Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Người làm việc được ủy quyền

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 10:1

“Đức Chúa Jêsus gọi mười hai môn đồ đến, ban quyền phép trừ tà ma, và chữa các thứ tật bịnh.” (BTT)

Lao động không hẳn là quyền mà là một đặc ân, nhất là khi môi trường làm việc mang tính nhạy cảm cao (các dịch vụ an ninh), nhiều nguy hiểm (khai thác, đánh cá, hoặc chất độc hại) hoặc cần kiến thức chuyên biệt (y học, luật, kỹ thuật hay giáo dục). Nhưng làm việc cho Đức Chúa Trời trong vương quốc của Ngài là đặc ân cao nhất trong tất cả các đặc ân. Có quá nhiều rủi ro trong công tác cứu rỗi linh hồn, và thờ phượng Vua. Vì vậy, Đức Chúa Trời lựa chọn, đào tạo và ủy quyền cho những người làm việc cho Ngài.

Mười hai môn đồ được Chúa Jêsus lựa chọn. Họ đã sống với Ngài, nghe Ngài dạy dỗ, thấy Ngài làm phép lạ… và họ đã phụ giúp Ngài. Nhưng đã đến lúc họ phải làm việc mà không có Ngài hiện diện. Trước khi Chúa Jêsus đưa ra các huấn thị cụ thể về cách sống và phục vụ (Mat 10:5-42), thì chính Ngài đã ủy quyền cho họ thay mặt Ngài để nói và phục vụ. Họ sẽ nhân Danh Ngài mà làm việc.

Nếu không có thẩm quyền này, họ sẽ không được phép đại diện Ngài, và không có sức mạnh để phá hủy công việc của Sa-tan (1Gi 3:8): họ sẽ giống rất nhiều lãnh đạo tôn giáo ham muốn quyền lực, khuấy động thế gian nhưng xúc phạm thiên đàng. Đừng quên rằng không ai trong số những người này đã cầu xin được ở với Chúa Jêsus (Ngài thường gạt bỏ những người như vậy). Họ đã được kêu gọi từ bỏ công việc thường ngày và sự nghiệp của gia đình để theo học (từ liệu “môn đồ” có nghĩa là “học trò”) cách trở thành người đại diện của Ngài. Trước khi về trời, Chúa Jêsus đã khẳng định lại mạng lệnh đó (Mat 28:18-20).

Một số người ngày nay xem sự ủy quyền của Đấng Christ chỉ như một chức vụ được tấn phong trong một hệ phái được công nhận, và tiến trình tấn phong đó có thể là những bài kiểm tra lành mạnh để bảo đảm đó là sự kêu gọi của Chúa. Nhưng sự ủy quyền của Đấng Christ rộng lớn hơn nhiều. Chúa kêu gọi tất cả mọi thành phần; thật vậy, Ngài kêu gọi tất cả tín hữu phục vụ Ngài với những ân tứ do chính Đức Thánh Linh ban cho (1Cô 12:7). Ngài muốn mỗi chúng ta dự phần đặc biệt vào việc mở rộng vương quốc của Ngài. Đối với nhiều người, mục vụ của họ là ở nhà, ở văn phòng, nhà máy, trường học, bệnh viện, kinh doanh, vận chuyển, tài chính và chính phủ. Đúng vậy, đó có thể là nơi làm việc của họ, nhưng họ cũng được kêu gọi để phục vụ Chúa (Côl 3:23-24). Xin hiểu rằng khi chúng ta trở thành một phần trong vương quốc của Ngài, chúng ta cũng có công việc để làm … được chính Chúa ủy quyền và trang bị.

Lạy Vua chí cao của thiên đàng, cảm ơn Ngài đã cứu con, đem con vào vương quốc của Ngài và ban cho con những ân tứ thuộc linh để con làm việc cho Ngài. Xin tha thứ cho những lần con đã quên trách nhiệm đầy vinh dự của mình hoặc coi thường những ân tứ mà Ngài ban cho. Xin giúp con chấp nhận thẩm quyền của Đức Thánh Linh để làm việc cho Ngài trong những tình huống của cuộc sống thường nhật, dưới thẩm quyền đó và dưới sự hướng dẫn của lãnh đạo Hội Thánh. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn