Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Làm tan chảy tấm lòng cứng cỏi

Kinh Thánh: Mác 6:53-56

“Khi Ngài và môn đồ đã qua khỏi biển, đến xứ Ghê-nê-xa-rết, thì ghé thuyền vào bờ. Vừa ở trong thuyền bước ra, có dân chúng nhận biết Ngài, chạy khắp cả miền đó, khiêng những người đau nằm trên giường, hễ nghe Ngài ở đâu thì đem đến đó. Ngài đến nơi nào, hoặc làng, thành, hay là chốn nhà quê, người ta đem người đau để tại các chợ, và xin Ngài cho phép mình ít nữa được rờ đến trôn áo Ngài; những kẻ đã rờ đều được lành bịnh cả.” (BTT)

Các môn đồ gặp phải một nan đề. Đó là họ có tấm lòng cứng cỏi (Mác 6:52). Mặc dù ở cùng Chúa Jêsus, lắng nghe Ngài giảng dạy và chứng kiến các phép lạ của Ngài, nhưng họ hoạt động như nhân viên hậu cần trong chuyến lưu diễn, một đội ngũ hỗ trợ cho Chúa Jêsus: họ phụ giúp Chúa nhưng không nhận ra rằng Ngài muốn họ trở nên giống như Ngài (I Giăng 3:2). Họ phục vụ Ngài nhưng không biết Ngài, không lấy làm cảm kích trước sự diệu kỳ khi được ở cùng Đấng Tạo Hóa của vũ trụ (Cô-lô-se 1:16). Cứng lòng là nan đề tái diễn của dân sự Chúa trong Cựu Ước. Họ biết lẽ thật nhưng lại không muốn vâng phục (Xa-cha-ri 7:12). Tương tự như vậy, các môn đồ nghe những gì Chúa Jêsus nói nhưng không nhận ra rằng Ngài đang đào tạo họ trong lúc giảng dạy cho dân chúng. Họ đã cố chấp không chịu tin Ngài theo những cách khác nhau (Mác 16:14).

Các môn đồ thậm chí còn không hiểu được lời dạy của Chúa Jêsus (Mác 8:31-33). Chỉ sau khi Đức Thánh Linh được đổ xuống vào Lễ Ngũ Tuần thì họ mới hiểu điều Ngài muốn nói (Giăng 16:12-13; Công vụ 2:33). Ngược lại, những người bệnh và người chăm sóc họ thì không nghi ngờ gì về việc Chúa Jêsus có thể biến đổi cuộc đời họ. Đoạn Kinh Thánh trên cho thấy đức tin khẩn thiết của họ “… vừa bước ra… dân chúng nhận biết Ngài… chạy khắp… khiêng người bệnh đến bất cứ nơi nào… và xin… những kẻ đã rờ đều được lành bịnh cả.” Vậy tại sao các môn đồ lại chậm hiểu như vậy? Họ thật dễ dàng trở nên giống như những người Pha-ri-si giả hình, dẫu biết nhưng không tin và vâng phục, đó là con đường chắc chắn sẽ dẫn đến tấm lòng cứng cỏi. Tấm lòng của các môn đồ cần trở nên mềm mại để hữu dụng cho Phúc Âm.

Không có điều gì quyền năng bằng sự nhân từ trìu mến để khiến tấm lòng cứng cỏi trở nên mềm mại. Chúa Jêsus đã tuôn đổ sự thương xót cách đáng kinh ngạc cho những người đang sầu não. Tất cả những ai tìm đến Chúa Jêsus với nhu cầu và đức tin đều được chữa lành. Sự chữa lành cho thấy Chúa yêu những người đau khổ không thể tự cứu lấy bản thân nhiều như thế nào. Đó là một ẩn dụ về cách Chúa Jêsus cứu chuộc tất cả những ai ăn năn đến với Ngài (Rô-ma 1:16). Ngài tỏ lòng thương xót với tội nhân và sẵn sàng phục vụ những người hèn hạ nhất. Đức Chúa Trời tối cao đã trở thành Tôi Tớ để trở nên Đấng Cứu Thế. Đó là tấm gương cho các sứ đồ tập sự. Họ không bao giờ có thể trở thành vị cứu tinh của bất kỳ ai, nhưng họ phải làm tôi tớ cho những người đau khổ (II Cô-rinh-tô 4:5) để thu phục những người đó cho Đấng Cứu Thế (I Cô-rinh-tô 9:22).

Sự bất tuân, cố chấp sinh ra tấm lòng cứng cỏi, nhưng tình yêu thương sẽ phá vỡ rào cản, cho phép những người đau khổ tìm đến để được chữa lành. Thế nhưng Cơ Đốc nhân cũng có thể trở nên cứng lòng nếu chúng ta biết lẽ thật mà không làm theo. Ngay cả những người tất bật với công việc mục vụ cũng có thể rao truyền lẽ thật mà không rao truyền về tình yêu thương hy sinh chính mình của Đấng Christ. Đừng quên rằng Chúa Jêsus đầy ơn và lẽ thật (Giăng 1:14). Ngài muốn chúng ta cũng giống như vậy; và vâng phục như cách Ngài vâng phục Đức Chúa Cha. Đã đến lúc để ăn năn và cầu xin Chúa cảm động lòng chúng ta bằng tình yêu thương của Ngài, và rồi học cách vâng theo những điều Ngài phán!

Kính lạy Đức Chúa Cha! Tạ ơn Chúa vì Ngài yêu thương thế gian nhiều đến nỗi đã ban Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của chúng con. Xin Chúa tha thứ cho con vì con đã xem nhẹ mối tương giao của con với Ngài như vậy. Xin Chúa tha tội cho con vì đã cứng lòng thay vì vâng theo những điều Ngài phán. Xin Chúa thanh tẩy con và cảm động lòng con để con nhận lấy và làm theo Lời Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn