Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Khiêm nhường và kiêu hãnh

Kinh Thánh: Lu-ca 2:11-12

“Ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa. Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ.” (BTT)

Đấng Cứu Thế đã được sinh ra. Sự nhập thể của Ngài có ý nghĩa quan trọng đến nỗi Đức Chúa Trời đã sai một thiên sứ đến để báo tin về sự ra đời của Ngài cho những người chăn chiên (Lu-ca 2:8-10). Những lời đó cho thấy sự xuất hiện của Đấng Mết-si-a là một tin tốt lành cho mọi người. Nhưng sau đó, những người chăn mộc mạc này được báo tin rằng Chúa Jêsus đã được sinh ra cho chính họ. Họ được hướng dẫn để đi gặp Ngài. Những người chăn chiên chắc chắn không phải đang mặc trang phục để yết kiến hoàng gia, vì vậy có lẽ họ yên tâm không cần thay quần áo khi nghe nói rằng họ đang tìm một Con trẻ được bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ.

Chúa Jêsus thuộc dòng dõi vua Đa-vít, nhưng thiên sứ nói Ngài cũng là Đấng Mết-si-a đến từ Đức Chúa Trời. Ngài là Chúa, là Đấng cai trị tất cả mọi người. Trong Ngài, hàng loạt các lời hứa giao ước từ Áp-ra-ham đến Đa-vít được làm thành. Chúa Jêsus là Đấng Mết-si-a, sự nhập thể của Đức Chúa Trời, Đấng thực hiện mọi lời hứa (II Cô-rinh-tô 1:20). Những người chăn chiên không bị làm khó. Họ đã được truyền ba lần rằng Chúa Jêsus đến là vì họ; và họ sẽ tìm thấy Ngài. Họ đã có cuộc gặp gỡ đặc biệt với Chúa Jêsus: nhưng Chúa Jêsus không chỉ đến vì họ mà Ngài còn đến với tất cả mọi người, không phân biệt quốc tịch, lòng trung thành hay văn hóa.

Nhiều người nhận thấy máng cỏ đơn sơ khó có thể tương xứng với sự oai nghiêm của nhân vật trong đó. Nhưng Chúa Jêsus đã đến thế gian như một người bị xã hội ruồng bỏ, bị săn đuổi như một đối thủ nguy hiểm, phải di chuyển để lánh nạn, và ít được ai biết đến trong gần 30 năm. Ngài đã hoàn thành chức vụ bằng một cuộc hành quyết chậm rãi, đau đớn như một tội phạm bình thường. Tuy nhiên, Ngài đã đến để cứu những doanh nhân quá tải, những vị vua kiêu hãnh, những công chức, những người làm nghề buôn bán, những người giám sát việc tuân thủ chuẩn mực tôn giáo, những quân nhân chuyên nghiệp, và thậm chí cả những tên đao phủ. Tất cả mọi người đều có thể nhận được phước lành của Đức Chúa Trời khi tiếp nhận Chúa Jêsus, nhưng hầu hết đều quá kiêu hãnh mà không làm điều đó (Lu-ca 1:53).

Mặt khác, những người chăn chiên biết họ không có gì đặc biệt… nhưng họ lại vâng lời Ngài. Những tội nhân khiêm nhường này đã đi gặp Đấng Cứu Thế khiêm nhường. Trên thực tế, bạn không thể đến với Đấng Christ bằng bất kỳ cách nào khác. Mặc dù lời mời gọi của Đức Chúa Trời là dành cho tất cả mọi người, nhưng chỉ những người khiêm nhường lắng nghe và đáp lại (Thi thiên 34:2). Đức Thánh Linh hành động để cáo trách chúng ta về tội lỗi mình, để chúng ta nhận ra rằng chúng ta cần sự thương xót của Đức Chúa Trời. Những người khiêm nhường sẽ cầu xin Chúa thương xót và tiếp nhận sự cứu rỗi cách nhưng không, nhưng những người kiêu hãnh sẽ sử dụng sự tự tin hoặc năng lực để che đậy sự kiêu ngạo và tự loại mình khỏi ân điển của Đức Chúa Trời. Vì vậy, chúng ta hãy luôn hạ mình và cầu nguyện cho những người kiêu ngạo hạ mình xuống để tìm kiếm Chúa trước khi quá muộn.

Lạy Chúa nhân từ. Cảm ơn Ngài đã giúp con nhận ra rằng con cần Chúa Jêsus là Cứu Chúa của mình. Xin tha thứ cho con vì những lúc lòng kiêu ngạo trỗi dậy trong con, khiến con làm buồn Thánh Linh Ngài và ngăn cản con nhận ân điển Ngài. Xin giúp con rèn luyện tính khiêm nhường để đức tính ấy trở thành lối sống của con, và xin giúp con trở thành nhân chứng có giá trị về quyền năng biến đổi của Thánh Linh Ngài trong con. Xin giúp con cầu nguyện cho những người mà vì kiêu hãnh nên đã từ chối sự thương xót của Ngài; xin giúp cho bạn bè và đồng nghiệp của con khát khao được gặp Ngài cách cá nhân. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn