Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chúa Jêsus có tất cả thẩm quyền

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 28:18

“Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta.” (BTT)

Trong phần đầu của Đại Mạng lệnh, Chúa Jêsus khẳng định nền tảng để Ngài ra lệnh cho các sứ đồ, để qua họ thì Hội Thánh, sẽ là những sứ giả cho Phúc Âm. Đây là lời khẳng định chắc chắn khi Chúa Jêsus nói “hết thảy quyền phép” đã giao cho chính Ngài. Tuy nhiên, Ngài nói rõ quyền phép này không phải do Ngài giành lấy (như Sa-tan đã từng làm – Ma-thi-ơ 4:8-10; Giăng 12:31). Chúa Jêsus không cần phải tranh giành để có được quyền phép hay địa vị thiên thượng (Phi-líp 2:5-6); mà quyền phép đã được giao cho Ngài.

Trong suốt chức vụ của Ngài trên đất, Chúa Jêsus đã khẳng định Ngài đang đồng công với Đức Chúa Cha và trong thẩm quyền của Ngài (Giăng 14:10,23,24). Chúa có quyền năng sáng tạo muôn vật (Giăng 1:1-2); nâng đỡ muôn vật (Hê-bơ-rơ 1:3); ban sự sống mới cho ai tin Ngài (Giăng 5:21); tha thứ tội lỗi (Ma-thi-ơ 9:2,6); kêu kẻ chết sống lại (Giăng 8:39) và đoán xét mọi người (Giăng 5:27). Ngài không chỉ có quyền trên đất mà còn trong toàn cõi vũ trụ (Ma-thi-ơ 24:27-31) và trên các thiên sứ và ma quỷ (Lu-ca 4:34).

Chúa Jêsus là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được (Cô-lô-se 1:15), và sự đầy dẫy của bản tính Đức Chúa Trời ở trong Ngài (Cô-lô-se 2:9). Điều đó có nghĩa là Ngài không chỉ là thầy dạy luật, hay thầy thuốc, hoặc đấng tiên tri. Ngài còn hơn thế nữa. Chỉ một mình Ngài có thể tuyên bố có hết thảy quyền phép và một ngày kia mọi đầu gối thảy đều quỳ xuống trước Ngài (Phi-líp 2:10). Lời tuyên bố mình cao hơn giới chức tôn giáo đã xúc phạm một số lãnh đạo tôn giáo, và đó cũng chính là lý do họ muốn đóng đinh Ngài; nhưng Ngài đã sống lại từ cõi chết vì Ngài có quyền hy sinh sự sống mình và sau đó sống lại (Giăng 10:18).

Khi chúng ta học đến phần cuối trong Phúc Âm Ma-thi-ơ, điều quan trọng là chúng ta có thể thấy được Cứu Chúa Jêsus Christ như các nhân chứng sống khi xưa; hiểu được rằng Chúa Jêsus không phải là một trong nhiều người có thẩm quyền, mà Ngài là Đấng có hết thảy quyền phép. Một vài người có thể cảm thấy khó chịu, nhưng Ma-thi-ơ nương theo lời Ngài phán, và chúng ta cũng vậy. Chỉ bởi quyền năng Ngài, chúng ta được giao nhiệm vụ rao truyền về Chúa Jêsus là Đấng Cứu thế của nhân loại – điều đó hãy bắt đầu tại nơi chúng ta sống và làm việc và tại mọi nơi chúng ta đi. Ngài ra lệnh, chúng ta thực hiện!

Lạy Đức Chúa Trời của lẽ thật và tình yêu thương! Con cảm ơn Chúa về những ký thuật về cuộc đời và lời dạy của Cứu Chúa Jêsus mà tác giả đã tận mắt chứng kiến. Cảm ơn Chúa về quyền phép Ngài giao cho Chúa Jêsus để thay đổi cuộc đời và số phận đời đời của hàng triệu con người. Xin Chúa tha thứ cho con vì đã không tôn Ngài là Đấng có mọi thẩm quyền. Xin Ngài thêm đức tin cho con để con có thể sống, làm việc và rao ra lẽ thật về Đấng Cứu thế cho nhiều người để họ không bị hư mất vì không biết Ngài là nguồn ân điển cứu rỗi. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus, Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn