Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sự lừa dối cuối cùng của kẻ phản bội

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 26:47-50

“Khi Ngài còn đương phán, xảy thấy Giu-đa là một người trong mười hai sứ đồ đến với một bọn đông người cầm gươm và gậy, mà các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân đã sai đến. Đứa phản Ngài đã trao cho bọn đó dấu nầy: Người nào mà tôi sẽ hôn, ấy là người đó, hãy bắt lấy. Tức thì Giu-đa đến gần Đức Chúa Jêsus, mà rằng: Chào thầy! Rồi hôn Ngài. Nhưng Đức Chúa Jêsus phán cùng nó rằng: Bạn ơi! Vậy thì vì việc nầy mà ngươi đến đây sao? Rồi chúng nó đến gần tra tay bắt Đức Chúa Jêsus.” (BTT)

Chúa Jêsus không ngạc nhiên khi bị bắt. Trong đêm tối, Ngài gọi các môn đồ đang ngủ quanh Ngài trong vườn Ghết-sê-ma-nê, “Hãy chờ dậy, đi hè, kìa kẻ phản ta đến kia” (Ma-thi-ơ 26:46). Hầu như đây không phải là một cuộc phục kích: Chúa Jêsus biết rằng Giu-đa sẽ phản bội và bán Ngài cho các nhà lãnh đạo tôn giáo và chúng biết tìm Ngài ở đâu. Rồi Giu-đa đến, dẫn theo một toán lính cùng những kẻ bởi các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si sai đến (Giăng 18:3) đi cùng với một đám đông mang theo vũ khí, gậy tự chế và đuốc sáng cả khu vườn. Họ chuẩn bị cho một cuộc chiến.

Giu-đa tiến đến để hôn Thầy mình, ngay sau đó Chúa Jêsus đã cất tiếng phán cùng chúng. Ngài phá vỡ sự im lặng khi hỏi xem chúng đến bắt ai, sau đó tuyên bố danh tính của Ngài (Giăng 18:4-8). Rồi Giu-đa hôn Ngài; không chỉ là nụ hôn ra hiệu đã sắp xếp trước, mà là nhiều nụ hôn (theo nguyên nghĩa Hy Lạp). Chúa Jêsus không cố tránh những nụ hôn đó hoặc tránh bàn tay của những kẻ đến bắt Ngài. Ngài kiểm soát toàn bộ tình hình từ đầu đến cuối. Chúa đã biết trước cuộc gặp mặt này và Ngài không chống lại họ vì đây là bước đầu tiên cần thiết trong hành trình thương khó của Ngài.

Giu-đa quả là một sự thất vọng cho mọi người. Ông giỏi tính toán và được giao công việc trông coi túi bạc (Giăng 12:6); nhưng ông là kẻ ăn trộm và biển thủ số tiền mà người ta dâng cho Chúa Jêsus bằng cách tạo niềm tin rằng tiền đó đang được sử dụng tốt. Ông đã phản bội Chúa Jêsus vì ba mươi nén bạc và bây giờ ông lừa dối Chúa Jêsus về tình cảm của mình. Nụ hôn lẽ ra phải là dấu hiệu thể hiện sự tôn trọng của môn đồ đối với thầy. Nhưng Giu-đa không yêu mến hay tôn trọng Chúa Jêsus. Ông chỉ yêu những gì ông nhận được từ Chúa Jêsus. Mặc dù cha mẹ đặt tên ông là Giu-đa, “người được khen ngợi” (Sáng thế ký 29:35), nhưng tên ông giờ đã đồng nghĩa với sự thiếu chính trực và phản bội.

Tình yêu phải chân thành (Rô-ma 12: 9), nếu không đó không phải là tình yêu. Tình yêu là ban cho những điều cần với sự chính trực. Nhưng câu chuyện cuộc đời của Giu-đa đã chứng tỏ tư lợi trên tất cả. Tuy nhiên, Chúa Jêsus vẫn gọi ông là “bạn”. Chúa Jêsus chân thành nhưng nụ hôn là sự lừa dối cuối cùng được ghi lại của Giu-đa; và đó cũng là một lời cảnh báo cho tất cả chúng ta. Không có hoạt động tôn giáo nào có thể đánh lừa được Chúa Jêsus. Đúng vậy, Ngài vẫn có thể sử dụng tội nhân cho công việc Ngài, như Ngài đã dùng Giu-đa, nhưng Ngài chỉ cứu những ai tin Ngài và ăn năn (Giu-đa thì không). Khi còn nhỏ, Giu-đa hẳn đã từng nghe những lời này mỗi sáng, “Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi” (Phục truyền Luật lệ ký 6: 5) – nhưng ông đã chọn không vâng lời. Vì vậy, nếu bạn biết lẽ thật, hãy làm theo. Nếu bạn không thực sự yêu mến Chúa, hãy ăn năn và hết lòng thuận phục Ngài. Nếu bạn biết mình đang sống gian dối, hãy ăn năn trước khi quá muộn.

Lạy Đức Chúa Trời của lẽ thật và tình yêu, con cảm ơn Ngài vì Ngài biết tất cả về con. Xin Chúa tha thứ vì những lần con che đậy lòng thiếu yêu thương của mình bằng những hoạt động tôn giáo. Xin tha thứ cho con, và giúp con hết lòng yêu mến Ngài để con sống ngay thẳng như Đấng Christ, để làm vinh hiển Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn