Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sức hút từ Chúa Jêsus

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 19:1-2

“Đức Chúa Jêsus phán lời ấy xong rồi, thì từ xứ Ga-li-lê mà đi đến bờ cõi xứ Giu-đê, bên kia sông Giô-đanh. Có nhiều đoàn dân đông theo Ngài, và Ngài chữa lành các kẻ bịnh ở đó.” (BTT)

Chúa Jêsus đang thi hành chức vụ – từ thiên đàng được sai đến thập tự giá… và song song đó là việc đào tạo một nhóm người để mang Phúc Âm đến cho thế giới. Thời gian Ngài ở Ga-li-lê (Galilee) rất quan trọng. Tránh xa áp lực chính trị tôn giáo tại Giê-ru-sa-lem (Jerusalem) xứ Giu-đê (Judea), Chúa Jêsus gây ngạc nhiên cho các môn đồ bằng những phép lạ và ẩn dụ mà Ngài dạy cho đám đông. Sau đó, nhân lúc vắng vẻ, các sứ đồ tập sự đã xin Ngài giải thích ý nghĩa của những điều đó. Đó là khoảng thời gian học tập cao độ để trang bị họ cho nhiệm vụ lãnh đạo ở phía trước.

Việc rời khỏi miền Bắc đất nước cho thấy sự chuẩn bị hướng đến thập tự giá. Ngài đi xuống Sa-ma-ri (Samaria), nơi Ngài bị người Do Thái sùng đạo khinh thường. Lu-ca 9:51-18:30 mô tả việc tăng cường công tác đào tạo mục vụ bao gồm việc sai 72 môn đồ khác đi thi hành chức vụ trong Danh Ngài. Tại mọi thời điểm, Chúa Jêsus đều trang bị cho đội ngũ của Ngài để khi Ngài về trời, họ sẽ hiểu cách lãnh đạo Hội Thánh dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.

Cuối cùng, khi Chúa Jêsus đến xứ Giu-đê (vùng đất dành cho người bản xứ bao gồm cả Giê-ru-sa-lem), Ngài băng qua sông và đến những khu vực tương đối ít người tại Bê-rê (Perea) phía đông sông Giô-đanh (Jordan), gần nơi Ngài nhận lễ báp-tem. Tuy nhiên, họ không hề lẻ loi. Bất cứ nơi nào Chúa Jêsus đến, Ngài đều thu hút đoàn dân đông. Họ biết rằng Ngài có quyền năng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là điều vô cùng thu hút những người nghèo khổ, bệnh tật, thiếu thốn, bị lãng quên, bị đối xử tệ và những người tuyệt vọng.

Chúa Jêsus vẫn đang kéo mọi người đến với Ngài. Ngài dùng con cháu thuộc linh của các môn đồ (tức là chúng ta), những người đã được Chúa Jêsus dạy dỗ. Đức Thánh Linh “chưng cất” thông tin ấy và áp dụng cho những người tuyệt vọng. Khi quá nhiều người gây cho họ thất vọng, thì Chúa Jêsus luôn đáng tin cậy và nhân từ, thảo nào họ bị thu hút đến với Ngài. Ngài muốn sử dụng chúng ta để nói với mọi người về cùng một Phúc Âm mà Chúa Jêsus đã dạy dỗ, và bày tỏ vương quốc của Đức Chúa Trời qua cách chúng ta sống, giống như Chúa Jêsus đã làm. Khi mọi người nhìn vào các môn đồ đích thực hôm nay, họ biết rằng Thầy của họ cũng sẽ đầy uy quyền và khôn ngoan. Vì vậy, hãy sống như một môn đồ đích thực và truyền tải Phúc Âm cách rõ ràng. Hãy xem Đức Thánh Linh sẽ sử dụng bạn như thế nào để hướng dẫn người khác đến với Chúa Jêsus.

Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài đã kéo con đến với Đấng Christ, và huấn luyện con, qua sự dạy dỗ của các sứ đồ, để trở nên môn đồ trong thời hiện đại. Xin tha thứ cho những lần con đã phớt lờ những người không còn hy vọng và rất cần Chúa Jêsus. Xin giúp con có tấm lòng nhân từ của Ngài và cho con sự can đảm để dẫn đưa họ đến với Chúa Jêsus, để Ngài đáp ứng nhu cầu khi họ thuận phục Ngài. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn