Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tận trung đến cuối cùng

Kinh Thánh: Lu-ca 2:36-38

“Lại có bà tiên tri An-ne, con gái của Pha-nu-ên, về chi phái A-se, đã cao tuổi lắm. Từ lúc còn đồng trinh đã ở với chồng được bảy năm; rồi thì ở góa. Bấy giờ đã tám mươi bốn tuổi, chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ đêm ngày hầu việc Đức Chúa Trời, kiêng ăn và cầu nguyện. Một lúc ấy, người cũng thình lình đến đó, ngợi khen Đức Chúa Trời, và nói chuyện về con trẻ với mọi người trông đợi sự giải cứu của thành Giê-ru-sa-lem.” (BTT)

An-ne là một người phụ nữ đã cao tuổi. Kết hôn được bảy năm, cuộc sống của bà ra sao kể từ lúc chồng mình qua đời? Lu-ca cho chúng ta biết bà không tái hôn hay tiếp tục công việc của mình mà bà đang thực hiện một sứ mạng đặc biệt. Bà chuyên tâm thờ phượng Chúa, kiêng ăn và cầu nguyện. Nhưng đây không phải là lòng mộ đạo thầm lặng mà tất cả nhằm chuẩn bị cho một sự kiện lớn lao trong cuộc đời bà. Bà là người được Chúa tin cậy có thể nhận biết và loan báo Lẽ Thật. Bà không rõ vào thời điểm nào; nhưng khi điều ấy xảy đến, bà biết đã đến lúc cần xuất hiện để gặp được Đấng Mết-si-a.

Chúng ta không biết Chúa đã nâng đỡ bà ra sao qua hàng chục năm thức canh lẻ bóng hay sứ mệnh của bà đã bắt đầu như thế nào. Nhưng chúng ta biết tuổi thọ 84 vào thời kỳ đó đã là vượt qua mức trung bình, vậy mà bà vẫn sẵn lòng hầu việc. Theo luật Do Thái, cần phải có hai nhân chứng để xác minh sự thật (Giăng 8:17). Vào ngày đó, đầu tiên là cụ Si-mê-ôn (Lu-ca 2:25-35) và sau đó là bà An-ne xuất hiện với tư cách là nhân chứng của Chúa để nói tiên tri về con trẻ khi Ngài được đem dâng cho Đức Chúa Trời. Tấm lòng họ hướng về Chúa cách cá nhân và mắt họ nhìn biết điều mà Ngài sẽ chỉ cho. Sau đó, Thánh Linh của Chúa đã thúc giục cả hai đến đúng nơi, vào đúng thời điểm, để làm nhân chứng, làm chứng về con trẻ này.

Bà An-ne là nguồn khích lệ cho nhiều tín hữu. Bà đã trung thành với Chúa cho đến cùng, kể cả khi hầu hết mọi người đều bỏ cuộc. Bà đã không đếm những năm tháng đã qua mà là những phút giây sắp đến. Bà An-ne luôn tìm kiếm điều Chúa sẽ bày tỏ cho bà (Thi thiên 119:123). Thay vì hồi tưởng lại vinh quang của chính mình trong quá khứ, bà lại háo hức nhìn thấy vinh quang của Chúa. Ngày hôm đó, bà được đặc ân loan báo Chúa Jêsus là Đấng Cứu Chuộc thế gian. Đó không phải là ngày bà được vinh danh nhưng là cơ hội để công bố sự vinh hiển của Chúa Jêsus. Bà đã tin cậy Đức Chúa Trời là Đấng giữ lời hứa để ban Đấng Giải Cứu. Giờ thì bà biết lời hứa đã được thực hiện.

Lòng kiên trì đó bắt nguồn từ một đời sống biết thờ phượng Chúa được dầm thấm trong Lời Ngài, trong sự cầu nguyện và được duy trì bởi sự kiêng ăn. Đó cũng là nếp sống của Chúa Jêsus và trở thành hình mẫu cho các sứ đồ. Công việc của thiên đàng quá rộng lớn đến nỗi không thể để cho những thú vui tầm thường của thế gian cản trở. Điều này không có nghĩa là mọi tín hữu phải sống theo kiểu suy niệm trong cô độc mà là mỗi ngày đặt hy vọng về sự xuất hiện của Đấng Christ làm trọng tâm (I Tê-sa-lô-ni-ca 1:9-10). Bất kể trách nhiệm của chúng ta là gì, chúng ta đều đang tìm kiếm hoặc là sự thăng tiến và danh dự của riêng mình, hoặc là sự lớn mạnh của vương quốc Đấng Christ và vinh quang của Ngài. Đó không chỉ là hoạt động tôn giáo mà còn là một cam kết hết lòng đặt Chúa Jêsus lên trên hết mọi sự. Hãy làm lại ngay hôm nay. Hãy cầu nguyện ngay chỗ bạn đang ở và xin Chúa ban cho bạn một tấm lòng giống như bà An-ne, để rồi sống và làm việc trong tinh thần mong được gặp Chúa Jêsus khi Ngài tái lâm.

Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì sự mặc khải về Chúa Jêsus là mục tiêu và động lực cho đời sống của mỗi Cơ Đốc nhân. Xin tha thứ cho con vì những năm tháng con đã lãng phí cho sự thăng tiến của bản thân trong khi Ngài gọi con làm vinh hiển danh Ngài. Dù tuổi tác và trách nhiệm của con ra sao, xin giúp con khát khao trở nên tôi tớ Chúa và học cách thờ phượng Ngài hết lòng, để con có thể sống cuộc đời dẫn đưa mọi người đến với Chúa Jêsus. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn