Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ý nghĩa của việc tin Chúa

Một người thành tâm cầu nguyện tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu thì hưởng được sự tha tội và ơn cứu rỗi, được trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, bạn có biết chắc chắn tội lỗi mình đã được tha, linh hồn mình đã được cứu, và bảo đảm có được sự sống nơi thiên đàng vĩnh cửu, hay vẫn đang hồ nghi, lo sợ? Lời Chúa sẽ giúp bạn giải toả những nghi ngờ trên.

Trước nhất, tin Chúa Giê-xu không có nghĩa là bạn chỉ tin có Chúa bằng lý trí, vì ma quỷ cũng tin có một Đức Chúa Trời và run sợ Ngài (Gia-cơ 2:19). Tin Chúa không có nghĩa là ai bạn cũng tin hết: Chúa cũng tin, Phật cũng tin, hoặc thần nào cũng tin. Không thể tin theo kiểu uống thuốc bổ, vì nghĩ rằng uống thuốc bổ vào thì không bổ bề dọc cũng bổ bề ngang. Nhiều người đã quan niệm sai: “Thần nào cũng muốn cứu giúp người phàm, cho nên ai tôi cũng tin hết! Vị này không cứu thì cũng có vị kia độ, chứ đâu có thiệt thòi gì!”. Bạn cũng không thể tin theo suy nghĩ thông thường là đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng dạy làm lành lánh dữ. Bởi đâu phải đạo nào cũng cứu rỗi được linh hồn bạn sau khi bạn qua đời.

Tin Chúa cũng không có nghĩa là bạn phải nhìn thấy Chúa rồi mới tin, hoặc chỉ tin khi chính mắt thấy được phép lạ nào đó rồi tin vào phép lạ. Ma quỷ cũng làm được một số phép lạ và nó cũng giả làm thiên sứ sáng láng để lừa gạt lòng người tin theo bất cứ những gì khác ngoài ra tin Chúa Giê-xu. Cảm xúc và tâm trí bạn có thể bị đánh lừa! Lòng thành đến đâu cũng vô ích nếu đức tin đặt sai đối tượng, vào những thần hư không, lừa dối. Tin Chúa cũng không có nghĩa là tin cho có hoặc tin để cầu may, hay là để được phước đời này, khi hết phước, hết may mắn thì hết tin.

Vậy tin Chúa Giê-xu thật sự là gì?

Tin Chúa nghĩa là trước hết bạn phải nhận biết mình là người có tội trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết. Nhận biết số phận mình đáng chết mất và không hy vọng gì tự cứu lấy mình bằng những việc công đức, bố thí, làm lành, hoặc cậy sức riêng tu trì. Chỉ còn biết ngửa trông, tin cậy vào ơn thương xót của Chúa để linh hồn được cứu khỏi chốn tuyệt vọng, chết mất đời đời. Kinh Thánh chép: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời ” (Ê-phê-sô 2:8).

Tin Chúa thật sự nghĩa là bạn bằng lòng quyết định công khai tin và nhận Chúa Giê-xu vào lòng, mời Ngài làm Chủ đời sống mình. Tin vào dòng huyết của Ngài đã đổ ra trên thập tự giá đặng tha thứ tội lỗi của chính bạn, nhờ đó linh hồn bạn được cứu, và chắn chắn có được sự sống nơi thiên đàng vĩnh cửu.

Điều gì xảy ra ngay sau khi bạn tin nhận Chúa?
Sau khi bạn tin nhận Chúa Giê-xu thật sự, bạn sẽ được tái sinh bởi quyền phép của Đức Thánh Linh. Nghĩa là bạn được sinh ra trong gia đình của Đức Chúa Trời, trở nên con cái của Chúa và là công dân của Nước Trời (Giăng 1:12). Bạn được Chúa tha thứ hết mọi tội lỗi và ban cho sức sống mới mãnh liệt, lòng quyết tâm vâng lời Chúa, cậy quyền năng Đức Thánh Linh để đắc thắng tội lỗi và bản ngã (Ga-la-ti 5:24-25). Bạn biết sống yêu thương mọi người, quan tâm đến linh hồn của những tội nhân đang hư mất cần được Chúa cứu rỗi.

Đức Chúa Trời xoá đi bản án tội lỗi của bạn bấy lâu nay, đặng xưng bạn là công chính, nhưng Ngài không cất đi bản tánh xác thịt trong bạn. Là con người mới trong Chúa Giê-xu, bạn vẫn còn ý chí tự do lựa chọn giữa đòi hỏi của xác thịt và bản tánh thiêng liêng. Vì thế, bạn sẽ còn phạm tội với Chúa, còn có thể trở lại nếp sống cũ. Cho nên, mỗi ngày bạn phải nhờ sức Chúa để chiến đấu và đắc thắng con người xác thịt cũ còn trong bạn cho đến khi nào ý muốn xác thịt hoàn toàn bị tê liệt. Và có một điều chắc chắn xảy đến khi bạn tin Chúa thật lòng, ấy là thái độ của bạn đối với tội lỗi sẽ được thay đổi, bạn sẽ thấy ghét tội và không còn vui thích với tội lỗi. Ngộ nhỡ phạm tội với Chúa, lòng của bạn sẽ thấy bị ray rứt, khó chịu vô cùng, chính Đức Thánh Linh cáo trách, giúp bạn ăn năn tội, quay trở lại với Chúa và cam kết không phạm tội đó nữa.

Sau khi tin nhận Chúa, Đức Thánh Linh ngự trong lòng sẽ biến đổi đời sống bạn mỗi ngày, và quá trình thánh hoá này sẽ liên tục mãi cho đến ngày bạn gặp Chúa (Phi-líp 1:6).

Thấu hiểu những ý nghĩa trên, bạn sẽ hưởng được sự bình an trong tâm hồn, bởi biết chắc mọi tội lỗi trong quá khứ đã được bôi xoá, mọi lỗi lầm hằng ngày cũng sẽ được Chúa thứ tha khi chúng ta ăn năn xưng tội với Ngài. Điều quan trọng hơn cả là giờ này bạn phải tin chắc rằng mình đã có một chỗ nơi thiên đàng.