Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tai để nghe và mắt để thấy

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 13:9

“Ai có tai, hãy nghe!” (BTT)

Câu Kinh Thánh này nằm ngay sau khi Chúa Jêsus kể ẩn dụ về người gieo giống cho đoàn dân, nhưng trước khi các môn đồ hỏi Chúa Jêsus ý nghĩa của ẩn dụ. Tuy nhiên, bằng câu trả lời ngắn gọn này, Chúa Jêsus đang truyền đạt một chuỗi lẽ thật quan trọng. Thứ nhất, Ngài đang nói rằng ẩn dụ không chỉ là một câu chuyện để giải trí mà là lời dạy từ Đức Chúa Trời với một thông điệp cần được lĩnh hội. Thứ hai, ý nghĩa của ẩn dụ chỉ có thể được nhận biết bởi những người đã lắng nghe cách cẩn thận để hiểu những gì họ đang nghe. Thứ ba, một số người sẽ không bao giờ hiểu vì họ không tiếp nhận Phúc Âm.

Câu nói này cũng gây khó chịu cho những người nghe Ngài vì “tai không nghe được và mắt không thể thấy” là lời mô tả các thần tượng và những người thờ thần tượng trong Thi thiên 115: 2-8. Ê-sai 6:10 sử dụng cách diễn đạt này để mô tả những người bị tội lỗi làm cho chai lì, ở dưới sự phán xét của Đức Chúa Trời – họ không thể nhìn thấy cách để được cứu dù họ muốn được cứu- và Chúa Jêsus xác nhận điều này trong những câu tiếp theo (Ma-thi-ơ 13:14-15).

Sự phán xét là mặt bên kia của đồng xu có tên “sự cứu rỗi”. Những người không được cứu sẽ bị phán xét. Thần tượng không chỉ không thể nhìn và nghe, mà còn ngăn cản con người nhìn thấy chính mình trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời và nghe được ý nghĩa của Phúc Âm. Ở Y-sơ-ra-ên, mặc dù họ sốt sắng về tôn giáo của mình, nhưng đó không còn là chân lý của Đức Chúa Trời (nếu không, các nhà lãnh đạo đã tiếp nhận Chúa Jêsus rồi), mà nó đã trở thành một thần tượng – là thần giả mạo không bao giờ có thể cứu được bất kỳ ai.

Ngày nay cũng vậy, con người thật dễ tuân theo các nghi lễ tôn giáo vì cho rằng nếu họ làm mọi thứ đúng đắn thì sẽ được Chúa yêu, nhưng họ đã sai. Phúc Âm bày tỏ rằng tất cả chúng ta đều là những tội nhân gian ác và thậm chí bị điếc và mù không biết tìm kiếm sự cứu rỗi ở đâu. Ẩn dụ về người gieo giống cho chúng ta biết rằng, theo lẽ tự nhiên, lòng người chai cứng và chống nghịch mạng lịnh của Đức Chúa Trời. Nhưng khi Chúa làm việc trên chúng ta, chúng ta bắt đầu nghe và hiểu cách tiếp nhận hạt giống Tin Lành. Sau đó, chúng ta có thể đáp ứng với Ngài và bắt đầu sống đời sống kết quả và hữu ích (2 Cô-rinh-tô 4:3-6).

Lạy Đức Chúa Trời của ánh sáng và tình yêu, cảm ơn Ngài đã hành động trong lòng con để khiến con nghe được tiếng của Ngài, ăn năn và được cứu. Xin tha thứ vì những lần con đã hướng về thần tượng mà không lắng nghe tiếng của Ngài. Xin hãy tiếp tục làm việc trong lòng con và bạn bè con để hết thảy đều lắng nghe và tiếp nhận sứ điệp từ Ngài cũng như đồng công với Ngài trong việc xây dựng vương quốc Ngài. Trong danh Chúa Jêsus, Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn