Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lời quở trách có hiệu lực

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 21:18-19

“Sáng mai, khi trở lại thành thì Ngài đói. Thấy một cây vả ở bên đường, Ngài bèn lại gần, song chỉ thấy những lá mà thôi, thì Ngài phán cùng cây vả rằng: Mầy chẳng khi nào sanh ra trái nữa! Cây vả tức thì khô đi.” (BTT)

Chúng ta thường không nghĩ đến việc Chúa Jêsus sẽ hủy hoại thứ gì đó, mà thường nghĩ đến việc Chúa chữa lành, đến quyền năng của Ngài trên bão tố, và đến việc Ngài hóa nước thành rượu. Trong tất cả những sự kiện đó, Chúa đã bày tỏ năng quyền thiên thượng của Ngài trong việc tạo dựng và khôi phục, trong việc phá hủy hậu quả của điều ác và đem lại niềm vui tươi mới. Nhưng phần Kinh Thánh này thì khác. Chúa Jêsus thấy một cây vả không sanh ra trái và quở trách để nó không còn kết trái được nữa. Lời của Chúa đã có hiệu lực rất lớn bởi vì ngay sau đó cây vả tức thì khô đi.

Dân Y-sơ-ra-ên được Đức Chúa Trời lựa chọn. Qua nhiều thế kỷ, phần lớn dân sự của Chúa đã chối bỏ Ngài; và chẳng bao lâu, Con Đức Chúa Trời cũng bị khước từ, như lời tiên tri trong Ê-sai 53:3. Đức Chúa Trời phải kiên nhẫn với dân sự Ngài cho đến bao lâu nữa (Sáng 6: 3)? Chúa Jêsus đã dùng cây vả vô ích để giải thích rằng Đức Chúa Trời sẽ không dung thứ mãi mãi tình trạng không kết quả thuộc linh. Lời quở trách cây vả sẽ không sanh trái nữa đã cất đi mục đích sinh trưởng của cây vả, vì thế nó khô héo và chết đi.

Dân Y-sơ-ra-ên đã chọn không yêu mến Đức Chúa Trời. Nếu yêu mến Chúa, họ đã kết quả, nhưng họ lại không như vậy. Giới lãnh đạo tôn giáo đại diện cho dân sự trước mặt Đức Chúa Trời đã không nhận ra bản tính của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ, cũng không cho rằng những phép lạ kì diệu Ngài làm là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Thay vào đó, họ nói Ngài bị quỷ ám, họ nguyền rủa Ngài và muốn Ngài chết. Trong ẩn dụ về cây vả được thể hiện qua hành động, Chúa Jêsus nói Ngài sẽ xử lý cây vả: Ngài có quyền đưa ra phán quyết cuối cùng.

Ngày hôm nay, mặc cho vẻ ngoài “thành công” của một số người sùng đạo, Đức Chúa Trời vẫn đang mong đợi kết quả thuộc linh. Ngài đang tìm kiếm những tân tín hữu, những tín nhân được môn đồ hóa, những tín nhân biết phục vụ, những tín nhân được biến đổi trong tâm trí và tấm lòng… và những người hướng dẫn người xung quanh tìm kiếm Đấng Christ và Nước Đức Chúa Trời. Chúa không tìm kiếm thêm hoạt động tôn giáo, nhưng tìm kiếm sự biến đổi của những cuộc đời thuộc về Đấng Christ trong những tội nhân biết ăn năn, bởi năng quyền của Đức Thánh Linh. Nhiều người cầu xin Chúa dựa trên những gì họ đã làm cho Ngài, nhưng Ngài sẽ phán xét dựa vào mức độ họ để cho Ngài hành động trong họ và qua họ (Mat 7: 21-22). Đây là lời cảnh tỉnh nghiêm túc cho những người theo Chúa nhưng không có kết quả thuộc linh.

Lạy Đấng Toàn Năng, con cảm ơn Ngài vì Ngài có thể làm được mọi điều Ngài muốn bằng lời phán. Xin tha thứ cho con vì những lần con chống nghịch Lời Chúa, nghĩ rằng việc đó không liên quan đến Ngài. Xin giúp con để cho Lời Ngài phát triển trong con để con kết quả làm đẹp lòng Chúa và có thể giúp những người khác cũng kết quả cho Ngài. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn