Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Học tập vâng lời

Kinh Thánh: Lu-ca 2:51-52

“Đoạn, Ngài theo về thành Na-xa-rét và chịu lụy cha mẹ. Mẹ Ngài ghi các lời ấy vào lòng. Đức Chúa Jêsus khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta.” (BTT)

Học khác với dạy và hiểu. Một người đã học hỏi được điều gì đó có thể dùng hành động phù hợp để chứng minh sự giảng dạy đã được thấu hiểu. Hê-bơ-rơ 5:8 cho biết nguyên tắc đó đã được Chúa Jêsus áp dụng: “Dầu Ngài là Con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu.” Điều đó không có nghĩa là Chúa Jêsus không biết sứ mạng của Ngài là chết trên thập tự giá, mà Ngài cũng phải học tập sự vâng lời khi trải qua điều mà Ngài đã biết trước.

Tại đền thờ, Chúa Jêsus vừa chứng minh rằng Ngài biết mình là Con Một của Đức Chúa Cha. Ngài hiểu ý nghĩa của luật pháp Đức Chúa Trời, thậm chí đặt các câu hỏi thăm dò để bày tỏ ý nghĩa của Lời Đức Chúa Trời cho các thầy thông thái (Lu-ca 2:41-50). Phân đoạn này cũng nhắc lại cho Ma-ri và Giô-sép như thiên sứ đã báo trước, rằng Chúa Jêsus không chỉ là một đứa trẻ được ban tặng mà còn là “Con của Đấng Rất Cao” (Lu-ca 1:32), nhờ đó họ lại ý thức được trách nhiệm của mình với tư cách là những người giám hộ của Đấng Cứu Thế. Vì vậy, tất cả họ trở về Na-xa-rét để tiếp tục học hỏi qua những cách đáp ứng thích hợp.

Chúa Jêsus vâng phục điều răn của Đức Chúa Trời: “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12). Riêng Ma-ri đã thực thi Phục truyền Luật lệ Ký 6:5 “Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.” Theo như những gì Ma-ri đã được dạy, hành động phù hợp nhất trước tiên chính là quý trọng tất cả sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời (Lu-ca 2:19). Bà đã làm điều này bằng cách ghi nhớ, tĩnh tâm, suy ngẫm và cầu nguyện để bà sẵn sàng tiếp tục làm tôi tớ của Đức Chúa Trời (Lu-ca 1:38), sẵn sàng làm việc với Chúa Jêsus và không chống lại Ngài vào những thời điểm quan trọng.

Chúa Jêsus vâng phục dưới tư cách một tôi tớ (Phi-líp 2:7); không những vâng phục Đức Chúa Trời, mà còn phải vâng lời Ma-ri và Giô-sép trong công việc nhà và nghề mộc. Thật là sự khiêm nhường đáng kinh ngạc! Nhưng điều đó không hạ thấp phẩm giá của Ngài. Chúa Jêsus tiếp tục áp dụng Lời Đức Chúa Trời vào thực tiễn, vì đó là mục đích của Đức Chúa Trời khi Ngài giao tiếp. Ngài muốn những người nghe thấy sẽ hành động. Và Đấng Christ là tấm gương của chúng ta. Nghe nhiều bài giảng có thể mở mang tâm trí, nhưng chỉ khi chúng ta có đáp ứng thích hợp với điều đã nghe, thì bài giảng mới đạt được mục đích. Vì vậy, nếu bạn biết Chúa muốn bạn làm gì, hãy thực hiện điều đó! Nhưng chúng ta nên làm gì trong trường hợp đã biết ý muốn Ngài nhưng không có cách nào để thực hiện ngay lập tức? Hãy quý trọng, suy ngẫm về điều đó và cầu xin Chúa bày tỏ cho chúng ta biết khi Ngài muốn chúng ta hành động. Có lẽ chúng ta nên ghi nhớ những gì Ma-ri đã nói khi Chúa Jêsus làm phép lạ đầu tiên: “Người biểu chi, hãy vâng theo cả.” (Giăng 2:5)

Kính lạy Đức Chúa Trời. Cảm ơn Ngài vì mọi sự giao tiếp của Ngài luôn đúng và luôn kêu gọi con hành động. Xin hãy tha thứ cho con vì đã phớt lờ tiếng gọi của Ngài trong quá khứ. Xin giúp con sẵn sàng hành động ngay khi có lệnh Ngài, quý trọng mọi Lời Ngài và tích lũy Lời Ngài cho tương lai. Xin giúp tâm trí con luôn ghi nhớ Lời Ngài trong việc suy ngẫm và cầu nguyện cho đến thời điểm Ngài kêu gọi con hành động. Nhân danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn