Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Người nữ khôn ngoan

Kinh Thánh: Châm Ngôn 14:1-2

1 Người nữ khôn ngoan xây cất nhà mình; Song kẻ ngu dại lấy tay mình mà phá hủy nó đi. 2 Ai đi theo sự ngay thẳng kính sợ Đức Giê-hô-va; Còn ai ăn ở tà vạy khinh bỉ Ngài,

Câu gốc: “Người nữ khôn ngoan xây cất nhà mình; Song kẻ ngu dại lấy tay mình mà phá hủy nó đi”(câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm:

-Vua Sa-lô-môn dạy gì về người nữ khôn ngoan?

-Người dại xây dựng gia đình trên nền tảng nào?

-Để là một người cha người mẹ khôn ngoan trong gia đình, bạn cần thay đổi điều gì?

Có một người vợ khôn ngoan là vô cùng phước hạnh, vì thế Vua Sa-lô-môn dạy con hiểu rõ vấn đề này trên nhiều phương diện khác nhau (xem Châm Ngôn 11:16, 22; 12:4; 31:10-31). Người nữ khôn ngoan phải xây nhà trên nền móng vững chắc là sự kính sợ Chúa (câu 2; 31:30). Từ “nhà” ở đây không chỉ có nghĩa là một nơi che nắng che mưa, mà còn có nghĩa là gia đình. Trong văn hóa Hê-bơ-rơ, “nhà” chỉ về một gia đình cũng như một dòng tộc hoặc một triều đại (Thi Thiên 115:12; II Sa-mu-ên 7:25, 27). Con cháu của người nữ tin kính cũng sẽ được phước qua người mẹ, người bà. Vua Sa-lô-môn nhấn mạnh, “Người công bình ăn ở cách thanh liêm; Những con cháu người lấy làm có phước thay!” (Châm Ngôn 20:7). Cụm từ “xây cất nhà mình” bày tỏ sự đóng góp của người nữ khôn ngoan trong mọi khía cạnh từ việc làm đến tình cảm cho gia đình.Ngược lại, người đàn bà ngu dại phá hủy những điều mình có hay những điều mình đã vất vả xây dựng nên. Cụm từ “lấy tay mình mà phá hủy” nhấn mạnh đến sự tan nát, suy sụp của gia đình không phải từ tác động bên ngoài mà do chính bản thân họ làm cho lụn bại. Họ đã là những kẻ “ăn ở tà vạy,” nghĩa là “theo đường lối quanh co” (câu 2 BTTHĐ), thiếu ngay thẳng, thiếu thánh khiết.Một số người nữ lẫn người nam ngày nay vì thiếu khôn ngoan nên đã không xây dựng gia đình trên nền tảng kính sợ Chúa và tình yêu thương. Họ chỉ đến với nhau vì ham mê vật chất, địa vị hay đam mê tình dục, nên dễ phạm tội, làm tan nát gia đình và hôn nhân của họ. Điều đáng buồn hơn là con cái của những gia đình như vậy chẳng những không được phước từ cha mẹ mà còn gánh chịu ít nhiều hậu quả từ sai lầm của cha mẹ nữa.Ông bà mình thường gọi nhau là “nhà tôi”. Bà gọi ông là “ông nhà tôi”. Ông gọi bà là “bà nhà tôi”. Dĩ nhiên từ “nhà” ở đây không chỉ về căn nhà bằng gỗ, gạch nhưng có ý nói lên nơi mà họ yêu thương, che chở, cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình. Người nữ khôn ngoan không có nghĩa là một người nữ có học thức, địa vị cao hay giàu có, nhưng là người nữ biết xây dựng gia đình hạnh phúc, sống và dạy con kính sợ Chúa, và bồi đắp đời sống tin kính cho gia đình mình mỗi ngày. Của cải vật chất là cần, nhưng điều người con cần hơn là tình yêu thương, sự chăm sóc, dạy dỗ của cha mẹ khôn ngoan trong một gia đình hạnh phúc.Bạn có phải là người khôn ngoan lo “xây cất nhà mình” không?Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Lời Ngài đã cho con thấy sự khác biệt giữa người nữ khôn ngoan và người nữ dại dột. Xin cho con biết luôn kính sợ Chúa trong đời sống hôn nhân và trong sự dạy dỗ con cháu. Xin cho con cháu con biết xây dựng tình yêu hôn nhân trong sự kính sợ Chúa.● Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Các Vua 14—Nguồn: Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn