Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chúa thử nghiệm nếp sống công chính

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 7:12

“Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. (BTT)

Nhiều người biết câu Kinh Thánh này, thậm chí cả những người không tin Chúa cũng trích dẫn câu này. Dường như câu nói này cũng có lý. Dù chúng ta có biện hộ cho nhiều việc mình làm, thì “Nguyên tắc Vàng” (theo cách gọi của một số người) vẫn là bài thử nghiệm về sự công bằng: chúng ta có muốn người khác làm điều này với mình không, và chúng ta có muốn nghe những lời đó từ miệng của người khác không? Đó là một phép kiểm tra để ngăn chặn những tham vọng ích kỷ đang níu giữ cuộc sống chúng ta; nhưng không chỉ có thế.

Chúng ta thấy làm một vài việc tốt và tự kiềm chế để không làm một số điều xấu là việc tương đối dễ dàng; nhưng lúc nào cũng như vậy là điều bất khả thi. Sa-tan gieo rắc những lời dối trá vào lòng chúng ta: ngay cả những động cơ tốt nhất của chúng ta cũng bị vấy bẩn và những hành động tốt nhất của chúng ta cũng không nhất quán (Ê-sai 64:6). Mặc dầu luật pháp Chúa đòi hỏi sự hoàn hảo, nhưng chúng ta không làm được – chúng ta đã lún quá sâu vào tội lỗi rồi. Tuy nhiên, giới lãnh đạo tôn giáo trong thời Chúa Giê-xu lúc bấy giờ nghĩ rằng chỉ bởi vâng giữ một số ít luật lệ thôi thì vẫn có thể trở nên hoàn hảo, cho dù trong cuộc sống hằng ngày họ trượt bài thử nghiệm của Chúa Giê-xu trong câu Kinh Thánh này.

Luật pháp Cựu Ước xác định hành vi nào là đúng và hành vi nào là sai. Nhưng các tiên tri thời ấy nói rằng dân sự Chúa đã không vâng giữ luật pháp. Vấn đề không phải ở hành động của họ, mà là tấm lòng. Cố gắng làm điều lành với tấm lòng không ngay thẳng sẽ luôn dẫn đến sự giả hình tôn giáo. Đó là lý do Chúa Giê-xu phán trong Ma-thi-ơ 5:20: “Vì ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng.” Người Pha-ri-si chắc chắn là những người cố gắng làm nhiều việc lành, nhưng họ lại không thể làm lành trong mọi tình huống vì họ không cầu xin Chúa ban cho một tấm lòng mới (Giê 29:13, Giô-ên 2:12). Lòng tự cao tôn giáo khiến họ không khao khát một tấm lòng đúng đắn.

Không thể có được nếp sống luôn luôn công bình nếu không có một tấm lòng hướng về Chúa; khao khát làm điều Chúa muốn và sẵn sàng vâng phục dù phải trả bất cứ giá nào. Trong khi đó, hoạt động tôn giáo thì thật dễ: thể hiện lòng sùng kính giả tạo của chúng ta để cho mọi người ngưỡng mộ. Loài người xem bề ngoài nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng (I Sa 16:7). Và điều thật sự có ở bên trong sẽ thể hiện ra bên ngoài trong những lúc căng thẳng và bất ngờ (Mat 15:19). Vì vậy, dù cho “Nguyên tắc Vàng” trong câu Kinh Thánh này là phép thử xuất sắc tấm lòng của chúng ta, thì chúng ta cũng không thể kiểm soát hành vi để thay đổi tấm lòng của mình. Đầu tiên, chúng ta cần tìm kiếm Chúa bằng cả tấm lòng, và sau đó, Ngài sẽ ban năng lực để chúng ta sống đẹp lòng Ngài, đẹp lòng những người xung quanh và đồng nghiệp.

Lạy Cha Thiên thượng, con cám ơn Ngài vì Ngài biết rõ con. Con cảm thấy hổ thẹn vì không thể công bình trọn vẹn, và con đã che đậy sự bất chính của mình bằng các hoạt động tôn giáo. Con hiểu rằng Chúa không nhìn vẻ bề ngoài mộ đạo, nhưng nhìn vào tấm lòng con. Chúa ôi! Xin ban cho con một tấm lòng thánh sạch và làm mới tâm thần con để con luôn luôn hướng về Chúa. Xin giúp con có được sự liêm chính thuộc linh để con tôn kính Ngài tại gia đình, nơi làm việc, cũng như trong Hội Thánh. Trong danh Chúa Jêsus, Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn