Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Soi sáng tâm hồn

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6:22-23

“Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng; nhưng nếu mắt ngươi xấu, thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy, nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm nầy sẽ lớn biết là dường bao.” (BTT)

Mắt nhận ánh sáng từ bên ngoài và truyền thông điệp của nó vào bên trong. Chúa Jêsus nói rằng con mắt giống như ngọn đèn chiếu vào trong, và tấm lòng được chiếu sáng bởi những gì mắt thấy. Đôi mắt xấu không thể làm được điều đó. Người mù không thể nhìn thấy họ đang ở đâu hoặc nhìn thấy con đường phía trước. Thị lực kém làm biến dạng hình ảnh và rối ren tâm trí.

Nhưng Chúa Jêsus đang sử dụng hình ảnh này để minh họa cho nhận thức tâm linh. Chúng ta sử dụng cụm từ “Tôi thấy” có nghĩa là “Tôi hiểu”. Nếu chúng ta đang nhận thức về lẽ thật, thì tâm linh chúng ta sẽ tự do nắm giữ và bước đi trong lẽ thật. Nếu chúng ta chọn bỏ qua lẽ thật, thì không có cách nào để chúng ta có thể lèo lái cuộc đời mình và bước vào sự sống đời đời một cách an toàn. Càng ngăn cản sự thật, chúng ta càng nhầm lẫn nghiêm trọng hơn về Đức Chúa Trời và cách sống cho Ngài.

Ở đây còn có một ý nghĩa khác. Từ ngữ tiếng Hy Lạp “khoẻ mạnh” cũng có nghĩa là “rộng rãi”, và “không khỏe mạnh” có nghĩa là “keo kiệt”. Những người có “mắt” hướng đến sự giàu có sẽ làm cho tấm lòng tối tăm, trong khi những người ưa thích ban cho người khác sẽ có tấm lòng nhẹ nhàng. Ý nghĩa đó hoàn toàn khớp với những câu trước nói về việc tích trữ kho báu cho riêng mình, và với những câu sau nói về việc không thể vừa phục sự Chúa vừa phục vụ tiền bạc.

Vậy điều gì đổ đầy tấm lòng bạn? Có phải là ánh sáng từ Chúa và ước muốn được sống trong tình yêu của Ngài, hay là bóng tối của thế gian? Ham muốn sự giàu có, hay tấm lòng ban cho? Những gì chúng ta tìm kiếm cho thấy tình trạng tấm lòng của chúng ta. Chúa Jêsus muốn chúng ta khao khát những gì Ngài yêu thích, tập trung vào những gì sẽ đem lại phước hạnh cho chúng ta (Phil 4:8-9), và yêu thích chia sẻ lẽ thật của Ngài cùng những phước hạnh thuộc thể. Đó là một thách thức chúng ta đối diện ngày hôm nay.

Lạy Cha thánh, cảm ơn Chúa vì lẽ thật của Ngài làm cho mọi thứ trở nên rõ ràng. Xin Chúa tha thứ khi con thích những điều dối trá và mong muốn những điều không bao giờ làm đẹp lòng Ngài. Xin giúp con ý thức hơn về sự cần thiết phải sống trong ánh sáng của Ngài mỗi ngày. Trong danh Chúa Jêsus, Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn