Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hầu việc Chúa quí hơn tiền bạc

Thập niên 60, khi ngành dầu khí phát triển sang tận Trung Hoa thì có một tập đoàn bên lãnh vực này muốn mở mang công việc khai thác nên đã họp lại để tìm một quản lý cho khu vực. Chủ tọa cuộc họp sau khi đưa ra đề án cho việc thành lập, rồi ông giới thiệu điều lệ để chọn người quản lý. Cần có 3 yếu tố cho người quản lý: có tài sắp đặt công việc, có học thức và phải biết tiếng Hoa. Nhiều người được giới thiệu nhưng chưa có ai có đủ các phẩm chất để đứng vào vị trí này.
Đến gần cuối cuộc họp, có một thành viên trẻ tuổi đứng lên đề xuất 1 vị có đủ các tố chất này.

• Tôi biết một người có đủ ba phẩm chất này, anh ta hiện đang ở tại ngay Thành phố này, biết tiếng Hoa và rất giỏi trong việc quản lý. Anh ta cũng còn rất trẻ, 28 tuổi, có học vị cao, có danh tiếng và được nhiều người Trung Hoa kính trọng.
Vị chủ tọa cuộc họp hỏi: Lương ông ấy hiện tại được bao nhiêu?
Thành viên trẻ đáp: 600 đồng mỗi năm.
Vị chủ tọa lấy làm lạ vì số tiền ít ỏi mà ứng viên kiếm được so với 3 tiêu chí ông đưa ra để quản lý một nhà máy sản xuất như vậy.
Thành viên trẻ đáp tiếp: Ít lương không phải do bạn tôi bất tài nhưng do điều lệ quy định , vì bạn tôi là Cơ Đốc Nhân.

Nghe nói tới đây, cả hội đồng đều tán thành ý kiến nên cử 1 đại biểu đi cùng Thành viên trẻ đến gặp ứng viên cho chức quản lý. Khi hai bên gặp nhau, đại biểu tỏ bày muốn mời Cơ Đốc Nhân này cùng hợp tác làm việc trong chức vị quản lý, đại biểu nói:
-Hội Đồng tôi bằng lòng trả cho anh mỗi năm một vạn đồng.
-Không được!
-Thế thì xin trả hai vạn.
-Không được!
-Vậy thì ông yêu cầu bao nhiêu?
– Tôi không nhận không phải vì tiền lương ít đâu; kể thế thì nhiều lắm rồi. Nhưng tôi so sánh việc bán dầu với việc giảng Tin Lành- cứu lấy linh hồn tội nhân thì việc kinh doanh buôn bán dầu là việc nhỏ. Nếu tôi bỏ việc giảng đạo mà nhận việc quản lý kinh doanh dầu thì thật điên dại lắm. Cám ơn ông tôi không nhận việc đó.
“Thà làm việc ít tiền để có nhiều cơ hội rao giảng Tin Lành- cứu người,
còn hơn làm việc nhiều tiền mà ít cơ hội hầu việc Chúa”.

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6:33
“Nhưng trước hết, hãy tìm-kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công-bình của Ngài,
thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.”

Nguồn: Sưu tầm.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn