Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mạnh mẽ trong Lời Chúa

Kinh Thánh: Lu-ca 4:16

“Đức Chúa Jêsus đến thành Na-xa-rét, là nơi dưỡng dục Ngài. Theo thói quen, nhằm ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội, đứng dậy và đọc.” (BTT)

“Hội Thánh” là gì và tại sao chúng ta nên tham gia? Từ này trong Kinh Thánh (ekklesia) có nghĩa là một nhóm người được kêu gọi bước ra từ cuộc sống thường nhật để thực hiện công việc quan trọng ảnh hưởng đến cộng đồng. Từ “ekklesia” được dùng để chỉ hội đồng của một thị trấn hoặc thành phố. Sau này, Cơ Đốc nhân mới sử dụng từ ngữ đó để mô tả các buổi nhóm lại của họ. “Hội Thánh” không phải là một tòa nhà. Đó là một nhóm người đến với nhau để thờ phượng Chúa Jêsus. Một số người nói rằng Hội Thánh chủ yếu là để thờ phượng và thông công, những người khác cảm thấy Hội Thánh giúp gắn kết gia đình và những người khác lại cho rằng Hội Thánh là để học Kinh Thánh. Tất cả đều là những lý do chính đáng để gia nhập Hội Thánh; và thật vậy, có điều gì đó sai trật, nếu Cơ Đốc nhân không tham gia vào Hội Thánh… (Hê-bơ-rơ 10:23-25).

“Hội Thánh” có ý nghĩa gì đối với Chúa Jêsus? Mỗi ngày, gia đình người Do Thái nhóm nhau lại, đọc một phần luật pháp của Đức Chúa Trời để nhắc nhở người lớn, và dạy dỗ con cái, là những người thân yêu của họ (Phục truyền Luật lệ Ký 6:4-9). Vào ngày Sa-bát, họ đến nhà hội để nghe giải thích Kinh Thánh và cầu nguyện. Vào những ngày lễ, họ đến đền thờ để dâng của lễ và thờ phượng Chúa (Lu-ca 2:41-50). Đó là cuộc sống bình thường của Chúa Jêsus khi Ngài lớn lên cùng với ông Giô-sép và bà Ma-ri và các anh chị em cùng mẹ khác cha (Mác 6:3). Đây không phải là những hoạt động tùy chọn mà là một phần trong ADN thuộc linh của một người Do Thái.

Những thói quen đó đã trở thành khuôn mẫu cho Hội Thánh thời Tân Ước nhưng có một số khác biệt rất quan trọng vì trong thời Cựu Ước người ta mong đợi Chúa Jêsus, đó là trọng tâm của sự thờ phượng. Sự thờ phượng trong đền thờ, tập trung vào việc đến gần Đức Chúa Trời thông qua việc dâng của lễ, không còn cần thiết nữa khi Chúa Jêsus dâng chính mình Ngài làm của tế lễ để kết thúc mọi của lễ (Hê-bơ-rơ 9:11-15). Vì vậy, Hội Thánh đã phát triển từ mô hình nhà hội với trọng tâm là nghe giải thích Lời Đức Chúa Trời. Ngoài ra, sự cầu nguyện và hát ngợi khen Chúa đã trở thành một phần của sự thông công, giống như việc “bẻ bánh” (Công vụ 2:42). “Hội Thánh” không phải là nơi họ làm việc này việc nọ, mà là nơi phô bày bản chất của họ. Mặc dù Hội Thánh ngày nay có nhiều hoạt động phù hợp về mặt văn hóa, nhưng chương trình thờ phượng trong Công vụ 2:42 gồm dạy dỗ, thông công, bẻ bánh và cầu nguyện vẫn là điều cần thiết để Hội Thánh là Hội Thánh. Xem thường bất kỳ hoạt động nào trong những hoạt động này đều sẽ ảnh hưởng đến danh tính của chúng ta trong Đấng Christ, và việc tiếp nhận Lời Chúa thông qua sự giảng dạy là điều cơ bản. Nếu không có Lời Chúa, Hội Thánh sẽ trở thành một câu lạc bộ ích kỷ, đa cảm, nắm quyền lực, cho rằng nó tồn tại cho chúng ta chứ không phải cho Đức Chúa Jêsus Christ (Cô-lô-se 1:18).

Chúa Jêsus không hề có những ảo tưởng đó, mặc dù nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo đã làm như vậy! Ngài giải thích rằng Lời Đức Chúa Trời chỉ về chính Ngài, và chứng minh thẩm quyền của Ngài (Giăng 5:39). Có lẽ đó là lý do tại sao rất nhiều người không chịu tiếp nhận Lời Chúa, vì Lời Chúa làm đảo lộn ý thức về bản sắc cá nhân, quyền hạn và hình ảnh của họ. Họ bị chứng chán ăn thuộc linh mà lại yêu thích một chế độ ăn uống nhẹ nhàng hơn với những người bạn truyền cảm hứng cho họ và nói ra những điều khiến họ cảm thấy bản thân mình tốt đẹp. Tất nhiên, đó là con đường dẫn đến bệnh tật thuộc linh. Mong rằng khi bạn cam kết đọc “Lời Chúa Nơi Làm Việc” mỗi ngày, bạn cũng sẽ vui mừng để cho Chúa nuôi dưỡng linh hồn mình, hầu cho bạn mạnh mẽ trước cám dỗ và đầy dẫy sự khôn ngoan thiên thượng trong công việc làm hằng ngày.

Lạy Đức Chúa Trời là Cha. Cảm ơn Ngài đã hướng dẫn và khích lệ chúng con. Xin tha thứ cho con khi con nghĩ rằng có thể sống tốt mà không cần nhóm lại với những người khác để học Lời Ngài nhằm củng cố đức tin và mối thông công. Xin ban cho con niềm vui khi được thường xuyên nhóm với Hội Thánh, và xin cho con luôn nhớ rằng Hội Thánh được thành lập là vì sự vinh hiển của Ngài chứ không phải vì lợi ích của con. Xin giúp con tìm được mối thông công đặc biệt khi làm việc với những người yêu mến Chúa Jêsus, dành thời gian để học Kinh Thánh và cầu nguyện với nhau. Xin giúp con trân quý những mối thông công Cơ Đốc ở bất cứ nơi đâu, đặc biệt nếu công việc của con đòi hỏi phải di chuyển nhiều. Xin cho điều này trở thành một đặc điểm trong con, một người tin theo Chúa Jêsus. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn