Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Thẩm quyền của Chúa Jêsus vẫn y nguyên

Kinh Thánh: Mác 16:19-20

“Đức Chúa Jêsus phán như vậy rồi, thì được đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Về phần các môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo.” (BTT)

Mặc dù có lẽ Mác không phải là người viết 11 câu cuối cùng của sách Phúc Âm này, nhưng phần tóm tắt cuối cùng này thu hẹp khoảng cách giữa cuộc đời của Chúa Jêsus và mục vụ của Hội Thánh đầu tiên. Tiếp nối chủ đề của Mác về thẩm quyền mà mọi người đã công nhận nơi Chúa Jêsus (Mác 1:27; Mác 2:10; Mác 3:15), phần tái bút này của Phúc Âm Mác cho thấy rõ quyền cai trị của Ngài vẫn tiếp tục. Sau khi thăng thiên, Chúa Jêsus ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa Chúa Jêsus là Đấng đã được giao mọi quyền hành trên trời và dưới đất (Ma-thi-ơ 28:18). Việc ngồi trên ngai thiên đàng khẳng định Ngài vừa là Đấng cai trị vừa là Đấng phán xét (Hê-bơ-rơ 12:2).

Vì vậy, công việc của Chúa Jêsus vẫn chưa hoàn thành khi Ngài thăng thiên. Công việc ấy vẫn tiếp tục cho đến ngày nay và sẽ tiếp tục cho đến khi Ngài thiết lập Trời mới và Đất mới, nơi sự công bình ăn ở (II Phi-e-rơ 3:13). Vào ngày đó, tất cả quyền cai trị sẽ bị đánh bại và Đấng Christ sẽ trị vì ở vị trí cao nhất và độc nhất (I Cô-rinh-tô 15:24).

Sau Lễ Ngũ Tuần, các môn đồ được đầy dẫy Thánh Linh để nói về Chúa Jêsus (Công vụ 4:20). Khi họ rao giảng, Ngài đã đồng công cùng họ. Thật là một sự biến đổi lạ lùng! Từ những người đàn ông không biết cách ăn nói, sợ hãi và co ro sau những cánh cửa khóa chặt (Giăng 20:19), họ đã trở thành những sứ giả can đảm không thể nín lặng. Các phép lạ đã thu hút đám đông; nhưng chính thông điệp của Phúc Âm mới chinh phục được tấm lòng. Cũng một thông điệp ấy có thể khuấy động lòng căm thù và sự đàn áp bạo lực từ những người khác, mặc dù họ cũng nhìn thấy các dấu lạ. Tuy nhiên, điều đó không ngăn được các sứ giả rao giảng sứ điệp, bởi vì Chúa đang làm việc cùng họ và họ biết rõ điều đó!

Chúa Jêsus ngày nay ở đâu? Mặc dù hiện nay Ngài có thẩm quyền trên toàn vũ trụ này, nhưng Ngài vẫn ở với dân sự của Ngài (Ma-thi-ơ 28:20). Thật vậy, Ngài đã hứa rằng Cha và Ngài sẽ ở trong những ai yêu mến và vâng lời Ngài (Giăng 14:23). Bạn đã mời Ngài bước vào tấm lòng và cuộc sống của bạn chưa? Nếu chưa thì đừng để Ngài bên ngoài cuộc đời bạn (Khải huyền 3:19-20). Chúa Jêsus đã bị đóng đinh vì bạn. Việc tiếp nhận Chúa Jêsus sẽ biến đổi những người yếu đuối và mệt mỏi để họ có thể thực hiện những công tác khó khăn nhất. Làm việc cùng Chúa Jêsus mang đến sự tươi mới lạ lùng (Ma-thi-ơ 11:28-30). “Lời Chúa Nơi Làm Việc” nghĩa là Chúa Jêsus đang làm việc cùng bạn và ngự trong bạn, giúp bạn thực hiện những gì Ngài phán và chia sẻ điều chân thật (Phi-líp 2:13). Bạn không bao giờ đơn độc (Phục truyền Luật lệ Ký 31:6-8). Sự hiện diện đầy năng quyền của Ngài giúp bạn kết quả lớn lao cho Ngài … vì phước hạnh của những người tiếp nhận Ngài và vì vinh hiển của Ngài.

Kính lạy Chúa! Cảm ơn Chúa vì Ngài luôn ở cùng con và muốn con cùng làm việc với Ngài mỗi ngày. Xin Chúa tha tội cho con vì những lần con đã để Ngài đứng ngoài cuộc sống của con hoặc không mừng đón Ngài bước vào cuộc đời con. Xin Chúa cai trị cuộc đời con ngày hôm nay cũng như trong thiên đàng. Xin giúp con nhận ra cơ hội được sống và phát ngôn cho Ngài, để con thực hiện phần việc Ngài giao cho con, tin chắc rằng Chúa sẽ thực hiện sự biến đổi tuyệt vời khi mọi người tiếp nhận Chúa vào cuộc đời của họ. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn