Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tại sao Đức Chúa Trời là Đấng yêu thuơng mà lại có những người tật nguyền…

Tại sao Đức Chúa Trời là Đấng yêu thuơng mà lại có những người tật nguyền, tại sao Ngài để cho chiến trang xảy ra, thiên tai, bệnh tật, đau khổ… vậy Ngài có toàn năng chăng?
Kinh Thánh cho biết trước khi dựng nên con người, Đức Chúa Trời đã dựng nên một vũ trụ toàn hảo để phục vụ cho con người. Ngài cũng dựng nên con người toàn hảo và ban cho điều quý nhất không một sinh vật nào có là sự tự do. Ngài không dựng nên con người tật nguyền, cũng không dựng nên chiến tranh, thiên tai, bệnh tật hay đau khổ…, tất cả những điều đó là hậu quả của tội lỗi do chính con người tạo nên khi chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Con người không thể đổ thừa cho Đức Chúa Trời khi chính mình tạo ra những điều đó.
Tuy nhiên Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, Ngài không muốn một ai bị chết mất, và Ngài đã chứng tỏ tình yêu ấy qua sự giáng sinh làm người của Chúa Giê-xu để gánh tội lỗi thay cho con người, chịu chết thế để con người được tha tội. Ai tin Chúa Giê-xu thì sẽ nhận được sự tha tội và sự sống đời đời.
Vậy thì ta đã rõ, những bệnh tật, đau khổ,… của cuộc đời này bày tỏ tình yêu thương lớn lao và quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời. Ai tiếp nhận Chúa thì hưởng được tình yêu thương và quyền năng biến đổi cuộc đời của Ngài.
Hãy hoà lòng với lời Thánh ca 211: “Dầu thân trên đất dồi dập, lao đao; Qua bao dặm dài, trải lắm đồi cao; Nhà xiêu vách nát, kèo cột lung lay; Giê-xu ngự vào hoá thiên cung ngay ”.
Nếu bạn đã thấy cuộc đời này là đau khổ, hoạn nạn với chiến tranh, thiên tai,… thì đừng nghi ngờ quyền năng hay tình yêu thương của Chúa, mà hãy chạy đến với Ngài bạn sẽ hưởng được những điều tốt lành mà Chúa vốn dành sẵn và muốn con người vui hưởng.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn