Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Đại Mạng Lệnh

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 28:19

“Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ.” (BTT)

Ma-thi-ơ chọn cách kết thúc ký thuật về cuộc đời trên đất của Chúa Jêsus bằng “Đại Mạng Lệnh”. Mười một sứ đồ còn lại có mặt tại đó (Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, người phản Chúa đã chết rồi) mặc dù vài người trong số họ không biết rõ chuyện gì đang diễn ra. Sau khi khẳng định rõ ràng nền tảng cho thẩm quyền của Ngài (Ma-thi-ơ 28:18), Chúa đưa ra những chỉ dẫn cho công tác họ phải làm suốt cuộc đời mình và công tác mà Hội Thánh trên toàn thế giới này phải thực hiện cho đến lúc Ngài trở lại.

Trọng tâm của câu Kinh Thánh này là công tác môn đồ hóa; Chúa Jêsus ra lệnh cho các sứ đồ phải rời khỏi quê hương của họ (những cuộc bắt bớ định kỳ sẽ buộc họ phải di cư) với tinh thần rao giảng Phúc Âm cho những ai trước đây chưa biết đến Ngài. Những môn đồ mới không chỉ là những người theo đạo mà còn là những người học việc thuộc linh tích cực. Họ được lựa chọn từ mọi nhóm người, không phân biệt phong tục, tôn giáo hay những ngôn ngữ khác nhau. Đây không phải là lựa chọn cho các sứ đồ; mà đó là mạng lệnh đem nhiều người vào vương quốc của Ngài.

Phép báp-têm phải là dấu hiệu bên ngoài của những môn đồ mới. Học việc với Chúa Jêsus cần có khởi đầu rõ ràng trong việc thay đổi lối sống của mình. Báp-têm bằng nước là dấu hiệu của một khởi đầu mới cho một cuộc sống mới sau khi họ đã thật sự từ bỏ con đường tội lỗi, cầu xin sự tha thứ qua dòng huyết của Chúa Jêsus. Những ai kinh nghiệm được tình yêu của Đức Chúa Trời và sự tự do từ sự tha thứ của Ngài phải xác nhận sự tái sanh của họ bằng phép báp-têm trong danh của Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh.

Việc “dạy dỗ muôn dân” (hay “khiến muôn dân trở nên môn đồ” theo Bản TTHĐ) của Chúa Jêsus là một hoạt động có chủ ý. Đức Thánh Linh sử dụng những môn đồ của Ngài để dạy và thách thức con người sống vâng giữ Lời của Đức Chúa Trời, để làm sáng danh Chúa. Đó không phải là nhiệm vụ mà chúng ta có thể làm một mình, và cũng không phải là công việc chúng ta có thể lảng tránh. Nói cho mọi người biết cách để được cứu là điều bình thường trong nếp sống vâng phục của người Cơ Đốc. Đó chính là phương cách Đức Chúa Trời muốn Hội Thánh phát triển. Việc đó không phải lúc nào cũng thuận lợi, đôi khi bạn cũng sẽ bị từ chối, như Chúa Jêsus đã bị khước từ. Nhưng một vài người sẽ được cứu và họ sẽ ngợi khen Chúa. Xin đừng e ngại: hãy nói với bạn bè và đồng nghiệp về Chúa Jêsus, và xem việc Ngài sẽ làm.

Lạy Đức Chúa Cha, cảm ơn Ngài đã giao cho con trọng trách rao báo sự cứu rỗi của Đấng Christ cho một phần thế giới nơi con sinh sống. Con xin Chúa tha thứ vì những lúc con sợ cảm giác bị khước từ nên đã không vâng theo mạng lệnh Chúa. Xin Ngài giúp con ra đi rao giảng Phúc Âm, biết rằng đó là cách Chúa đem con người đến với sự cứu rỗi. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus, Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn