Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dâng hiến để làm gì?

Tôi thấy trong giờ nhóm của người Tin Lành có việc lãnh tiền dâng, tôi không biết vì mục đích gì, nhưng cảm thấy ngượng ngùng khi không có thể dâng nhiều tiền như người khác.

Cảm tạ Chúa vì bạn đã tham dự các giờ nhóm nên biết rằng có tiết mục dâng hiến. Đúng là điều này có thể gây ngộ nhận cho những ai chưa hiểu rõ ý nghĩa, cho nên bạn cũng sẽ nhận ra rằng không có việc lãnh tiền dâng trong các giờ nhóm Truyền giảng. Điều đó cũng nói lên rằng dâng hiến tiền bạc là một phần trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời chứ không phải là chủ trương tạo ngân quỹ của Giáo hội.
Trong giờ nhóm, tiền bạc là tài vật chúng ta dâng lên thờ phượng Đức Chúa Trời, luật pháp của Chúa dạy rằng: “Đừng ai đến thờ phượng Chúa với hai bàn tay trắng; nhưng mỗi người phải dâng một lễ vật tuỳ theo khả năng, tương xứng với các phép lành Đức Chúa Trời chúng ta ban cho ” (Phục truyền luật lệ ký 16:16-17). Tuy nhiên, đây là công việc tự nguyện bởi “Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng hiến cách vui lòng ” (I Cô-rinhh-tô 9:7).
Vậy mục đích của việc lãnh tiền dâng trong giờ nhóm thờ phượng là cơ hội để các con cái Chúa tự nguyện bày tỏ sự biết ơn về các phước lành mà Chúa ban cho trong cuộc sống của mình. Đây là sự thờ phượng phải lẽ mà Kinh Thánh đã phán dạy.
Chính Chúa Giê-xu đã quan sát sự dâng hiến tại đền thờ Giê-ru-sa-lem, điều Ngài để ý không phải là giá trị của món tiền mà người ta dâng bèn là tấm lòng. Ngài thấy rất nhiều người dâng rất nhiều tiền, có người dâng cả túi bạc, và một người đàn bà goá đã dâng chỉ hai đồng-xu nhưng được Chúa phán rằng đây là người dâng nhiều hơn hết, vì đó chính là tất cả những gì bà có. Đó cũng là điều Chúa đòi hỏi chúng ta trong sự dâng hiến, Ngài muốn bạn và tôi dâng cả cuộc đời mình cho Ngài. Thánh Phao-lô khuyên chúng ta: “Hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em ” (Rô-ma 12:1).
Thái độ đúng đắn trong giờ dâng hiến không phải là sự phô trương cho người khác thấy mình dâng nhiều, cũng không phải ngượng ngùng sợ người khác biết mình dâng ít, bèn là hướng lòng về Chúa đặng cảm tạ và xét đời sống mình đã dâng hiến cách xứng đáng đẹp lòng Ngài hay chưa.
Nhân tiện, đã nói đến cách dâng, tôi cũng muốn đề cập đến của dâng. Có thể do chưa hiểu đúng mục đích của sự dâng hiến, nên nhiều người đã để vào hộp tiền những đồng bạc rách nát không thể sử dụng được. Đây là một hành động bất kính đối với Đức Chúa Trời Công-bình, nên Ngài sẽ đối xử lại tương xứng với những gì họ đã bày tỏ. Vậy thì, dù ít dù nhiều những đồng tiền mà Chúa ban cho trong cuộc sống lương thiện chúng ta cũng phải sửa soạn của dâng một cách xứng đáng, đó là những của lễ mà Đức Chúa Trời ưa thích và đẹp lòng.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn