Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Được gieo, phát triển, và thu hoạch

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 13:23

“Song, kẻ nào chịu lấy hột giống nơi đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu; người ấy được kết quả đến nỗi một hột ra một trăm, hột khác sáu chục, hột khác ba chục.” (BTT)

Theo lời Chúa Jêsus thì đường đi, đất đá và bụi gai không phải là môi trường tốt để hạt giống ngũ cốc phát triển và được thu hoạch (Mat 13:18-23). Đất tốt là khi được cày xới, thông khí, tưới nước và các chất dinh dưỡng của nó không bị lũ cuốn trôi hoặc bị thổi bay trong các cơn bão bụi. Đất phải được chuẩn bị để sẵn sàng tiếp nhận hạt giống, rồi để cho hạt nảy mầm mà không cho cỏ dại ngang nhiên lấn lướt.

Chúa Jêsus nói rằng hạt giống (tức Lời Chúa) tự nó đã có sự sống – giống như Chúa Jêsus có Sự sống trong Ngài (Gi 5:26). Hạt giống sẽ sản sinh vụ mùa khi nó có cơ hội phát triển mà không bị cản trở. Đất tốt tượng trưng cho lòng người sẵn sàng nghe và đáp ứng lời Chúa. Họ không phải là “đất tốt” vì bản thân họ tốt hay đạo đức, nhưng vì họ để Chúa làm việc trên họ. Họ được trang bị để đón nhận sứ điệp.

Vụ thu hoạch vượt xa số cọc ban đầu. Phúc Âm có chức năng nhân cấp với khả năng tiếp cận hàng triệu người thông qua những người mà Đức Chúa Trời sắm sẵn và cứu chuộc để nói cho người khác. Chúng ta không chỉ được cứu để đảm bảo sự sống đời đời cho chính mình mà còn để giúp những người khác bước vào sự sống tương tự. Mỗi tân tín hữu nên là một người gieo giống mới; đó là một phần công việc mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho Hội Thánh (Êph 2:10).

Đức Chúa Trời đang làm việc, không chỉ qua việc khuyến khích người gieo đi gieo giống, mà Ngài còn đang cày xới đất để nó trở nên dễ hấp thu. Chúng ta không nhìn thấy phần lớn công tác cày xới của Ngài, và người mà Đức Chúa Trời đang chuẩn bị có thể không hiểu được nỗi nhọc nhằn từ bên ngoài và sự thao thức bên trong – cho đến khi người ta nhìn thấy hạt giống nảy mầm và được thu hoạch. Ngay cả những người tin Chúa cũng kinh nghiệm được thẩm quyền của người nông dân trong việc tỉa sửa những gì phát triển tốt để thu hoạch được nhiều hơn (Gi 15: 1-4). Vì vậy, hãy cảm tạ về việc Ngài làm trong đời sống bạn và đừng khinh thường cách Đức Chúa Trời chọn để hành động trong bạn (Hê 12:11) và qua bạn để đến người khác.

Lạy Chúa, là Đấng chủ tể của con, cảm ơn Ngài đã chuẩn bị lòng con để đón nhận Đạo của Chúa. Cảm ơn Ngài về những người Ngài đã dùng để giúp con sẵn sàng lắng nghe và đáp ứng với Ngài. Xin tha thứ cho những lần con đã coi thường sự chuẩn bị của Ngài dành cho con, hoặc không nhìn thấy công tác chuẩn bị của Ngài trong những người xung quanh. Xin giúp con sinh lợi trong vương quốc của Ngài bằng cách để cho Ngài làm việc trong con và qua con. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn