Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tôi tin Chúa nhưng cuộc sống còn khó khăn

Tôi tin Chúa hơn năm rồi, cũng có đi nhà thờ, có cầu nguyện, dâng hiến…đủ cả, nhưng sao cuộc sống kinh tế tôi vẫn còn khó khăn?

Thưa bạn, theo chúng tôi biết thì trong cuộc sống nầy không có ai là không khó khăn cả, người khó mặt nầy, người mặt khác; có người khó khăn ai cũng trông thấy, người khác thì không ai nhìn thấy mà thôi. Kinh Thánh cho biết sau khi con người phạm tội thì cả con người lẫn thiên nhiên đều bị rủa sả, từ đó làm việc đối với con người không phải là phước hạnh nhưng là rủa sả (Sáng Thế Ký 3:17-19), cuộc sống trên đất nầy không còn là địa đàng nữa.
Dầu vậy Đức Chúa Trời vẫn yêu thương tạo vật của Ngài, nên đã xuống trần làm người chịu chết thế cho chúng ta, và Ngài cũng đã sống lại để chúng ta được sống sung mãn trong Ngài (Giăng 10:10). Cảm ơn Chúa vì chúng ta tin Chúa thì dù cuộc sống vật chất còn nhiều khó khăn nhưng đời sống tâm linh thật phước hạnh. Thiết nghĩ một người giàu có nhưng cuộc sống thiếu thoả lòng thì cũng như sống trong địa ngục. Chúng ta luôn thoả lòng trong mọi sự khi có Chúa ngự trị trong lòng, thì chẳng phải chúng ta đang giàu có đó sao. Điều quan trọng không phải chúng ta giàu hay nghèo nhưng là chúng ta sử dụng những gì chúng ta có như thế nào, có ít mà sử dụng theo ý Chúa vẫn phước hạnh hơn có nhiều mà sử dụng theo ý riêng.
Lời Chúa dạy chỉ cần đủ ăn đủ mặc thì đã thoả lòng (I Ti-mô-thê 6:7). Bài hát Thoả Lòng đáng cho chúng ta suy ngẫm: “Có Chúa dắt đưa đời tôi thấy thoả lòng… dù nghèo vật chất mà cuộc sống tâm linh không nghèo… ” và điệp khúc của bài hát là tiếng kêu sung sướng bật lên từ một người cảm nhận được nguồn phước hạnh thật đang tuôn tràn trong cuộc sống của mình: “Đời tôi bay cao như chim, lượn qua không gian mênh mông, nhìn lên thiên nhiên xinh tươi Chúa ban. Hạnh phúc lớn quá ước muốn, Ngài ban cho tôi nhưng không. Tuyệt thay tình yêu Chúa rộng sâu ”. Chúc bạn sống thoả lòng.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn