Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Phá hoại tôn giáo

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 23:13-14

“Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta; các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào, thì lại ngăn trở.” (BTT)

Mục đích của việc học, hiểu và giảng dạy Lời Đức Chúa Trời là giúp người ta nhận biết Chúa và bước vào nước Thiên đàng đời đời của Ngài. Người Pha-ri-si là những nhà thần học lão luyện, hoặc họ cho là như vậy, tự tin rằng họ hiểu Cựu Ước. Họ chắc chắn biết rất nhiều, và cũng nghĩ rằng họ có quyền đặt thêm nhiều luật lệ ngoài luật pháp của Đức Chúa Trời.

Nhưng họ không biết Đức Chúa Trời. Họ biết về Đức Chúa Trời, và giảng dạy về nước Đức Chúa Trời, nhưng họ không có mối liên hệ cá nhân nào với Ngài. Vì vậy họ không thể đưa người ta đến với Chúa. Tệ hơn nữa, họ ngăn cản người khác biết Chúa Jêsus vì họ ghét Ngài. Điều đó giống với việc họ khóa cổng Thiên đàng và vứt bỏ chìa khóa vậy.

Những lãnh đạo tôn giáo như vậy là những kẻ phá hoại thuộc linh. Họ chẳng thu được gì từ việc cản trở người ta theo Chúa nhưng làm ngược lại Lời Đức Chúa Trời; và bị thúc đẩy để phá hủy công việc của Đức Chúa Trời. Lòng ham muốn quyền lực và sự chấp nhận của người khác đã đẩy họ đến chỗ tạo lập vương quốc của riêng mình và khiến họ ghét nước Đức Chúa Trời. Trong khi họ thể hiện là đang tôn cao Chúa thì bản chất xấu xa của họ lại bộc lộ bất cứ khi nào Chúa Jêsus Christ là trung tâm của sự chú ý.

Các môn đồ cần hiểu rằng lãnh đạo Hội Thánh không được làm như vậy. Tuy nhiên, đó vẫn là một vấn đề trong các Hội Thánh hiện nay trên toàn thế giới. Khi các Mục sư truyền đạo địa phương và các nhà thần học chuyên nghiệp bóp méo lẽ thật để phù hợp với lối sống của họ, và khi hàng giáo phẩm là người giữ theo truyền thống, họ là những kẻ phá hoại thuộc linh … bôi nhọ chân lý của Phúc Âm để nó không trái với ý tưởng và lối sống của họ, đồng thời ngăn cản những người đói khát Phúc Âm đến với chân lý thực sự. Dù bạn đang ở bất kỳ chức vụ nào cũng nên nhìn lại mình trong vấn đề này. Sự ăn năn được thể hiện khi bạn làm theo Lời Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus sẽ không tiếp nhận những kẻ không ăn năn (Ma-thi-ơ 7:23).

Lạy Đức Chúa Trời của lẽ thật và tình yêu, con cảm ơn Ngài đã đưa lời Ngài đến cho thế gian để chúng con có thể làm theo – không phải là theo luật pháp nhưng là làm vui lòng Ngài qua cách sống mà Ngài tôn quý; và thu hút người khác đến với tình yêu của Ngài. Xin tha thứ cho con khi con dạy người khác phải sống thế nào mà bản thân con lại không sống giống như vậy. Xin giúp con không ngăn cản bất kỳ ai đến với Ngài. Xin giúp con đọc, học, hiểu và chia sẻ Lời Ngài để những người khác được thu hút đến với Chúa Jêsus là Đấng Cứu Thế – vì đời sống và sự dạy dỗ của con cầm giữ Lời của sự sống. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn