Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tách ra để trừng phạt

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 25:41-46

“Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những quỉ sứ nó. Vì ta đã đói, các ngươi không cho ăn; ta khát, các ngươi không cho uống; ta là khách lạ, các ngươi không tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi không mặc cho ta; ta đau và bị tù, các ngươi không thăm viếng. Đến phiên các người nầy bèn thưa lại rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa, hoặc đói, hoặc khát, hoặc làm khách lạ, hoặc trần truồng, hoặc đau ốm, hoặc bị tù mà không hầu việc Ngài ư? Ngài sẽ đáp lại rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy, ấy là các ngươi cũng không làm cho ta nữa. Rồi những kẻ nầy sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời.” (BTT)

Hình ảnh được nhiều người ưa thích về Chúa Jêsus đó là Ngài đầy lòng nhân từ, yêu thương và không làm hại bất kỳ ai. Chắc chắn trong mọi cách Ngài không hề làm hại hay thích làm hại ai; và Ngài yêu muôn vật mà Ngài đã dựng nên (Thi thiên 145:9). Nhưng Ngài cũng là một thẩm phán công bình: kiên nhẫn nhưng không khoan dung. Tất cả những người không yêu mến Ngài sẽ bị tách ra và số phận của họ sẽ giống như số phận của ma quỷ cùng kẻ hung ác. Nghe có vẻ nặng nề, nhưng đó chính là điều Chúa Jêsus đã nói trong những câu Kinh Thánh này.

Sự phán xét và sự cứu rỗi là hai phương diện của cùng một giáo lý. Chúa Jêsus là Vua và vì vậy Ngài có quyền cai trị. Những người khinh thường hoặc phớt lờ uy quyền của Ngài sẽ bị đuổi ra khỏi sự hiện diện của Ngài để đến một nơi hư mất, ở đó chỉ có sự dữ. Ấy là một viễn cảnh khủng khiếp, nhưng là lẽ thật cần thiết giữ chúng ta phụ thuộc vào ân điển của Đức Chúa Trời, vào sự thờ phượng, vâng lời, phục vụ và làm chứng. Đặt đức tin nơi Chúa Jêsus Christ và sự hy sinh của Ngài dành cho chúng ta sẽ giúp chúng ta thoát khỏi địa ngục.

Một số người nghĩ những câu Kinh Thánh này đang nói với chúng ta rằng nếu chúng ta làm đủ việc lành, thì Đức Chúa Trời sẽ giải thoát chúng ta khỏi địa ngục. Không, điều đó không đúng. Kẻ ác (bất cứ ai phớt lờ sự kêu gọi của Đức Chúa Trời – dù họ cố gắng trở nên tốt đến đâu) không yêu gia đình của Đức Chúa Trời, bởi vì họ không yêu Chúa Jêsus. Tại sao họ phải rối trí để giảm bớt đau khổ trong đời sống của một số Cơ Đốc nhân? Đó là lý do tại sao những nỗ lực của họ để sống “đời sống tốt” không có giá trị trong Thiên đàng. Không hẳn là việc chúng ta làm, nhưng lý do chúng ta làm mới là điều quan trọng.

Nếu mỗi Cơ Đốc nhân đều suy ngẫm về số phận kinh khiếp của những người nhìn bên ngoài có vẻ tốt bụng, lương thiện, đạo đức nhưng không nhìn biết Chúa Jêsus, thì kết quả sẽ ra sao? Chúng ta có thể biết ơn nhiều hơn vì sự cứu rỗi ban cho chúng ta là những kẻ không xứng đáng, vì sự hiện diện của Thánh Linh và lời hứa về thiên đàng – điều đó sẽ khuyến khích chúng ta thờ phượng Ngài. Chúng ta sẽ nhận thức rõ hơn về bổn phận của mình trong sự phục vụ nhu cầu của các anh chị em cùng niềm tin – khích lệ chúng ta phục vụ Chúa. Chúng ta sẽ cam kết nhiều hơn để sống chính trực, nói với bạn bè và đồng nghiệp của chúng ta làm thế nào để họ có thể được cứu – thúc đẩy sự làm chứng ​​của chúng ta. Nếu không, đức tin của chúng ta có thể trở thành sự thoải mái cá nhân và sự ham mê ích kỷ. Ngày hôm nay, hãy thờ phượng và làm việc như một người đã nhận được lời hứa Thiên đàng; và làm chứng với tư cách là người hiểu được sự đáng kính sợ của Chúa Jêsus (2 Cô-rinh-tô 5:11).

Lạy Cha Thánh, cảm ơn vì Chúa Jêsus đã nói rất rõ ràng về số phận khủng khiếp của những người không tiếp nhận Ngài. Xin tha thứ cho con khi đã biết sự thật này nhưng lại cho rằng điều đó không liên quan gì đến con và con không có trách nhiệm với những người đang sống xung quanh và cùng làm việc với con. Xin giúp con khắc ghi lẽ thật này trong lòng, để con được thúc đẩy trong sự thờ phượng, phục vụ và làm chứng để danh Ngài được ca ngợi và vinh hiển, và giúp những người xung quanh con có thể trở lại cùng Chúa Jêsus và được cứu. Trong danh Chúa Jêsus. Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn