Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ngày nay Chúa có còn phán với con cái Ngài không?

HỎI : Ngày nay, Chúa có còn phán với con cái Ngài không?

ĐÁP: Vào thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời phán với các tổ phụ, tiên tri của Ngài nhiều lần nhiều cách rồi những người nhận sứ điệp từ Chúa có trách nhiệm truyền đạt lại cho dân sự để dân sự làm theo những gì Ngài đã phán dạy (Hê-bơ-rơ 1:1).

Ngày nay, Chúa không còn phán trực tiếp với con cái Ngài như thời các tổ phụ và tiên tri trong Cựu Ước. Vì vậy, nếu có ai nói với quý con cái Chúa rằng, hôm qua Chúa phán với tôi như thế nầy, như thế kia thì đừng tin, đó chỉ là sự tưởng tượng, bịa đặt, không có thật (I Cô-rinh-tô 13:8).

Tất cả các lời phán của Chúa đã đầy đủ, không được thêm hay bớt bất cứ điều gì (Phục truyền 4:2, 12:32) và được chép thành sách, gọi là Kinh Thánh. Khi Cơ Đốc Nhân đọc Kinh Thánh là người đó đang được Ngài phán dạy qua Kinh Thánh. Do đó, các Cơ Đốc Nhân muốn biết Chúa dạy mình điều gì thì hãy đọc Kinh Thánh và làm theo tất cả những gì Chúa phán dạy thì sẽ sống đẹp lòng Chúa và mọi người (Giô-suê 1:8, II Ti-mô-thê 3:16).

Chúng ta không cần tìm kiếm thêm lời phán nào ngoài Kinh Thánh hay từ người nào nữa vì Chúa Jêsus đã hoàn tất mọi sự trên thập tự giá rồi, bây giờ chúng ta chỉ chờ đợi đón Chúa Jêsus trở lại mà thôi.

(Theo sự hỗ trợ của MSNC. Hồ Hoàng Ân)

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2022. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn