Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Gặp gỡ Chúa Jêsus

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 2:11-12

“Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài; rồi bày của báu ra, dâng cho Ngài những lễ vật, là vàng, nhũ hương, và một dược. Kế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Hê-rốt; nên họ đi đường khác mà về xứ mình.” (BTT)

Các bác sĩ vượt ngàn trùng xa từ Đông phương cuối cùng cũng đã đến nơi. Dưới sự chỉ đường cách đặc biệt từ Chúa đã được khẳng định trong Thánh Kinh, họ đã đến một ngôi nhà tại thành Bết-lê-hem – nơi họ tìm thấy con trẻ Jêsus. Dù cho họ là những con người giàu có và giữ chức vụ quan trọng ở đất nước mình, họ vẫn sấp mình xuống đất và tôn Chúa Jêsus là Cứu Chúa, là Đấng Mết-si-a của dân Y-sơ-ra-ên. Họ dâng cho Chúa những lễ vật quý báu: vàng là lễ vật dâng cho vua, nhũ hương là lễ vật dâng cho thầy tế lễ và một dược là lễ vật dành cho Đấng phải chịu chết. Thực tế là, những lễ vật này sẽ giúp cho Giô-sép, Ma-ri và Chúa Jêsus phần tài chính để lên đường sang Ai-cập; nhưng đó cũng là hình bóng về sự sống và sự chết của Đấng Cứu Thế. Các bác sĩ có thể không hiểu rõ những lễ vật này thích hợp trong hoàn cảnh nào nhưng Đức Chúa Trời biết rất rõ.


Mặc dù vua Hê-rốt đã lệnh cho các bác sĩ tìm ra chỗ ở của Hài Nhi Jêsus, nhưng Đức Chúa Trời không để cho các bác sĩ quay trở lại thành Giê-ru-sa-lem. Thay vào đó, họ đã phá hỏng âm mưu giết con trẻ Jêsus của Hê-rốt bằng việc lẩn tránh và đi đường khác để về xứ mình. Công việc của họ đã hoàn tất. Họ đã có cơ hội thờ phượng vị Vua được lựa chọn, dâng cho Chúa những tài vật; đồng thời điều này cũng cho Ma-ri và Giô-sép biết được điều gì hầu đến. Chúa luôn cho chúng ta biết mệnh lệnh của Ngài. Khi con người nghe và đáp ứng Lời Chúa, Ngài dẫn dắt họ theo cách tốt hơn những gì họ được biết. Chúa muốn ban phước cho con dân của Ngài và giúp họ có thể đồng công với Chúa để làm sáng danh Ngài. Tuy nhiên, Chúa sẽ thường sử dụng nhiều cách khác xa với những điều chúng ta thấu hiểu tại thời điểm đó. Vì vậy, đừng bối rối khi chưa hiểu được phương cách của Ngài. Xin hãy tiếp tục tin cậy sự hướng dẫn của Chúa và tìm kiếm Lời Ngài để bước đi. Xin hãy để Ngài hành động theo cách đặc biệt trong mọi hoàn cảnh. Và khi bạn nhận thấy được mục đích của Ngài trọn vẹn trong bạn, bạn sẽ thờ phượng Chúa với cả tấm lòng.


Kính lạy Đức Chúa Trời nhân từ! Con cảm ơn Chúa đã hướng dẫn con tốt hơn điều con có thể tưởng tượng. Xin Chúa tha thứ cho con vì đã nghi ngờ Ngài khi không hiểu được phương cách của Ngài, cho rằng trí hiểu hạn hẹp của con trổi hơn sự khôn ngoan vô hạn của Ngài. Xin giúp con tin cậy Ngài mỗi ngày, xem xét cẩn thận hoàn cảnh với điều Ngài phán dạy trong Kinh Thánh. Nguyện Chúa giúp con kiên trì dù cảm thấy mình yếu đuối, tin rằng trong Chúa con hoàn toàn được an toàn; để Ngài có thể làm trọn mục đích của Ngài cho con, trong con và qua con. Nhân danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn