Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Phước cho người có lòng khó khăn

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:3

“Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!” (BTT)

Đức Chúa Jêsus Christ đã đến thế gian để ban phước cho chúng ta, bằng cách giúp chúng ta xây khỏi tội lỗi và sự nổi loạn ích kỷ của mình (Công vụ 3:26). Và vì vậy khi bắt đầu chức vụ công khai, Chúa Jêsus đã công bố các phước lành của Đức Chúa Trời dành cho những người ăn năn, nhận lãnh Thánh Linh của Đức Chúa Trời và phát triển bản tính giống Đấng Christ. Tám phước lành (beatitudes) là những lời hứa về sự thỏa lòng và niềm vui được ban xuống từ trời dù hoàn cảnh trên thế gian khó khăn như thế nào. Tất cả các phước lành này đều đối lập với những gì người ta thường nghĩ – không ai trên đời này muốn đạt được những điều tốt đẹp cho bản thân bằng cách này. Các phước lành này cũng không phải là phần thưởng cho việc làm tốt hoặc thành tích thuộc linh. Đó là những sự ban cho của Đức Chúa Trời từ ân điển của Ngài.

“Nghèo khó tâm linh” là không chỉ lo cho mình trước, mà bằng lòng với bất cứ điều gì Chúa ban cho hoặc cho phép xảy đến. Điều nầy đối lập với “giàu có, tự hào hoặc kiêu ngạo thuộc linh”- thái độ kiêu ngạo xuất phát từ việc “cảm thấy mình quan trọng”, “có mọi thứ” và “đòi hỏi ích kỷ” (I Gi 2:16). Những người “nghèo khó tâm linh” không cậy vào danh tiếng, sự giàu có hoặc khả năng đạt được điều mình muốn. Họ giống như Gióp, người đã nói rằng: “Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!” (Gióp 1:21). Sứ đồ Phao-lô cũng có lòng tin chắc tương tự (Phil 4:11-13).

Những người như vậy có tấm lòng mềm mại với Đức Chúa Trời. Họ không đòi hỏi Ngài cũng như không đổ lỗi cho Ngài về hoàn cảnh của họ (Gióp 13:15). Họ tin cậy Chúa ngay cả khi mắt họ không thấy bởi vì hy vọng của họ không ở những gì họ có hoặc biết, nhưng trong những gì Ngài sẽ ban cho những người yêu mến Ngài. Họ tin chắc rằng họ ở trong vương quốc của Ngài. Vào cuối chức vụ của mình, Chúa Jêsus đã tái xác nhận lời hứa tương tự: “Bấy giờ, vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: Hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất.” (Ma-thi-ơ 25:34).

Làm thế nào để chúng ta nhận được lời hứa này? Không phải bởi việc làm của chúng ta, vì đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời (Êph 2:8-9). Một ngày nào đó mọi người tin Chúa sẽ bước vào sự hiện diện của Ngài; trong khi chờ đợi, thì vui mừng dù đang gặp khó khăn (Gia 1:2-5) và thỏa lòng khi vẫn còn thiếu thốn phải là điều mà con cái thật của Chúa tin chắc mình sẽ kinh nghiệm. Chúng ta có thể không nhìn thấy nước Đức Chúa Trời nhưng chúng ta biết rằng mình đang ở trong đó. Chúng ta có thể không có gì, nhưng chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời sẽ chu cấp mọi điều chúng ta cần y theo sự giàu có của Ngài trong Đức Chúa Jêsus Christ (Phil 4:19). Những người nghèo khó tâm linh ít nghĩ về bản thân nhưng mọi điều họ nghĩ đều về Đức Chúa Trời; họ sẵn sàng từ bỏ mọi điều quý giá để trân quý sự đồng hành của Đấng Christ. Đây hoàn toàn là một thách thức đối với chúng ta, những người rất dễ bị cuốn theo các giá trị của thế gian. Vì vậy, thật đáng để cầu xin Chúa đánh giá tâm linh của bạn và rồi xin Ngài giúp bạn định hình những ước muốn của mình giống như của Đức Chúa Trời.

Lạy Đức Chúa Trời nhân từ, cảm ơn Ngài vì cái nhìn mới mẻ về bản tính của những người mà Ngài ban cho sự bình yên trọn vẹn. Xin Chúa tha thứ cho con vì có những lúc thái độ của con bị uốn nắn bởi thế gian hơn là bởi thiên đàng, bởi ham muốn ích kỷ của con hơn là bởi mệnh lệnh của Ngài. Xin giúp con để Thánh Linh Ngài hành động trong con để con bày tỏ bản tính giống như Đấng Christ, và tận hưởng phước hạnh của sự quả quyết sâu xa trong lòng rằng con thuộc về vương quốc của Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus Christ. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn