Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Giá trị được biến đổi

Kinh Thánh: Lu-ca 1:51-53

“Ngài đã dùng cánh tay mình để tỏ ra quyền phép; Và phá tan mưu của kẻ kiêu ngạo toan trong lòng. Ngài đã cách người có quyền khỏi ngôi họ, và nhắc kẻ khiêm nhượng lên. Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ngon, và đuổi kẻ giàu về tay không.” (BTT)

Phân đoạn này (Lu-ca 1:46-55) được trích từ bài ca tụng của Ma-ri, là bài ca đã truyền cảm hứng cho mọi thế hệ Cơ Đốc nhân để họ mừng vui trong ân điển của Đức Chúa Trời. Bài ca tụng cho thấy sự hiểu biết về điều thật sự quan trọng, bởi vì Ma-ri biết điều gì là quan trọng đối với Đức Chúa Trời. Đó là một bài ca về sự đối lập: Đức Chúa Trời toàn năng nâng đỡ những tôi tớ khiêm nhường của Ngài, đối lập với những kẻ thống trị kiêu ngạo đầy quyền lực nhưng ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc trong tay của Đức Chúa Trời. Mặc dù chúng ta có thể khen ngợi những thành tựu hay nhất của con người, nhưng chúng chỉ là tạm thời, vẫn còn lỗi và chưa hoàn thiện. Còn những công việc quyền năng của Đức Chúa Trời thì không thể chối bỏ, tạo nên lịch sử và có ý nghĩa đời đời (Thi thiên 73:28). Không có sức lực nào của con người có thể kháng cự quyền tể trị tuyệt đối của Ngài (II Sa-mu-ên 22:28).

Đức Chúa Trời làm những điều rất khác với những gì loài người kiêu ngạo từng mơ tưởng (Ê-sai 55:9). Trong khi chúng ta chỉ hoạt động hữu hạn, giả vờ rằng sự khôn ngoan của chúng ta là hợp lẽ và sức mạnh của chúng ta là đủ, thì Đức Chúa Trời luôn đạt được các mục tiêu thiên thượng vô hạn bằng sức mạnh toàn năng của Ngài. Con người cho rằng lẽ ra Chúa Jêsus phải được sinh ra trong cung điện để trở thành nhà cai trị giàu có và thống trị người khác. Nhưng đó không phải là cách của Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 20:25-28). Con Đức Chúa Trời được sinh ra giữa chuồng chiên, lánh khỏi xứ mình và lao động như một thợ mộc trước khi hoàn thành mục đích của Ngài là bị đóng đinh trên cây thập tự (Lu-ca 9:22).

Chúa Jêsus phán rằng những ai muốn theo Ngài phải biết trân quý nếp sống đó, mỗi ngày đóng đinh tư lợi mình (Lu-ca 9:23-27). Ma-ri sẵn lòng làm điều đó, bà hạ mình tiếp nhận Lời Đức Chúa Trời và vui mừng trở thành tôi tớ khiêm nhường của Ngài (Lu-ca 1:38). Bà chưa bao giờ mong đợi để có được vinh dự mang thai Con của Đức Chúa Trời. Bài ca của Ma-ri vang lên trong niềm vui sướng, nhưng rồi lòng của bà cũng sẽ đau buồn tột độ: Lời tiên tri của Si-mê-ôn đã cho biết rằng chính bà sẽ phải trải qua nỗi đau khổ khi Chúa Jêsus bị giết (Lu-ca 2:35). Tôi tớ Đức Chúa Trời thường chịu đau khổ, nhưng điều Đức Chúa Trời tôn trọng là khi họ sẵn lòng chịu khổ vì Ngài (Phi-líp 3:10).

Ngược lại, những người tự phục vụ mình sẽ từ chối làm tôi tớ Đức Chúa Trời. Họ khuyến khích sự tự mãn, tôn vinh bản thân và những người giống như họ. Tuy nhiên, Chúa sẽ đánh tan chúng như cơn gió thổi bay đám lá. Những nhà cầm quyền của các đế chế, lãnh đạo quốc gia, doanh nghiệp và học viện được lập nên trong sự cho phép của Đức Chúa Trời (Rô-ma 13:1); nhưng Ngài sẽ tôn trọng những kẻ khiêm nhường, bởi vì họ đáng tin cậy. Những ai khao khát sự công bình sẽ được đẹp lòng Đức Chúa Trời (Lu-ca 6:21), còn những người giàu có tự mãn và hay áp bức người khác sẽ không có chỗ trong nước Đức Chúa Trời (Gia-cơ 5:1-6). Vì vậy, nếu bạn thật là một môn đồ của Chúa Jêsus, bạn được kêu gọi trở nên một người hoàn toàn khác biệt (Rô-ma 12:1-2) để có thể trung thành phục vụ Đức Chúa Trời, đồng thời, khuyến khích các tín hữu khác luôn khiêm tốn và phục vụ.

Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, con biết rằng Ngài có thể làm tất cả mọi điều, nhưng đôi khi con quên rằng Ngài là Đấng Toàn Năng. Xin tha thứ cho con khi con đặt kế hoạch với quyền lực nhỏ nhoi của mình thế vào chỗ lắng nghe tiếng phán của Ngài và khiêm nhu làm việc cùng Ngài. Xin giúp con có tâm tình giống như Ma-ri, đó là lắng nghe lời Ngài và sẵn lòng để Ngài làm việc trong và qua đời sống con. Cầu xin Chúa dạy con cách phục vụ Ngài như vậy. Và xin giúp con có thể khuyến khích những tín hữu khác cũng suy nghĩ như vậy và trở thành tấm gương, có những quyết định chứng tỏ rằng con thực sự là môn đồ của Ngài. Trong danh Chúa Jêsus. Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn