Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Được Thánh Linh cảm động

Kinh Thánh: Lu-ca 2:25-27a

“Vả, trong thành Giê-ru-sa-lem có một người công bình đạo đức, tên là Si-mê-ôn, trông đợi sự yên ủi dân Y-sơ-ra-ên, và Đức Thánh Linh ngự trên người. Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi thấy Đấng Christ của Chúa. Vậy người cảm bởi Đức Thánh Linh vào đền thờ,….” (BTT)

Gần như hầu hết người Do Thái đều không mấy quan tâm đến sự kiện Chúa Jêsus giáng sinh. Đó là lý do vì sao những người chăn chiên cần sự hướng dẫn của thiên sứ, và các nhà thông thái cần có ngôi sao dẫn đường, để có thể tìm được Đấng Cứu Thế và trở thành nhân chứng khách quan cho sự nhập thể của Ngài. Tuy nhiên, không phải ai cũng ở trong tình trạng không tỉnh thức về mặt thuộc linh. Si-mê-ôn tuy là một người cao tuổi nhưng đã “thức canh” từ lâu để được gặp Đấng Cứu Thế. Ông sốt sắng tuân giữ luật pháp. Nhưng thay vì cứng lòng như nhiều người sùng đạo, Si-mê-ôn lại có một tấm lòng mềm mại. Ông ao ước được Đức Chúa Trời dẫn dắt để ông có thể gặp Đấng Mết-si-a, chính là Đấng Cứu Thế. Tay Đức Chúa Trời nắm giữ ông và Đức Thánh Linh ngự trong lòng ông. Vì vậy, Si-mê-ôn đã lắng nghe tất cả những gì Đức Thánh Linh phán cùng ông.

Si-mê-ôn đang trông đợi “sự yên ủi” cho dân Y-sơ-ra-ên. Theo Ê-sai 40:1-5, người Do Thái tin chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ yên ủi dân sự đang đau khổ của Ngài bằng cách đích thân đến để giải cứu họ. Từ Hy Lạp được sử dụng ở đây (parakletos) được dịch là “sự yên ủi”, nghĩa là “một người đến bên cạnh”. Chúa Jêsus cũng dùng từ này để nói về Đức Thánh Linh. Ví dụ, trong Giăng 14:26, “parakletos” được dịch theo nhiều nghĩa khác nhau như: Đấng Yên ủi trong bản dịch KJV, Đấng Mưu luận trong bản dịch NIV (84) hoặc Đấng Bênh vực trong bản dịch NIVUK. Sứ đồ Giăng cũng dùng từ này để chỉ về Chúa Jêsus, Đấng Biện hộ cho chúng ta trước phiên tòa của thiên đàng (I Giăng 2:1). Vì vậy, Si-mê-ôn trông đợi chính Đức Chúa Trời sẽ đến, để ở cùng chúng ta và ngự trong chúng ta (Giăng 14:16-18), biện hộ cho chúng ta trước Đức Chúa Cha hầu cho chúng ta được giải cứu khỏi cơn thạnh nộ của Ngài (Rô-ma 8:34). Và đó chính là những điều Chúa Jêsus làm khi đến thế gian này.

Mối liên hệ giữa Si-mê-ôn và Đức Thánh Linh là điều đáng để lưu ý. Một người bằng lòng để Đức Thánh Linh ngự vào lòng mình thì sẽ có thể vững lòng chờ đợi trong im lặng mà vẫn không thiếu sự nóng cháy (Ga-la-ti 5:5). Si-mê-ôn không biết khi nào ông sẽ gặp Chúa, nhưng ông tin chắc rằng việc này sẽ xảy ra trước khi ông qua đời. Đức Thánh Linh đã bày tỏ cho ông điều đó. Cũng chính Đức Thánh Linh đã sắp xếp cho ông được gặp Chúa thật sự. Ngài dự bị cho Si-mê-ôn một chỗ trong đền thờ đúng thời điểm để nhận biết và gặp Chúa Jêsus. Những câu Kinh Thánh này bác bỏ mọi ý kiến cho rằng đây chỉ là cuộc gặp tình cờ hay trùng hợp về thời gian. Đức Thánh Linh giúp Si-mê-ôn bền bỉ chờ đợi Đấng Mết-si-a, sắp xếp địa điểm của cuộc gặp và thêm sức cho ông. Như chúng ta thấy, lời tiên tri chắc chắn của Si-mê-ôn về chức vụ của Đấng Christ sẽ giúp nâng đỡ Giô-sép và khích lệ Ma-ri, ngay cả trong những ngày đen tối nhất của bà (Lu-ca 2:29-35).

Ngày nay, Đức Thánh Linh vẫn hành động và làm sáng danh Chúa Jêsus (Giăng 16:14). Ngài phán qua Kinh Thánh mà chính Ngài đã soi dẫn (II Phi-e-rơ 1:20-21) và tương giao cách rõ ràng với những ai đã được Ngài ban cho sự sống mới. Nếu Thánh Linh không cáo trách, chúng ta không thể ăn năn; không có sự phấn hưng của Ngài, chúng ta không thể được tái sinh; nếu Ngài không thôi thúc trong lòng, chúng ta sẽ không ao ước được nên thánh; nếu Ngài không hành động, chúng ta không thể được thánh hóa. Cơ Đốc nhân khôn ngoan sẽ không dám cho rằng mình nên thánh 100%, và do đó cũng không thuộc linh hóa mọi thôi thúc cá nhân, cho rằng chúng đều từ Đức Thánh Linh. Tuy nhiên họ cũng không dập tắt Thánh Linh bằng sự thờ ơ với Lời Chúa, bỏ qua sự khôn ngoan và sự dẫn dắt của Ngài. Khác với sự xức dầu đặc biệt của Đức Thánh Linh trên các nhà tiên tri trong Cựu Ước (và Si-mê-ôn là một trong những tiên tri cuối cùng), Đức Thánh Linh ngày nay ở cùng với tất cả những người đã tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Chúa của cuộc đời mình. Vì vậy, chúng ta hãy vui mừng để Đức Thánh Linh hiện diện và đầy dẫy đời sống mình bằng cách bước đi với Ngài tại chính nơi làm việc của mình mỗi ngày (Ga-la-ti 5:25). Nếu bạn sẵn sàng dự phần, Chúa sẽ sử dụng bạn.

Lạy Cha Thiên Thượng! Tạ ơn Chúa đã sử dụng những người như ông Si-mê-ôn, được Thánh Linh Chúa ban quyền phép để nói cho mọi người Lẽ thật của Ngài. Xin Chúa tha thứ cho con vì con đã không lắng nghe Thánh Linh Chúa, không áp dụng Lời Ngài vào đời sống con. Xin Thánh Linh Ngài đầy dẫy trong con một lần nữa hầu cho con có thể trở nên hữu ích cho Ngài. Xin ban cho con tấm lòng khao khát mời Chúa hiện diện vào mọi lĩnh vực trong đời sống con. Xin giúp đỡ con ở nơi con đang làm việc, để con không chỉ làm tốt công việc mình, mà cũng sẽ mạnh dạn bảo vệ điều chân thật; hầu cho con có thể thờ phượng Chúa dù đang làm việc ở đâu, và có thể phục vụ Chúa ở bất kỳ nơi nào con đang thờ phượng Ngài. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn