Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nhận lãnh, hiểu, và thực hiện sứ điệp

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 1: 24-25

“Khi Giô-sép thức dậy rồi, thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn, mà đem vợ về với mình; song không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai, thì đặt tên là Jêsus.” (BTT)

Bây giờ Giô-sép đã hiểu điều thiên sứ tỏ cùng mình trong giấc chiêm bao. Ông không còn bối rối nữa. Việc mang thai của Ma-ri không còn là vấn đề – mà được hỗ trợ Ma-ri khi cô mang thai Con Trời là một đặc ân tuyệt vời và Giô-sép biết rằng ông được vinh dự làm người giám hộ Chúa Jêsus. Nỗi xấu hổ của gia đình không phải là nan đề; Chúa sẽ giải quyết điều đó cho ông. Cũng vậy, Ngài sẽ tìm nơi thích hợp để gia đình Giô-sép và Ma-ri sinh sống (đó là một loạt các cuộc di chuyển từ Na-xa-rét đến Bết-lê-hem, và sau đó đến Ai-Cập trước khi trở lại Na-xa-rét nhiều năm sau đó).

Điều đầu tiên Giô-sép làm là nói với Ma-ri rằng ông vẫn muốn cưới Ma-ri, bởi vì Chúa đã phán với ông cùng một sứ điệp mà Ma-ri nhận được. Trước kia ông không biết rằng Ma-ri chịu thai bởi Đức Thánh Linh, nhưng giờ thì ông không còn lo lắng khi cưới Ma-ri. Tuy nhiên, họ đã cẩn thận không ăn ở cùng nhau cho đến khi Chúa Jêsus được sinh ra tại thành Bết-lê-hem. Sau đó, Giô-sép được đặc ân đặt tên cho con trai ấy là Jêsus. Sau khi nghe những chỉ dẫn của Đức Chúa Trời và hiểu sứ điệp, Giô-sép đã vâng lời, tin rằng Đức Chúa Trời sẽ giải quyết mọi chi tiết trong suốt hành trình.

Đôi khi chúng ta nghĩ rằng khó khăn trong việc nhận biết sự hướng dẫn của Chúa là phải chắc chắn chúng ta nghe đúng sứ điệp của Ngài, một khi chúng ta biết điều Chúa muốn sẽ làm nảy sinh vấn đề lớn hơn. Chúng ta phải vâng lời Chúa, mặc dù không thể nhìn thấy bức tranh đầy đủ hoặc biết chính xác câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào. Đó là vấn đề rất quan trọng. Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ nói cho chúng ta tất cả những gì Ngài biết, nhưng Ngài bày tỏ đủ để khuấy động đức tin cùng sự vâng lời của chúng ta. Nếu Ngài cho chúng ta biết nhiều hơn, chúng ta có thể sẽ bị choáng ngợp và không có khả năng thực hiện ngay cả những hành động đầu tiên. Vì vậy, khi chúng ta biết bước đầu tiên, hãy thực hiện và tin cậy Chúa sẽ dẫn chúng ta đến bước tiếp theo cách an toàn.

Lạy Cha Thánh, cảm ơn Chúa đã phán với những người bình thường như con, cho con thấy điều gì sẽ làm đẹp lòng Chúa khi Chúa muốn con tham gia vào những kế hoạch của Ngài. Xin tha thứ cho con khi con từ chối vâng lời Ngài bởi vì con không hiểu tất cả các chi tiết trong cách Ngài sẽ thực hiện kế hoạch, Chúa chỉ muốn con làm theo chỉ dẫn đầu tiên của Ngài. Xin giúp con sẵn lòng để Ngài chỉ dẫn cho con và giúp con sẵn sàng vâng theo. Trong danh Chúa Jêsus con cầu nguyện. Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn