Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ngủ khi đang làm nhiệm vụ

Kinh Thánh: Mác 14:39-40

“Ngài lại đi lần nữa, và cầu nguyện y như lời trước. Ngài trở lại, thấy môn đồ còn ngủ, vì con mắt đã đừ quá; và không biết trả lời cùng Ngài thể nào.” (BTT)

Lời quở trách đầu tiên của Chúa Jêsus đối với các môn đồ đang buồn ngủ của Ngài (Mác 14:37-38) đáng lẽ đã đủ để khiến họ hối lỗi và quyết tâm tỉnh táo. Nhưng không! Khi Chúa Jêsus đi cầu nguyện lần nữa, những người được Chúa tin tưởng lại tiếp tục ngủ. Nhiệm vụ của Thầy không thay đổi, nhưng các môn đồ vẫn chưa chịu tỉnh thức. Mặc dù Ngài đã chọn họ để ở cùng Ngài, nhưng họ lại hướng đến những điều khác. Theo ngôn ngữ Kinh Thánh: “Họ không biết trả lời cùng Ngài thể nào,” có nghĩa là họ biết rằng họ không có lý do gì để bào chữa; Chúa Jêsus đã đúng và họ đã sai. Sa-tan đã gieo những lời nói dối vào trong họ và khiến họ bị tê liệt. Họ không thể thay đổi hành vi của mình.

Lý do họ ngủ được trình bày rất đơn giản: “… vì con mắt đã đừ quá.” Họ đã từ bỏ ý chí được thúc đẩy bởi tâm linh và để cho xác thịt làm chủ, khiến họ dễ bị cám dỗ như Chúa Jêsus đã nói trước. Cám dỗ đầu tiên chính là phớt lờ mạng lịnh của Chúa Jêsus là phải nhìn xem Ngài, và cho rằng mạng lịnh đó không quan trọng (tương tự như cám dỗ đầu tiên của Sa-tan trong Sáng thế Ký 3:1 là nghi ngờ thẩm quyền của Lời Đức Chúa Trời). Nhưng Chúa Jêsus chỉ yêu cầu họ thức canh khi Ngài đang cầu nguyện trong đau khổ nếu như việc đó thật sự quan trọng! Thế là lần thứ hai, các môn đồ chọn quyết định xem Lời của Đức Chúa Trời có quan trọng hay không. Kết luận của họ là “không”. Họ đã quá sai lầm!

Các sứ đồ tập sự không hiểu được vai trò tương lai của họ với tư cách là nhân chứng về sự oai nghiêm của Đấng Christ và sự thương khó của Ngài (Lu-ca 1:2) cho Hội Thánh đầu tiên (II Phi-e-rơ 1:16), và cho chúng ta qua hàng thế kỷ (Công vụ 1:8). Họ không thể biết điều gì đang chờ ở phía trước và do đó họ cần phải chuẩn bị; thay vì vậy, họ lại không vâng theo Lời của Chúa Jêsus, Đấng biết hết mọi sự. Phi-e-rơ cuối cùng đã học được bài học. Trong I Phi-e-rơ 1:13, ông viết: “Vậy, anh em hãy bền chí như thể thắt lưng, hãy tiết độ, lấy sự trông cậy trọn vẹn đợi chờ ơn sẽ ban cho mình trong khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra.”

Liên tục diễn giải lại Kinh Thánh sao cho phù hợp với hoàn cảnh cá nhân (về bản chất là đang bất tuân hết lần này đến lần khác) là việc làm đặc biệt nguy hiểm. Điều đó không chỉ khiến cho người phạm tội bị gắn mác là cố ý kiêu ngạo mà còn ngăn trở mục đích của Đức Chúa Trời. Tệ hơn, nó mở ra một “con đường cao tốc” cho những chuyến xe tải chở đầy cám dỗ của ma quỷ. Đừng bao giờ nghĩ đến việc đi vào con đường đó. Như tựa đề của bài thánh ca xưa đã nói: “Tin Cậy Vâng Lời”, hãy làm vậy!

Kính lạy Đức Chúa Cha. Tạ ơn Ngài vì đã giúp con chuẩn bị cho tương lai thông qua Lời của Ngài. Xin Chúa tha thứ cho con khi con cố gắng diễn giải lại Lời của Ngài sao cho thuận tiện với con. Xin Chúa giúp con tiếp nhận Lời Ngài theo đúng như Lời ấy, và thực hành trong đời sống con, hầu cho Sa-tan không có chỗ đứng dễ dàng để phát động thêm các cuộc tấn công. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn