Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lời nói dối vô hại Chúa có phạt không?

CÂU HỎI: Lời Chúa dạy không được nói dối. Nhưng thực tế trong cuộc sống, có những lời nói dối không gây hại cho ai cả: nói dối vì lịch sự, vì tính chất xã giao,… Xin cho hỏi: Lời nói dối như vậy Chúa có trách phạt không?

TRẢ LỜI: Lời Chúa dạy không được nói dối, vì đó là tội. Như vậy, chúng ta phải tìm hiểu tội nói dối trong Lời Chúa một cách kỹ lưỡng

.Đức Chúa Trời không nói dối, mà Ngài cũng không thể nói dối (Dân số ký 23: 19; Hê-bơ-rơ 6: 18). Lời Kinh Thánh có chép: “Có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét, và bảy điều Ngài lấy làm gớm ghiếc: Con mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, tay làm đổ huyết vô tội; Lòng toan những mưu ác, chân vội vàng chạy đến sự dữ, Kẻ làm chứng gian và nói điều dối, cùng kẻ gieo sự tranh cạnh trong vòng anh em.” (Châm ngôn 6: 16-19). Chúa Giê-xu gọi ma quỷ là “cha sự nói dối” và Ngài phán những ai nói dối đều “thuộc về cha sự nói dối, là ma quỷ” (Giăng 8: 44). Trong nhiều lời khuyên về cách sống trong xã hội và gia đình, sứ đồ Phao-lô có khuyên, “Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó” (Cô-lô-se 3: 9).

Điều đáng chú ý đối với Cơ Đốc nhân, nếu những lời nói dối trực tiếp liên hệ với ma quỷ, thì hậu quả là “ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng” (Khải huyền 21:27). Vậy, đối với Cơ Đốc nhân, có thể chấp nhận lời nói dối vì tính lịch sự và xã giao không?

*Cơ Đốc nhân và sự nói dối:

Tại sao nói dối là tội thông thường nhất? Nói dối tương đối dễ, vì hầu hết không ai bắt được những lời nói dối. Nhiều lời nói dối chúng ta cảm thấy không hai ai, kể cả khi chúng ta nói lời ca tụng ai đó mà không thật như điều chúng ta suy nghĩ. Chúng ta nói dối thường xuyên đến nỗi chúng ta không cảm thấy cắn rứt lương tâm. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu không hề phân biệt mức độ tội lỗi. Chúa phán với đám đông chỉ giận dữ với ai đó cũng tồi tệ như giết người (xem Ma-thi-ơ 5: 21-22), và chỉ nhìn ai đó mà động tình ham muốn cũng như phạm tội ngoại tình (xem Ma-thi-ơ 5: 27-28). Không có lời nói dối vô tội.

Vậy, Cơ Đốc nhân nên nhớ điều gì trước khi chọn nói dối?
Nếu Cơ Đốc nhân muốn theo dấu chân Đấng Christ, và Đức Chúa Trời không nói dối, thì để sống như Chúa Giê-xu, chúng ta không nên nói dối. Đôi khi chúng ta nghĩ lời nói dối có thể đem lại ích lợi lớn, nhưng Kinh Thánh không hề nói: “Đừng nói dối nếu bạn không nghĩ rằng điều đó có lợi.” Suy cho cùng, nói dối chứng tỏ rằng chúng ta không tin cậy Đức Chúa Trời chăm sóc chúng ta. Trong sự tự cao của mình, chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể tự lèo lái tình huống cho có lợi nhất về phía chúng ta, hoặc vì điều có lợi lớn hơn. Trong Kinh Thánh có gương xấu về sự nói dối của A-na-nia và Sa-phi-ra và bị trách phạt như thế nào (xem Công vụ 5: 1-11).

Nói tóm lại, Cơ Đốc nhân phải bám chặt lẽ thật, sự thật, làm điều Đức Chúa Trời truyền lệnh, và tin cậy Chúa chăm sóc tình huống của chúng ta. Lời Kinh Thánh kêu gọi chúng ta sống trong mối thông công chân thật với nhau và với Chúa. Trong Ê-phê-sô 4: 15, “lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật” là dấu hiệu của sự trưởng thành thuộc linh. Đức Chúa Trời biết chúng ta có thể phạm tội nói dối. Nhưng Ngài muốn Cơ Đốc nhân chọn nói thật thay vì nói dối, và nói thật để gây dựng người khác. Là người đi theo Chúa Giê-xu, Cơ Đốc nhân chúng ta hãy hết lòng bắt chước bản tánh đạo đức của Ngài và nói chân thật. Cầu xin Chúa Thánh Linh giúp tín nhân không phạm tội nói dối dưới bất cứ hình thức nào. Muốn thật hết lòng!

(Theo sự hỗ trợ từ cô TĐ Lê Thị Lệ Thanh)

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn