Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Người Tin Lành nói Đức Chúa Trời là Đấng có thể làm được mọi sự…

Người Tin Lành nói Đức Chúa Trời là Đấng có thể làm được mọi sự, vậy nếu tôi tháo bu-ri ra khỏi xe, đố Ngài đề được cho xe nổ máy.

Vì Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hoá nên Ngài là Đấng Toàn năng, tuy nhiên vì là Đấng Toàn năng nên Ngài cũng là Đấng Khôn ngoan, vì vậy không bao giờ Ngài làm điều gì ngược lại với bản chất của Ngài cả. Ngài đặt ra quy luật và Đấng Khôn ngoan thì không tự phá quy luật của mình. Tuy nhiên tôi tin Đức Chúa Trời có thể đề cho xe không bu-gi nổ máy được, nhưng Ngài làm như vậy để làm gì? Chẳng lẽ Ngài là Đấng quyền năng, khôn ngoan mà lại làm theo lời khích bác của con người để làm những điều không vì một mục đích nào cả?
Kinh Thánh cho biết khi Chúa Giê-xu còn thi hành chức vụ trên đất, Ngài đã làm rất nhiều điều vượt lên trên quy luật thông thường, đó là những phép lạ như dẹp yên bão tố, làm cho người mù được sáng, người bại được đi, người chết sống lại… Tuy nhiên khi những nhà lãnh đạo tôn giáo giả hình thời đó yêu cầu Chúa cho xem phép lạ thì Ngài từ chối. Chúa chỉ làm phép lạ với một mục đích rõ ràng mà thôi, vì Ngài là Đấng Toàn năng Khôn ngoan.
Bạn cũng có thể kinh nghiệm được phép lạ lớn lao hơn cả việc đề chiếc xe không bu-gi nổ máy nữa, nếu như thật lòng tin và tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng, bạn sẽ kinh nghiệm sự tha tội, được sống một cuộc đời hoàn toàn mới, đó chính là phép lạ lớn lao nhất mà không ai có thể làm được điều đó ngoài ra Đức Chúa Trời Toàn năng.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn