Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sứ mệnh được kêu gọi

Kinh Thánh: Mác 5:18-20

“Lúc Ngài đương bước vào thuyền, người trước đã bị quỉ ám xin ở lại với Ngài. Nhưng Đức Chúa Jêsus không cho, phán rằng: Hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi, mà thuật lại cho họ điều lớn lao thể nào Chúa đã làm cho ngươi, và Ngài đã thương xót ngươi cách nào. Vậy, người đi, đồn ra trong xứ Đê-ca-bô-lơ những điều lớn lao thể nào mà Đức Chúa Jêsus đã làm cho mình; ai nấy đều lấy làm lạ.” (BTT)

Chúa Jêsus không được chào đón tại nơi đây. Có hai ngàn con heo chết chìm vì đâm đầu xuống biển Ga-li-lê sau khi bị quấy nhiễu cách dữ tợn bởi các quỷ trước đó đã làm Quân Đội khiếp sợ (Mác 5:1-17). Nhưng dân chúng trong thành và ở miền quê lại sợ hãi trước quyền năng trục xuất các quỷ và cho chúng nhập vào bầy heo của Chúa Jêsus. Đối với họ, Chúa Jêsus là một rủi ro khó lường. Tuy nhiên, có một người không nghĩ như vậy. Quân Đội, tức là người điên dữ tợn từng lõa thể, giờ đây đã mặc quần áo và hoàn toàn sáng suốt. Ông biết rằng nếu không có Chúa Jêsus thì cuộc đời của ông sẽ không bao giờ được biến đổi.

Ông đã bị những con người văn minh ruồng bỏ trong nhiều năm. Những người ghét Chúa Jêsus không phải là bạn của ông. Ông có điểm chung gì với họ kia chứ? Vì vậy, ông đã xin Chúa Jêsus cho phép ông gia nhập nhóm các môn đồ. Giờ đây, ông thấy rằng mình có thể sống một cuộc đời mới nếu đi theo Đấng Cứu Thế. Vì vậy, khi Chúa Jêsus đang bước vào thuyền để trở về phía thành Ca-bê-na-um của biển hồ, ông khẩn thiết xin được đi cùng Ngài. Đây không phải là lời van xin vì khiếp sợ của ma quỷ trong câu 12, hay lời yêu cầu tha thiết của dân chúng nhằm xua đuổi Chúa Jêsus trong câu 17. Người đàn ông này “theo phe” Con Đức Chúa Trời đến nỗi ông cảm thấy đau khổ khi bị bỏ lại mà không có Ngài.

Nhưng Chúa Jêsus đã để lại dấu vết về quyền phép của Ngài trên người đàn ông: ông đã an toàn và được cứu. Và (mặc dù ban đầu không nhận ra điều đó), giờ đây ông đã trở nên “con cái Đức Chúa Trời” (Giăng 1:12) … và có công việc để làm với tư cách là đại sứ của Chúa Jêsus (Ê-phê-sô 6:19-20). Vậy tại sao Chúa Jêsus không thêm ông vào nhóm các thực tập sinh? Không giống như những môn đồ đang được đào tạo (học cách lãnh đạo Hội Thánh), Chúa chỉ đơn giản bảo người đàn ông được tái sinh này thuật lại cho gia đình biết Đức Chúa Trời hay thương xót đã làm cho ông điều lớn lao thể nào. Ông phải làm chứng cho đại gia đình của mình cũng như bạn bè của họ về ân điển của Đấng Christ (Công vụ 1:8). Mạng lịnh của Đấng Christ chính là sứ mệnh của ông. Ông đã vâng phục, và mọi người đã được nghe câu chuyện của ông. Chúng ta không biết kết quả ra sao, nhưng chúng ta biết rằng ông đã vâng theo sự kêu gọi của Chúa.

Ngày nay, ngay cả một số Cơ Đốc nhân cũng thích tư tưởng trốn tránh sự khó chịu trong những mối quan hệ ở đời: có vẻ sẽ thoải mái hơn khi làm việc cho Hội Thánh hay ẩn náu trong sự thông công. Nỗi sợ sống nếp sống Cơ Đốc đã ngăn họ nói về Chúa Jêsus với những người xung quanh. Nhưng những ai đã được biến đổi bởi Đấng Christ… nên nói về Chúa Jêsus! Câu chuyện của bạn sẽ đem lại hy vọng cho người khác nếu như bạn dám kể. Bạn sẽ bất ngờ trước phản ứng của đồng nghiệp: một số sẽ ngạc nhiên khi nghe câu chuyện của bạn. Lời kêu gọi thuật lại những gì Chúa Jêsus đã làm cho bạn là một phần thiết yếu trong đời sống của mỗi Cơ Đốc nhân. Hôm nay chính là ngày để làm điều đó. Hãy tìm kiếm cơ hội mà Đức Chúa Trời ban cho và theo đuổi mục đích sống của bạn, ngay hôm nay!

Kính lạy Đức Chúa Jêsus, con thật sự biết ơn Ngài vì đã biến đổi cuộc đời con theo mọi cách lạ lùng. Xin Chúa tha thứ cho con vì đã muốn trốn trong sự an toàn của Hội Thánh trong khi Ngài muốn con thuật lại cho gia đình và bạn bè Chúa đã làm cho con biết bao nhiêu điều. Xin Chúa giúp con tin chắc vào lẽ thật của những điều Ngài đã làm, đến nỗi con sẽ không bao giờ hổ thẹn khi nói rằng con thuộc về Ngài, và lý do con thuộc về Ngài. Xin Chúa ban cho con sự khôn ngoan để nhận ra rằng, việc làm chứng cho gia đình và bạn bè tại nơi làm việc cũng là một mục vụ Cơ Đốc giống như bất kỳ sự phục vụ nào trong Hội Thánh. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn