Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Được chọn để ra đi

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 10:2-4

“Tên mười hai sứ đồ như sau nầy: Sứ đồ thứ nhứt là Si-môn, cũng gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê là em người; Gia-cơ con của Xê-bê-đê, và Giăng là em Gia-cơ; Phi-líp cùng Ba-tê-lê-my; Thô-ma, và Ma-thi-ơ là người thâu thuế; Gia-cơ con của A-phê, cùng Tha-đê; Si-môn là người Ca-na-an, cùng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là kẻ phản Đức Chúa Jêsus.” (BTT)

Mười hai môn đồ (“người học”) cũng được chỉ định làm sứ đồ (“người được sai đi”) khi Chúa Jêsus ủy quyền cho họ để nhân danh Ngài phục vụ mà không có sự hiện diện của Ngài. Xem lại danh sách này, liệu bạn có chọn ai trong số họ cho nhiệm vụ loan báo sự cứu rỗi đến thế giới chăng? Họ có những phẩm chất phù hợp không? Tên của họ được sắp xếp theo từng cặp: khi Chúa Jêsus sai đi từng toán hai người, họ có thể đã cùng nhau ra đi truyền giảng.

Si-môn Phi-e-rơ là người đứng đầu trong danh sách. Ông là nhà lãnh đạo bẩm sinh biết truyền cảm hứng với lòng nhiệt huyết vượt hơn cả sự khôn ngoan của mình. Anh trai của Phi-e-rơ là Anh-rê, người đã dẫn ông đến với Đấng Christ. Họ là những ngư dân; Gia-cơ và Giăng cũng vậy – cả bốn người đều ít học (Công 4:13) và lao động bằng nghề đánh bắt cá của gia đình. Phi-líp, người đến từ thành Bết-sai-đa, cùng thị trấn ven hồ với nhà của Anh-rê và Phi-e-rơ (Gi 1:44), kết đôi với Ba-thê-lê-my, còn được gọi là Na-tha-na-ên – người đàn ông chính trực (Gi 1:45-51). Thô-ma đa nghi được liên kết với Ma-thi-ơ, tác giả đã thừa nhận quá khứ không mấy tốt đẹp của mình. Chúng ta không biết gì về Gia-cơ và Tha-đê và có lẽ họ cũng có những tên khác. Si-môn Xê-lốt là nhà hoạt động chính trị còn Giu-đa trở thành kẻ phản bội.

Chúa Jêsus không chọn họ vì họ có những phẩm chất và thành tích xuất sắc. Ngài đã chọn họ để thay đổi từng người một, để họ sẵn lòng phục vụ Ngài và lãnh đạo Hội Thánh của Chúa. Xuất thân của họ không quan trọng, vì Chúa Jêsus sẽ thay đổi và trang bị để họ nhân danh Ngài mà phục vụ. Chỉ có Giu-đa là kẻ thất bại: mặc dù Chúa Jêsus đã giao tiền cho hắn ta (Gi 13:29), hắn cũng không thể kháng cự được cám dỗ làm giàu trên mồ hôi nước mắt người khác (một thói quen dẫn đến việc bán Thầy mình).

Tại sao Chúa Jêsus lựa chọn những người không có trình độ, chưa được đào tạo cao cấp về Kinh Thánh? Trong Đấng Christ, xuất thân của một người (nam cũng như nữ) không quan trọng, mà nơi họ sẽ đến mới là điều quan trọng. Chúa Jêsus đã thay đổi hướng đi của mười một người trong số họ. Ngược lại, Giu-đa đã chống lại sự kêu gọi của vương quốc Đấng Christ và để cho Sa-tan hướng hắn ta đến số phận bị diệt vong. Tất cả họ đều có một đặc ân: những người để Chúa thay đổi để trở thành những lãnh đạo Hội Thánh của Ngài nhưng sau cái chết khốc liệt, họ được vào thiên đàng. Chao ôi, Giu-đa đã từ chối nhiệm vụ của mình và sau cái chết khủng khiếp, hắn đã vào địa ngục.

Dầu bạn không chắc mình có trở thành đầy tớ của Chúa hay không, nhưng nếu bạn để Ngài thay đổi bạn, thì Ngài sẽ sử dụng bạn. Dù khó khăn đến đâu, danh tính của bạn cũng được định hình bởi vị chủ tể tâm linh mà bạn đang phục vụ và bạn cũng sẽ cùng chung số phận với Đấng đó. Vì vậy, hãy để Chúa kêu gọi bạn, thay đổi bạn, trang bị và sử dụng bạn cho sự vinh hiển của Ngài, bất kể giá nào; rồi sau đó bạn sẽ chia sẻ vinh quang đời đời của Ngài.

Lạy Vua trên muôn vua! Cảm ơn Ngài đã chọn con và cho con đặc ân được biết Chúa Jêsus. Xin tha lỗi cho con vì lắm lúc con đã xem thường lời kêu gọi của Ngài và từ chối vâng phục. Xin giúp con mong muốn Chúa thay đổi con và kiên trì trong chương trình đào tạo của Ngài để con được trang bị phục vụ Ngài theo ý Ngài muốn. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn