Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Được chôn ở nơi khác

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 27:57-61

“Đến chiều tối, có một người giàu, ở thành A-ri-ma-thê, tên là Giô-sép, chính là một môn đồ của Đức Chúa Jêsus, đến nơi Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Jêsus. Phi-lát bèn truyền cho. Giô-sép lấy xác Ngài bọc trong tấm vải liệm trắng, và đưa để trong một cái huyệt mới mà người đã khiến đục cho mình trong hòn đá; đoạn, lăn một hòn đá lớn đến trước cửa mồ, rồi đi. Có Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác ở đó, ngồi đối ngang huyệt.” (BTT)

Giô-sép người A-ri-ma-thê là thành viên được kính trọng trong hội đồng cai trị người Do Thái, nhưng ông tin Chúa Jêsus và muốn đi theo Ngài. Dù e sợ phản ứng từ những người khác trong Hội đồng (Giăng 19:38), nhưng ông vẫn không đồng ý việc tử hình Chúa Jêsus (Lu-ca 23:50-51). Vậy nên, sau khi Chúa Jêsus qua đời, Giô-sép đã có hành động khác thường thể hiện mối liên hệ với Ngài như thể ông là họ hàng thân thuộc. Người môn đồ bí mật muốn bày tỏ lòng tôn kính thi thể của Chúa trong việc chôn cất.

Di dời thi thể là công việc nặng nhọc, nên Giô-sép đã kiếm thêm một môn đồ bí mật khác là Ni-cô-đem (Giăng 19:39). Họ cùng nhau phủ lượng lớn hương liệu ướp xác đắt tiền lên thi thể Chúa Jêsus và bọc nó trong tấm vải gai (Giăng 19:40) trước khi đặt xác vào mộ đá mà Giô-sép đào để chôn cất mình. Kế ấy, ngôi mộ được đóng lại bằng cách lăn một khối đá tròn chặn ngay lối ra vào.

Một lần nữa, Ma-thi-ơ (Matthew) cẩn trọng kí thuật rằng có người đã thấy hành động của họ. Hai người phụ nữ đã nhìn thấy tất cả. Họ đứng chỗ cây thập tự, nhìn thấy xác Chúa Jêsus được hạ xuống, họ biết ai đã đem xác đi và chính xác nơi thi thể được chôn cất (hai ngày sau họ quay lại chỗ cũ – Ma-thi-ơ 28:1). Đức Chúa Trời biết rằng nhiều người muốn phủ nhận sự chết và sự phục sinh của Chúa Jêsus, vì vậy Ngài đảm bảo các nhân chứng có mặt tại mỗi sự kiện để xác nhận Chúa Jêsus thực sự đã chết, được chôn và đã sống lại.

Phúc Âm dựa trên những dữ kiện này, cho dù một số người khẳng định chúng không có thật. Chúa Jêsus chết thay cho bạn cũng chính là Chúa Jêsus được chôn trong ngôi mộ được nhiều người biết, và là Đấng đã sống lại từ cõi chết để lại ngôi mộ trống không – ngoại trừ tấm vải gai liệm tẩm hương thơm (Giăng 20:6-7). Đức tin của chúng ta được neo chặt vào sự thật rằng Chúa Jêsus đã chết như là án phạt cho tội lỗi của chúng ta, Ngài được chôn thay cho chúng ta, và Chúa đã sống lại để chúng ta có cuộc đời mới với Ngài (Rô-ma 4:25). Lòng tận hiến của chúng ta dành cho Chúa Jêsus không chủ yếu dựa trên việc ham thích sự thông công và thờ phượng tại nhà thờ, tích cực trong các hoạt động tôn giáo hay làm việc lành. Chúng ta tin cậy Ngài vì những việc chắn chắn không thể chối cãi mà Ngài đã làm cho chúng ta. Khi người khác phủ nhận những sự kiện đó, chúng ta càng phải công bố chúng và mời gọi mọi người đáp ứng bằng cách ăn năn tin nhận Ngài.

Lạy Chúa của lẽ thật! Con cảm ơn vì Ngài luôn đảm bảo mỗi chi tiết trong sự thương khó của Chúa Jêsus đều được chứng kiến bởi hai người trở lên, để con tin chắc các sự kiện đều là thật. Xin tha thứ khi con làm cho việc làm chứng về đức tin chỉ còn là những cảm xúc và kinh nghiệm của mình, thay vì nói cho mọi người biết về Chúa Jêsus là Đấng đã chết để tất cả những ai tin Ngài được tha thứ và bước vào mối liên hệ với Chúa. Xin giúp con nói sự thật về Chúa Jêsus mà không cảm thấy hổ thẹn. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn