Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lời kêu gọi theo Chúa Jêsus và từ bỏ chính mình

Kinh Thánh: Mác 8:34-38

“Đoạn, Ngài kêu dân chúng và môn đồ, mà phán rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta và đạo Tin Lành mà mất sự sống, thì sẽ cứu. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Hay là có người nào lấy chi mà đổi linh hồn mình ư? Vì giữa dòng dõi gian dâm tội lỗi nầy, hễ ai hổ thẹn về ta và đạo ta, thì Con người sẽ hổ thẹn về kẻ ấy, khi ngự trong sự vinh hiển của Cha Ngài mà đến với các thiên sứ thánh.” (BTT)

Sau khi Chúa Jêsus tuyên bố chính Ngài là Đấng Christ phải chịu khổ (Mác 8:31), Phi-e-rơ đã can gián Ngài chỉ để nhận được lời quở trách thậm tệ nhất trong đời: “Hỡi quỷ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta” (Mác 8:32-33). Chắc chắn các môn đồ khác đã cảm thấy lo lắng… nếu Phi-e-rơ còn có thể sai trái như vậy, thì những người khác có hy vọng gì? Họ có nguy cơ bị loại khỏi nhóm người được Chúa Jêsus lựa chọn không? Đến đây, Chúa Jêsus kêu đám đông cùng tham gia, cho biết rằng tất cả đều được hoan nghênh theo Ngài, nhưng với một điều kiện: họ phải sẵn lòng hy sinh mọi tư lợi, thậm chí sẵn lòng chết vì Ngài. Nếu họ tiếp tục đi theo Ngài, họ sẽ có kết cục như những gì Ngài sắp phải chịu. Các lựa chọn tuy quả quyết nhưng thật. Chịu khổ là một phần trong đời sống của môn đồ chân chính (Phi-líp 1:29). “Thập tự giá” mà Chúa Jêsus nói đến chính là việc tự nguyện từ bỏ tư lợi và cái tôi, không phải ăn năn sám hối bằng cách hành xác hay gặp trắc trở trong mối quan hệ, bất kể những việc đó đau đớn ra sao.

Phi-e-rơ lo ngại vì ông cho rằng Chúa Jêsus không đáng phải chịu chết; sau này Phi-e-rơ lo ngại rằng ông cũng có thể sẽ chết, đó là lý do tại sao ông thậm chí chối rằng mình không biết Chúa Jêsus (Ma-thi-ơ 26:69-75). Cuối cùng, Chúa Jêsus đã nói trước Phi-e-rơ cũng sẽ chết trên thập tự giá (Giăng 21:18). Đám đông cũng được kêu gọi từ bỏ quyền làm chủ cuộc đời họ nếu họ tin vào Ngài và Phúc Âm. Những người như vậy sẽ được sự sống đời đời, nhưng những ai chối Ngài sẽ bị loại khỏi nước Đức Chúa Trời. Sự hy sinh cá nhân không cứu rỗi được linh hồn – chỉ có sự hy sinh của Chúa Jêsus mới có thể chuộc tội chúng ta (I Giăng 4:10) – nhưng việc họ sẵn lòng bị đóng đinh cùng Đấng Christ chứng tỏ đức tin của họ nơi Ngài. Còn ai hổ thẹn về Chúa Jêsus thì Ngài sẽ hổ thẹn về người đó vào ngày mà Ngài được vinh hiển.

Những người có khát vọng sống là tiền bạc hoặc danh vọng, quyền lực hoặc tài sản, sự thoả mãn nhục dục hoặc an sinh xã hội, sẽ không bao giờ có thể bảo vệ linh hồn của họ khỏi địa ngục. Chẳng ai có thể mua được ân điển của Chúa bằng nỗ lực riêng, công đức, tặng phẩm, việc thiện, hay những nghi thức tôn giáo (Ê-phê-sô 2:8-9). Chẳng ai có thể hối lộ Chúa để được vào thiên đàng. Chẳng có sự phục vụ nào cho Chúa Jêsus có thể khiến Ngài ưu ái chúng ta hơn (Ma-thi-ơ 7:22-23). Nhưng lời kêu gọi dành cho các sứ đồ tập sự lẫn đám đông là như nhau. Trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, hãy lưu ý từ “ai” (xuất hiện 4 lần), và “người nào” (xuất hiện 2 lần). Lời kêu gọi đó dành cho tất cả những ai đến với Chúa Jêsus dựa theo những điều kiện của Ngài (Công vụ 2:21): mối liên hệ thật với Chúa Jêsus dành cho những người nào chọn từ bỏ điều họ muốn và thuận phục ý muốn của Chúa Jêsus cho cuộc đời của họ.

Tự bảo toàn mạng sống là một ước muốn tự nhiên. Việc sẵn lòng hy sinh mạng sống của chúng ta vì Chúa (như nhiều nhà truyền giáo đã làm qua nhiều thế kỷ… cũng như nhiều Cơ Đốc nhân bị bắt bớ vẫn còn làm ngày nay) chỉ có thể xảy ra nhờ sự biến đổi thuộc linh được thực hiện bởi Đức Thánh Linh khi chúng ta thuận phục Đức Chúa Jêsus Christ. Nhưng nếu chúng ta hổ thẹn về Đấng Cứu Thế, thì sự đoán xét của Ngài đối với thái độ đó sẽ dứt khoát cách bi thảm. Có một niềm an ủi lớn lao cho các môn đồ ăn năn và được phục hồi địa vị sau khi Chúa sống lại (đặc biệt là Phi-e-rơ). Nhưng điều đó chỉ nhằm mục đích thúc giục chúng ta ăn năn và thay đổi lối sống trong lúc chúng ta vẫn còn thời gian, trước khi Đấng Christ trở lại!

Kính lạy Chúa nhân từ! Tạ ơn Chúa vì sự nhịn nhục của Ngài khi con không muốn noi theo Đức Chúa Jêsus Christ từ bỏ chính mình và chịu khổ vì Phúc Âm. Xin Chúa giúp con ăn năn và biến đổi cuộc đời con để con mong muốn làm theo ý Ngài trên hết thảy mọi điều. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn