Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Cơ Đốc nhân có nên tổ chức kỷ niệm Đức Chúa Jêsus giáng sinh không?

Hỏi: Cơ Đốc nhân có nên tổ chức kỷ niệm Đức Chúa Jêsus giáng sinh không?

Đáp: Trong Kinh Thánh không có mệnh lệnh cụ thể nào truyền cho Cơ Đốc nhân nên tổ chức kỷ niệm Chúa Jêsus giáng sinh. Thật ra, lễ kỷ niệm Đức Chúa Jêsus giáng sinh (Christmas) không được tổ chức như lễ hội đặc biệt cho đến sau thời kỳ Kinh Thánh. Mãi cho đến giữa thế kỷ thứ năm (sau Chúa) thì lễ kỷ niệm Đức Chúa Jêsus giáng sinh mới được công nhận chính thức.

1. Lễ kỷ niệm Đức Chúa Jêsus giáng sinh không có trong Kinh Thánh
Một trong những điều đầu tiên chúng ta chú ý khi học Kinh Thánh là từ liệu Christmas không được đề cập trong bất cứ câu, chương hay sách nào trong Kinh Thánh. Không môn đồ nào của Chúa Giê-xu và cũng không sứ đồ nào tổ chức kỷ niệm sự giáng sinh kỳ diệu của Cứu Chúa chúng ta. Lễ kỷ niệm Đức Chúa Jêsus giáng sinh cũng không được Hội Thánh đầu tiên tổ chức. Thật vậy, chúng ta tin rằng có nên tổ chức lễ kỷ niệm Đức Chúa Jêsus giáng sinh hay không không phải là câu hỏi đúng hay sai bởi vì Rô-ma 14:5-6 cung cấp cho chúng ta sự tự do để quyết định có nên hay không nên giữ những ngày lễ đặc biệt: “Người nầy tưởng ngày nầy hơn ngày khác, kẻ kia tưởng mọi ngày đều bằng nhau; ai nấy hãy tin chắc ở trí mình. Kẻ giữ ngày là giữ vì Chúa; kẻ ăn là ăn vì Chúa, vì họ tạ ơn Đức Chúa Trời; kẻ chẳng ăn cũng chẳng ăn vì Chúa, họ cũng tạ ơn Đức Chúa Trời.” Theo những câu Kinh Thánh nầy, Cơ Đốc nhân biệt riêng bất cứ ngày nào, kể cả ngày lễ kỷ niệm Đức Chúa Jêsus giáng sinh là ngày dành cho Chúa. Chúng ta cũng tin rằng lễ kỷ niệm Đức Chúa Jêsus giáng sinh cung cấp cho tín hữu cơ hội lớn để tôn cao Đức Chúa Jêsus Christ.

2. Lý do tổ chức lễ kỷ niệm Đức Chúa Jêsus giáng sinh
Hằng năm, bước sang tháng Mười Hai, không khí Giáng sinh lại về và xâm chiếm mọi tấm lòng Cơ Đốc nhân cũng như những người chưa tin Chúa. Những tục lệ trao đổi quà Giáng sinh, họp mặt gia đình, và tổ chức những bữa tiệc lễ hội vẫn diễn ra khắp thế giới như một dịp để vui chơi. Là Cơ Đốc nhân tin Lời Kinh Thánh, chúng ta luôn dành một chỗ đặc biệt trong tấm lòng khi tổ chức lễ kỷ niệm Đức Chúa Jêsus giáng sinh với những lý do sau:
(1) Phép lạ về sự sinh đồng trinh
Suốt kỳ lễ kỷ niệm Chúa Jêsus giáng sinh, chúng ta có thể nhớ phép lạ về sự sinh đồng trinh (Lu-ca 1:26-28). Sự sinh đồng trinh là giáo lý độc đáo nhất chỉ có trong Cơ Đốc giáo và Ma-ri được đặc ân vĩ đại nầy. Thật vậy, trinh nữ Ma-ri nhận được ân sủng và thụ thai siêu nhiên bởi Chúa Thánh Linh, và sanh một trai, là Con Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus vào đời là Đức Chúa Trời hoàn toàn, và con người hoàn toàn. Lễ kỷ niệm Chúa Jêsus giáng sinh nhắc chúng ta nhớ những lẽ thật vĩ đại về Đức Chúa Trời Ngôi Hai nhập thể. Ghi nhớ những lẽ thật quan trọng về Đấng Christ và Phúc âm là chủ đề thường thấy trong Tân Ước (1 Cô 11:25; II Phi 1:12-15; II Tê 2:5). Hơn nữa, lẽ thật cần được lặp đi lặp lại vì chúng ta dễ quên. Vì vậy, Cơ Đốc nhân nên tổ chức lễ kỷ niệm Đức Chúa Jêsus giáng sinh để ghi nhớ sự giáng sinh của Đấng Christ và lấy làm kinh ngạc về sự mầu nhiệm về sự Nhập thể của Ngài.
(2) Chúa Jêsus là Chúa của các chúa, Vua của các vua, và Đấng Cứu Thế của nhân loại.
Lễ kỷ niệm Đức Chúa Jêsus giáng sinh cũng là thì giờ thờ phượng tôn kính Chúa. Các mục đồng đã ca ngợi và chúc tụng Đức Chúa Trời về sự giáng sinh của Chúa Jêsus, Đấng Mết-si-a. Họ vui mừng khi các thiên sứ loan báo, “ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa” (Lu 2:11). Con trẻ nằm trong máng cỏ ngày đó là Cứu Chúa của chúng ta, là “Chúa của các chúa và Vua của các vua” (Mat 1:21; Khải 17:14). Khi kỷ niệm Chúa Jêsus giáng sinh, Cơ Đốc nhân cũng kỷ niệm Ngài là Chúa, là Vua cai trị tấm lòng thờ phượng của chúng ta và trị vì cả hoàn vũ.
(3) Chúa Jêsus là sự sáng của thế giới
Suốt kỳ lễ kỷ niệm Chúa Jêsus giáng sinh, Cơ Đốc nhân chúng ta rao truyền rằng Chúa Jêsus là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu (xem I Gi 1:5). Nhân loại đang sống trong sự tối tăm, trong bóng tối của tội lỗi cần thấy ánh sáng của sự sống. Hơn nữa, người ta có khuynh hướng mở lòng với Phúc âm suốt kỳ lễ kỷ niệm Chúa Jêsus giáng sinh. Tín hữu chúng ta nên tận dụng sự cởi mở đó để làm chứng cho họ về ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jêsus Christ. Lễ kỷ niệm Chúa Jêsus giáng sinh chủ yếu tập trung vào Đấng Mết-si-a đã được hứa ban, Đấng đã đến cứu dân mình ra khỏi tội (Mat 1:21). Đại lễ kỷ niệm Chúa Jêsus giáng sinh là cơ hội tuyệt vời để Cơ Đốc nhân chia sẻ lẽ thật nầy. Nói tóm lại, mặc dù lễ kỷ niệm Chúa Jêsus giáng sinh không được tìm thấy trong Thánh Kinh, nhưng vẫn có vô số lý do để kỷ niệm sự giáng sinh của Ngài và sự đến trong thế gian lần đầu tiên của Ngài.

Cơ Đốc nhân chúng ta cần tận dụng cơ hội nầy để nhớ Chúa, tôn thờ Ngài và trung tín làm chứng về Chúa. Muốn thật hết lòng!

(Phỏng theo Grace to You)

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn