Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Đức tin và sự tha thứ

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 9:1-3

“Đức Chúa Jêsus xuống thuyền lại trở qua biển và đến thành mình. Nầy, có người đem lại cho Ngài một người đau bại nằm trên giường. Đức Chúa Jêsus thấy đức tin của các người đó, thì phán cùng người bại rằng: Hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha. Khi ấy, có một vài thầy thông giáo đều nghĩ thầm rằng: Người nầy nói lộng ngôn.” (BTT)

Sau khi giải thoát hai người đàn ông khỏi sự kìm kẹp của ma quỷ, Chúa Jêsus đi thuyền trở lại Ca-bê-na-um (Capernaum) (Mác 2:1). Đó là nơi Chúa thi hành chức vụ trong xứ, làm nhiều phép lạ chữa bệnh ở đó (Ma-thi-ơ 8:16). Khi Chúa Jêsus trở lại và đang giảng dạy tại nhà của một người trong thành, một người đàn ông bại liệt đã được được một nhóm bạn khiêng đến với Ngài.

Đây không phải là việc dễ dàng. Mác cho chúng ta biết rằng họ đã trèo lên các bậc thang bên ngoài để lên mái nhà, dở mái nhà ngay trên chỗ Chúa Jêsus ngồi và dòng người bại xuống (Mác 2:1-12). Mặc dù đám đông đã ngăn họ vào bằng cửa để gặp Chúa Jêsus, nhưng những người bạn nầy biết rằng Ngài sẽ chữa lành cho bạn của họ. Việc làm của họ được thôi thúc bởi đức tin nơi Chúa Jêsus (người bị bại và bạn bè của anh ta hẳn đều tin Ngài), và Ngài biết điều đó. Nhưng Chúa Jêsus cũng biết rằng người bị bại cần một tấm lòng thánh khiết lẫn đôi chân khỏe mạnh.

Chúa Jêsus đã tha thứ mọi tội lỗi của người bại liệt. Đó là lý do tại sao Ngài đến thế gian; ấy là để tội nhân được làm hòa với Đức Chúa Trời qua Chúa Jêsus. Lời tuyên bố về sự tẩy sạch bề trong cũng là lời tiên tri rằng nhiều người sẽ đặt niềm tin nơi Chúa Jêsus và nhận được ích lợi từ sự hy sinh mà Ngài thực hiện trên thập tự giá. Các thầy thông giáo đã đúng khi nói rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể tha thứ tội lỗi, nhưng họ lại sai khi nói rằng Chúa Jêsus phạm thượng: vì Chúa Jêsus hoàn toàn là Đức Chúa Trời cũng như Ngài hoàn toàn là một con người.

Các thầy thông giáo cố tìm nhiều cách để đến cùng Đức Chúa Trời, nhưng chỉ có một cách mà Đức Chúa Trời xác nhận – tin vào Chúa Jêsus Christ (Gi 14:6; Công 4:12; I Ti 2:5). Các phép lạ chữa bệnh của Chúa Jêsus không phải để thay thế những phương cách chữa bệnh nhưng để bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời tẩy sạch tấm lòng tội lỗi qua sự hy sinh đổ huyết của Chúa Jêsus (Ê-sai 53:4-6; I Phi 1:18-19). Rao báo lẽ thật này là cốt lõi của việc truyền giáo. Phúc Âm là “tin tốt lành” cho những tội nhân muốn được cứu. Vì vậy, nếu bạn biết tin tốt lành đó, bạn có đang rao báo tin đó chưa? Nếu bạn không rao ra, làm sao người ta biết được? Nếu bạn bè hoặc đồng nghiệp của bạn đang cần Chúa Jêsus, bạn đã đưa họ đến với Ngài chưa?

Lạy Đức Chúa Trời nhân từ, con cảm ơn Ngài đã nhìn thấy tất cả những nhu cầu sâu thẳm trong lòng chúng con dù chúng con chỉ trình dâng những nan đề dễ nhận biết cho Ngài. Xin tha thứ cho con vì những lần con chỉ tìm kiếm sức khỏe mà không tìm kiếm sự thánh sạch; chỉ tìm sự an tâm thay vì sự bình an với Chúa. Và xin tha thứ cho con khi chỉ nhìn thấy những nhu cầu bề ngoài của gia đình và bạn bè, và không đem họ đến với Ngài để nhận được sự cứu rỗi. Xin giúp con rao báo sứ điệp Phúc Âm và có sự tự tin để đưa mọi người đến với Ngài, khích lệ họ tin cậy Ngài trong mọi sự. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn