Jêsus.

Những ai theo đuổi chương trình của riêng mình sẽ mất tất cả, song những ai hy sinh mọi sự vì Đấng Christ sẽ sống trong sự tự do và nguồn sinh lực của Ngài. Chạy theo tiền bạc, sự nổi tiếng và danh vọng sẽ là một con đường mệt mỏi không đi đến đâu. Chiếm hữu cả thế giới sẽ là một tham vọng sai lầm vì sự chết sẽ cướp đi tất cả và đùa linh hồn ích kỷ xuống địa ngục vĩnh viễn. Trở thành môn đồ của Chúa đòi hỏi chúng ta để Chúa Jêsus sở hữu tất cả, song khi chúng ta lựa chọn từ bỏ đế chế nhỏ bé của mình, chúng ta lại có được mọi đặc quyền với tư cách là thành viên trong vương quốc của Ngài. Môn đồ hóa không chỉ là đi nhà thờ, đọc Kinh Thánh và cầu nguyện, không chỉ là dâng hiến và chăm chỉ hầu việc Chúa. Môn đồ hóa là học theo cách của Chúa Jêsus: thập tự giá đi trước mão triều thiên. Nếu chúng ta đi ngược lại nguyên tắc đó, chúng ta sẽ mất tất cả; nhưng khi chúng ta chấp nhận nó, chúng ta sẽ có được tất cả những gì Ngài sẽ ban cho. Sự hy sinh không đến một cách tự nhiên – đó là một trải nghiệm siêu nhiên khi chúng ta dâng đời mình cho Đấng Christ. Giống như tất cả việc học khác, chúng ta sẽ phải không ngừng thực hành. Hãy bắt đầu ngay hôm nay!

Kính lạy Đức Chúa Trời, con cảm ơn Chúa đã nhắc nhở con rằng Ngài quyết tâm dạy con con đường thập tự giá, khuyến khích con từ bỏ tất cả những gì làm thoả mãn tư dục của con, để con có thể nhận được kho báu của Ngài. Xin Cha tha thứ cho những thói quen ích kỷ đã làm con hư hoại và đánh mất những ân tứ mà Ngài ban cho con. Xin giúp con học cách “chết mỗi ngày” đối với những ham muốn và bốc đồng của bản thân để con có thể trở nên giống Chúa Jêsus hơn. Trong Danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn