Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sự thỏa lòng sai trái

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 4:2-4

“Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày bốn mươi đêm rồi, sau thì đói. Quỉ cám dỗ đến gần Ngài, mà nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi. Đức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.” (BTT)

Chúa Jêsus rất đói sau một thời gian dài kiêng ăn và cầu nguyện trong đồng vắng. Chúa đang chuẩn bị cho chính mình để đối mặt với Satan. Lời gợi ý xấu xa đầu tiên là để Chúa Jêsus nghi ngờ danh tính của chính Ngài – “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời…”. Nhưng Chúa Jêsus biết Ngài là ai: Ngài hoàn toàn hiểu rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời, Cha Ngài, khi Ngài 12 tuổi (Lu-ca 2:41-50). Và gần đây tiếng phán của Cha Ngài đã xác nhận điều đó (Ma-thi-ơ 3:17). Vậy mà Sa-tan dám cố làm cho Ngài nghi ngờ, và thuyết phục Ngài rằng Ngài cần phải chứng minh chính Ngài.

Ma quỷ đã đề nghị Chúa Jêsus nên giải tỏa cơn đói của Ngài bằng cách ra lệnh cho những viên đá thay đổi cấu trúc và thành phần hóa học của chúng, để trở thành bánh để ăn. Tất nhiên Chúa Jêsus có thể làm như vậy: vào những thời điểm khác, Ngài biến nước thành rượu và khiến kẻ chết sống lại. Nhưng gợi ý này không đến từ Đức Chúa Cha. Đó là cách của Sa-tan khiến Chúa Jêsus chống nghịch lại ý muốn của Cha Ngài và nắm quyền trên cuộc đời của Chúa Jêsus Christ. Nhưng bởi uy quyền của mình, Chúa Jêsus đã chống lại và tuân theo Lời của Đức Chúa Trời được chép trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:3.

Đời sống không chỉ là sự sống còn và sự mãn nguyện còn hơn sự thỏa mãn thể xác. Đời sống có mục đích, và nếu Lời Đức Chúa Trời không phải là trung tâm điểm của đời sống, thì sự tồn tại của chúng ta sẽ trở nên vô nghĩa. Chúa Jêsus biết rằng việc đáp ứng nhu cầu thuộc thể của Ngài bởi sự gợi ý của Sa-tan sẽ phá hủy mục đích mà Đức Chúa Cha đã sai Ngài đến thế gian. Chúa Jêsus biết rằng chỉ có Lời của Đức Chúa Trời mới có quyền khiến Ngài làm theo. Tấm lòng và tâm trí của Chúa Jêsus quyết tâm chỉ làm theo ý muốn của Cha, và Ngài đã gạt bỏ mọi gợi ý khác (Ma-thi-ơ 26:39-42).

Con người ảnh hưởng đến chúng ta vì chúng ta cho phép lời nói hoặc gương mẫu của họ có thẩm quyền trong cuộc sống của chúng ta để định hình số phận của chúng ta. Đó là sự lựa chọn của chúng ta. Và mỗi lựa chọn sẽ loại trừ những lựa chọn khác. Giống như Chúa Jêsus, chúng ta có những lựa chọn riêng để thực hiện mỗi ngày. Mặc dù có vẻ một số quyết định ít nhiều có ý nghĩa riêng của nó, nhưng tất cả đều là cơ hội để nói với Chúa rằng chúng ta chỉ muốn chấp nhận thẩm quyền của Ngài và sẵn sàng tuân theo với thái độ tin kính. Khi sự lựa chọn của chúng ta không phù hợp với Lời của Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải ăn năn và thay đổi. Khi đó là một quyết định đẹp ý Chúa, thì chúng ta cần phải vững vàng. Vì vậy, hôm nay là một ngày nữa để tập làm theo Lời của Đức Chúa Trời và từ chối những lời nói dối của ma quỷ.

Kính lạy Đức Chúa Cha! Tạ ơn Ngài vì Chúa Jêsus là gương mẫu rõ ràng về việc quyết định dựa trên Lời của Chúa. Xin Chúa tha thứ cho con khi con chấp nhận những thẩm quyền không theo Lời của Chúa. Xin Chúa giúp con biết ăn năn, tha tội cho con và dạy con biết cách thay đổi suy nghĩ của mình để con hăng hái làm theo ý muốn của Ngài. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ! Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn