Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ê-PHÓT

Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 28:6-14, 22-28

6 Họ sẽ chế ê-phót bằng kim tuyến, chỉ màu tím, đỏ điều, đỏ sặm, và vải gai đậu mịn thêu cực xảo. 7 Hai bên ê-phót làm hai đai vai, đâu đầu vào ê-phót. 8 Đai để cột ê-phót ở phía ngoài, sẽ làm nguyên miếng một cũng như công việc ê-phót, bằng kim tuyến, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sặm, và vải gai đậu mịn. 9 Ngươi hãy lấy hai viên bích ngọc mà khắc các tên con trai Y-sơ-ra-ên ở trên: 10 sáu tên trên viên bích ngọc nầy, sáu tên trên viên bích ngọc kia, tùy theo thứ tự ngày sinh của họ. 11 Phải khắc các tên con trai Y-sơ-ra-ên trên hai viên bích ngọc đó, như cách của thợ khắc con dấu, và khảm trong khuôn bằng vàng. 12 Đoạn gắn hai viên bích ngọc đó trên hai đai vai ê-phót, dùng làm ngọc kỷ niệm về con cháu Y-sơ-ra-ên; A-rôn sẽ mang tên của họ trên hai vai mình làm kỷ niệm trước mặt Đức Giê-hô-va. 13 Ngươi cũng hãy làm móc gài bằng vàng, 14 đánh hai sợi dây chuyền nhỏ bằng vàng ròng như hình dây, rồi để chuyền đánh như thế vào móc gài.22 Ngươi hãy làm các sợi chuyền bằng vàng ròng đánh như hình dây, chuyền trên bảng đeo ngực; 23 rồi làm hai khoanh bằng vàng để ở hai góc đầu trên bảng. 24 cùng cột hai sợi chuyền vàng vào hai khoanh nơi hai đầu bảng, 25 và hai đầu sợi chuyền cột vào móc gài, đoạn gắn trên hai đai vai ê-phót về phía đằng trước ngực. 26 Ngươi cũng hãy làm hai cái khoanh bằng vàng nữa, để vào hai góc đầu dưới của bảng đeo ngực, về phía trong ê-phót. 27 Lại làm hai khoanh khác nữa bằng vàng, gắn vào hai đầu dưới đai vai ê-phót ném về phía trước, ở trên đai gần chỗ giáp mối. 28 Rồi một sợi dây màu tím sẽ cột hai cái khoanh của bảng đeo ngực lại cùng hai cái khoanh ê-phót, hầu cho nó dính với đai, đừng rớt khỏi ê-phót.

Câu gốc: “Họ sẽ chế ê-phót bằng kim tuyến, chỉ màu tím, đỏ điều, đỏ sặm và vải gai đậu mịn thêu cực xảo”(câu 6).

Câu hỏi suy ngẫm:

-Kinh Thánh mô tả hình dáng của ê-phót như thế nào?

-Chúa chỉ thị làm hai viên ngọc bích có khắc tên các con trai của Y-sơ-ra-ên có ý nghĩa gì?

-Ngày nay, ai là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của chúng ta?

-Bài học này có liên hệ gì với bạn?

Ê-phót là một phần trong trang phục của thầy tế lễ thượng phẩm. Kinh Thánh không mô tả rõ ràng hình dáng của ê-phót nhưng dựa vào chất liệu là vải gai đậu mịn, được thêu tinh xảo bằng chỉ kim tuyến, chỉ màu tím, đỏ điều, đỏ sặm; phía trên có hai đai vai, được cột ở phía ngoài, phía trước ngực được gắn một bảng đeo ngực, chúng ta có thể hình dung ê-phót giống như chiếc áo dài không có tay gồm bốn mảnh để mặc lót và làm nền cho những trang phục thánh được gắn lên.

Đức Chúa Trời truyền lệnh làm hai viên bích ngọc lớn, chạm khắc tên các con trai của Y-sơ-ra-ên; sáu tên được khắc trên viên bích ngọc này, sáu tên được khắc trên viên bích ngọc kia, tùy theo thứ tự ngày sinh của họ. Phải khắc tên mười hai con trai của Y-sơ-ra-ên theo cách của thợ khắc con dấu, và khảm trong khuôn bằng vàng. Đoạn gắn hai viên bích ngọc đó trên hai đai vai ê-phót (câu 9-12).

Chúa cũng truyền làm móc gài bằng vàng, đánh hai sợi dây chuyền nhỏ bằng vàng ròng như hình dây rồi để dây chuyền gắn vào móc gài (câu 13-14). Vậy hai đai bích ngọc và dây chuyền gắn vào móc gài của ê-phót sẽ giống như quân hàm trong quân phục của quân đội.Việc khắc tên mười hai người con của Y-sơ-ra-ên thật công phu, tinh xảo trên nền chất liệu là bích ngọc và được khảm trong khuôn bằng vàng minh chứng rằng Đức Chúa Trời rất yêu thương và trân quý các con của ông Gia-cốp, đại diện cho mười hai bộ tộc Y-sơ-ra-ên. Chúa rất công bình, Ngài cho viết tên theo thứ tự ngày sinh, không phân biệt người nào được sinh từ bà Lê-a, bà Ra-chên hoặc hai nàng hầu.

Chúa truyền lệnh cho ông A-rôn phải mang tên của họ trên hai vai mình làm kỷ niệm mỗi khi ông vào Đền Tạm diện kiến Đức Giê-hô-va. Thật vinh hạnh cho mười hai tộc trưởng của Y-sơ-ra-ên; tên của họ được chạm trên bích ngọc quý giá làm kỷ niệm trước mặt Chúa!Ngày nay, chính Chúa Giê-xu là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của mọi người tin Ngài; những ai tin nhận Chúa Giê-xu đều được đặc quyền làm con của Đức Chúa Trời, Đấng đã chịu chết đền tội cho cả nhân loại trên cây thập tự (Giăng 1:12). Chính Chúa Giê-xu cũng mang tên của mỗi chúng ta mà cầu thay cho trước mặt Đức Chúa Trời (I Giăng 2:1-2).

Là người tin cậy Chúa, chúng ta cũng được vinh dự mang Danh của Ngài, được gọi là Cơ Đốc nhân. Điều quan trọng là chúng ta phải sống xứng đáng với ơn Chúa ban cho mình.Bạn đã sống xứng đáng với sự trân quý của Chúa chưa?

Lạy Chúa Giê-xu là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của con. Cảm tạ Chúa đã yêu thương con đến nỗi hy sinh mạng báu để cứu chuộc con. Cảm ơn Ngài ngày đêm cầu thay cho con trước mặt Đức Chúa Trời là Cha. Cầu xin Chúa Thánh Linh giúp con sống xứng đáng với địa vị là con của Chúa.

● Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Các Vua 22:1-28

Nguồn: Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn