Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sự công bình, đức tin và việc làm

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 21:32

“Vì Giăng đã theo đường công bình đến cùng các ngươi, nhưng các ngươi không tin, còn những kẻ thâu thuế và phường đĩ điếm đã tin người; và các ngươi, khi đã thấy điều ấy, sau cũng không ăn năn đặng tin người.” (BTT)

Chúa Jêsus vừa nói rằng khi những người đạo đức xấu xa biết ăn năn thì được Đức Chúa Trời tiếp nhận, còn những kẻ giả hình (những kẻ không thấy sự giả dối của mình là sai) thì sẽ không được tiếp nhận (Ma-thi-ơ 21:28-31). Đó là một kết luận rõ ràng. Trong câu Kinh Thánh hôm nay, Chúa Jêsus tiếp tục quở trách họ. Ngài đề cập đến Giăng Báp-tít (Ma-thi-ơ 21:25-27), người có chức vụ được đám đông coi trọng nhưng lại bị các nhà lãnh đạo tôn giáo khinh thường, và Chúa Jêsus tuyên bố rằng những điều Giăng nói là đúng.

Giăng chỉ đơn giản tuyên bố rằng Chúa sẽ đến và mọi người cần chuẩn bị sẵn sàng; điều đó có nghĩa là họ cần phải được giải hòa với Chúa. Cách duy nhất để làm điều đó là thừa nhận họ là người không ngay thẳng, sau đó ăn năn và tìm kiếm sự tha thứ. Ngược lại, các chức sắc tôn giáo hàng đầu hoàn toàn không nghĩ rằng họ có tội trước mặt Chúa. Họ không tin sứ điệp của Ngài và vì thế họ không tin rằng họ cần phải ăn năn (Ma-thi-ơ 3:7-10).

Những kẻ thu thuế và những gái điếm biết rằng họ có vấn đề về đạo đức. Họ bị người ta công khai coi thường và không ai thực sự yêu họ. Nhưng khi Chúa Jêsus đến, sẵn lòng dành thời gian và bày tỏ tình yêu thương chân thật và thuần khiết đối với họ, thì họ nhìn thấy người mà Giăng nhắc đến, và tin Ngài. Họ biết mình đã được tha thứ để bắt đầu đi theo đường công bình.

Chúng ta có thể dễ dàng nói về sự công bình nhưng những lời nói hoàn toàn không xác thực cho đến khi nó được thực hiện. Chúng ta cần có đức tin Chúa ban để nhận biết sự không công bình của chúng ta là điều xấu, để ăn năn, cũng như tin Phúc Âm và học cách trở nên môn đồ của Chúa Jêsus. Mặt khác, những kẻ giả hình về tôn giáo thì không cần bất kỳ đức tin nào, mà chỉ tin rằng miễn tiếp tục diễn xuất tốt, thì Đức Chúa Trời sẽ ấn tượng. Nhưng Chúa không chơi trò chơi đóng kịch. Ngài đang tìm kiếm những mối quan hệ trung thực trong đó người có tội thừa nhận tội lỗi và người biết ăn năn sẵn sàng bước theo đường công bình. Nếu đó là bạn, hãy vững lòng; nhưng nếu bạn đang diễn kịch, thì bạn đang gặp nguy hiểm thuộc linh. Hãy ăn năn!

Lạy Chúa của lẽ thật và tình yêu, con cảm ơn Ngài đã nhìn thấy mọi thứ, thậm chí biết tất cả những gì con muốn che giấu Ngài. Xin tha thứ cho con vì những lần con làm kẻ giả hình tôn giáo, cố gắng gây ấn tượng với mọi người bằng cách diễn vai người công chính nhưng tấm lòng thì bất chính. Xin giúp con bắt đầu bằng cách ăn năn, tìm kiếm sự tha thứ của Ngài và sẵn sàng học theo con đường mới với Chúa Jêsus. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn