Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lời ngỏ

Cách đây gần 2.000 năm, có một môn đồ của Chúa tên là Thô-ma, khi nghe các sứ đồ báo tin Chúa Giê-xu sống lại, ông đã không thể nào tin nổi, làm sao mà một người chết có thể sống lại được? Ông đã thắc mắc, nghi ngờ,… và cuối cùng ông tuyên bố: “Nếu tôi không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, và nếu tôi không đặt bàn tay nơi sườn Ngài, thì tôi không tin! ”. Tám ngày sau, Chúa Giê-xu phục sinh lại hiện ra giữa các môn đồ. Ông Thô-ma sau khi nhìn thấy Chúa đã hiểu ra mọi sự và kêu lên: “Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi! ”. Tiếng kêu đó đã thể hiện một đức tin tuyệt đối, không còn chút nghi ngờ.
Nhiều người ngày nay cũng vậy, thỉnh thoảng vẫn còn thoáng lên trong lòng một vài thắc mắc, nghi ngờ về Tin Lành, về giáo lý, về nếp sống đạo,… nhưng lại ngại ngùng không dám nói lên những nghi ngờ của mình, để rồi ảnh hưởng đến đức tin nơi Chúa. Thật ra sự nghi ngờ không có gì sai cả, vì nghi ngờ không có nghĩa là vô tín, nhưng chỉ là thắc mắc về những gì mình chưa biết chắc mà thôi. Khi những thắc mắc ấy được sáng tỏ thì đức tin sẽ tăng trưởng như đức tin của Thô-ma ngày xưa vậy.

Những câu hỏi và giải đáp sau đây nhằm mục đích giúp cho quý vị giải toả phần nào những thắc mắc trong lòng, để rồi an tâm đặt niềm tin mình vào Chúa Cứu Thế Giê-xu một cách vững chắc.

Nhưng có một điều rất quan trọng mà quý vị cần biết, ấy là nếu ngày trước Chúa Giê-xu đã nói với Thô-ma: “Vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy ”. Không phải Chúa bảo phải tin một cách mù quáng, nhưng Ngài muốn nhắc cho chúng ta biết rằng con người là hữu hạn. Chúng ta không thể nào hiểu hết về Chúa, về thế giới Ngài tạo dựng và về những gì Ngài dạy. Cũng như vào ban ngày chúng ta không thể nhìn thấy các ngôi sao, nhưng không vì thế mà chúng không hiện hữu. Chúng ta không thấy vì mắt chúng ta bị hạn chế, không thể nhìn được các ngôi sao trong ban ngày mà thôi. Cũng một lẽ ấy, Chúa là Đức Chúa Trời, nên có rất nhiều điều chúng ta chưa biết hoặc không thể biết về Ngài, nhưng không vì thế mà chúng ta cho rằng Ngài và chân lý của Ngài sai lạc.
Vì là người nên có những giới hạn trong việc nhìn và hiểu sự vật, do đó nếu quý vị vẫn còn những thắc mắc, chưa thoả lòng sau khi đọc chuyên mục “Giải Đáp Thắc Mắc” này thì nên hiểu rằng chúng ta đang được nhắc nhở về giới hạn của con người (cả quý vị và chúng tôi).

Ước mong những câu hỏi và lời giải đáp đơn sơ sau đây sẽ giúp quý vị giải toả nhiều khúc mắc trong niềm tin, hầu cho đức tin thêm tăng trưởng, thêm vững chắc, để quý vị cũng thưa với Chúa như Thô-ma đã thưa: “Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi! ”