Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sứ mạng nguy hiểm trong gia đình

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 10:34-36

“Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian; ta đến, không phải đem sự bình an, mà là đem gươm giáo. Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia; và người ta sẽ có kẻ thù nghịch, là người nhà mình.” (BTT)

Những lời này của Chúa Jêsus có vẻ rất mạnh mẽ và làm người nghe khó chịu. Nhưng Chúa Jêsus đang xác nhận lời tiên tri của Mi-chê 700 năm trước rằng “Chớ tin người lân cận của các ngươi, và chớ để lòng tin cậy nơi bạn hữu mình; hãy giữ đừng mở miệng ra cùng người đàn bà ngủ trong lòng ngươi. Vì con trai sỉ nhục cha, con gái dấy lên nghịch cùng mẹ, dâu nghịch cùng bà gia, và kẻ thù nghịch của người tức là người nhà mình.” (Mi-chê 7:5-6).

Vào thời Mi-chê, sự phân rẽ trong Y-sơ-ra-ên (Israel) đã làm đất nước bị chia cắt khi người A-sy-ri đe dọa xâm chiếm lãnh thổ. Mi-chê biết lý do của sự sợ hãi và tình trạng bất ổn này, đó là vì dân sự đã quay lưng lại với Chúa và đang làm những gì họ cho là tốt nhất. Những sự phân rẽ đó hiện diện ngay trong chính gia đình và trong những mối quan hệ thân thiết. Vì vậy, những người thật sự kính sợ Chúa không biết phải tin cậy ai ngoài Ngài. Mi-chê 7:7 tiếp tục “Nhưng ta, ta sẽ nhìn xem Đức Giê-hô-va, chờ đợi Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi ta; Đức Chúa Trời ta sẽ nghe ta.”

Chúa Jêsus là Chúa Bình An (Ê-sai 9:6), đã truyền cho những người thuộc về Ngài rao sự bình an và tìm chỗ ở nơi những người tìm kiếm sự bình an (Ma-thi-ơ 10:11-13). Vì vậy, nói rằng Ngài “không phải đem sự bình an, mà là đem gươm giáo” có vẻ khá kỳ quặc. Điều Chúa muốn nói là Ngài sẽ không bao giờ đáp ứng mong muốn của dân Y-sơ-ra-ên là giải phóng họ khỏi ách cai trị của người La Mã; đó không phải là việc của Ngài. Ngài đến để phân chia những người chống lại quyền cai trị của Đức Chúa Trời, và những người muốn Đức Chúa Trời là Chúa của họ. Khi Phúc Âm được rao truyền, hai nhóm người này sẽ bị tách riêng ra. Chúa Jêsus muốn những lời dạy dỗ và việc làm của Ngài sẽ hình thành hai nhóm người đối lập nhau để những người khao khát được cứu có thể tìm thấy lẽ thật và thoát khỏi sự kìm kẹp của Sa-tan.

Chúng ta muốn tin tưởng vào gia đình và bạn bè thân thiết. Họ là một phần của danh tính và sự an toàn của chúng ta. Nhưng khi chúng ta tin vào Phúc Âm, những người chúng ta yêu thương và chia sẻ nhiều nhất có thể cảm thấy Chúa Jêsus là một điều đáng lo ngại. Trên cả mọi sự, Ngài là “ông chủ” tối cao và có quyền truyền dạy chúng ta phải sống thế nào. Lời của Đức Chúa Trời (cả Chúa Jêsus và Kinh Thánh) luôn hành động như một thanh gươm (Hê-bơ-rơ 4:12), phân rẽ sự thật ra khỏi sự giả dối để mọi người có thể nhận biết đâu là điều đúng; và biết cách sống theo lẽ thật. Những người không chấp nhận Đức Chúa Trời và lẽ thật của Ngài cũng sẽ không tiếp đón những người thuộc về Ngài – ngay cả khi họ ở trong cùng một gia đình. Khi việc này xảy ra, đó là một khó khăn về mặt tình cảm; nhưng Đức Chúa Trời sẽ dùng lời chứng đầy niềm vui và kiên định của chúng ta để giúp một số thành viên trong gia đình tiếp nhận Chúa Jêsus.

Lạy Cha Thiên Thượng, con cảm ơn Ngài vì trong gia đình và bạn bè con có những người yêu mến Chúa. Xin Chúa tha thứ khi con nản lòng vì một số người thân của con chưa tiếp nhận Ngài. Xin giúp con luôn vui vẻ giữa sự căng thẳng đó, sống cho vinh quang của Ngài và cầu xin sự cứu rỗi cho những người con yêu thương. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn