Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ai sinh ra Đức Chúa Trời?

Chúa Trời sáng tạo muôn vật, vậy ai sinh ra Đức Chúa Trời?

Câu hỏi nầy mâu thuẫn ngay từ câu hỏi, vì Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hoá nên không thể có ai sinh ra Ngài được cả, nếu có ai sinh ra Đức Chúa Trời thì Đấng đó mới chính là Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời là Đấng Tự có và Hằng có, chúng ta tất cả đều là tạo vật của Ngài, một tạo vật tôn thờ Đấng Tạo Hoá là điều tự nhiên và phải lẽ.
Vả, Đức Chúa Trời tạo dựng nên muôn vật, nếu bắt đầu từ muôn vật mà kể lên thì đến Đức Chúa Trời ấy là tột cùng, hết chỗ kể. Vậy, không thể hỏi là ai sinh ra Đức Chúa Trời. Ví như xem cây cối: hoa lá ra bởi nhành; nhành ra bởi thân cây; thân cây ra bởi rễ; rễ tức là cội của cây, cành, hoa, lá; không thể hỏi dưới rễ còn gì nữa. Cùng một lẽ ấy, Đức Chúa Trời như là rễ của cả cây, có lẽ nào còn hỏi rằng: Ai sinh ra Đức Chúa Trời?
Nay thử xét phổ hệ của loài người: Người sinh ta ra là cha mẹ; cha mẹ do ông bà sinh ra; ông bà được sinh ra bởi cố; cứ thế mà kể lên mãi đến ông kỵ, và đến cao cao tổ, viễn viễn tổ, ở đời thượng cổ, chắc không thể kể hết được. Rốt lại, phải chấp nhận rằng khi mới dựng nên trời đất, chắc chắn có một người nam và một người nữ, rồi lần lần sinh sản đông đúc thế này; người nam, người nữ ấy là nguyên tổ của loài người. Nguyên tổ ấy bởi ai sinh ra? Xin thưa, do Đức Chúa Trời tạo nên. Vậy thì Chân Thần không những là Cội Rễ của trời, đất, muôn vật, mà cũng là tổ tông của loài người; dường ấy ta phải kính thờ Ngài. Không nên tôn thờ một ai khác ngoài Đấng đã sáng tạo nên mình là Đức Chúa Trời.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn