Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Đáp ứng tốt lành của Chúa

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 7:7-11

“Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở. Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng? Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con-cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?” (BTT)

Đức Chúa Trời là một con người thật sự. Ngài có mối liên hệ với những ai tôn kính Ngài. Cách để tôn trọng quyền tể trị của Chúa là nhận ra rằng chúng ta chẳng có gì khi đến trong thế gian, thế nên mọi thứ chúng ta cần đều từ Ngài mà đến. Chúa là Đấng chu cấp tối thượng và khi chúng ta nói với Chúa chúng ta phụ thuộc vào Ngài ra sao, tức là chúng ta thờ phượng Ngài. Vậy nên, sự phụ thuộc của chúng ta, thể hiện qua lời cầu xin và cầu nguyện, là điều cần thiết để ở trong mối tương giao với Ngài.

Cầu xin, tìm kiếm, và gõ cửa là những hành động có cân nhắc và lựa chọn. Chúng chỉ xảy ra khi chúng ta nhận biết không còn cách nào khác để nhận lãnh, để tìm thấy và để mở ra. Nhưng khi chúng ta thừa nhận với Chúa sự bất toàn của mình, thì Ngài sẽ đáp lời bằng cách ban cho, bày tỏ và chào đón. Đó là phần ân điển nhưng không của Ngài. Những tặng phẩm Ngài ban rất tốt đẹp, rời rộng, phù hợp và tử tế. Ngài không khinh chê hay đánh lừa chúng ta, không ban cho chúng ta những điều không đạt chuẩn (cho dù chúng ta là kẻ có tội và không xứng đáng).

Ý nghĩa của những câu này thật rõ ràng đến nỗi không thể nào nhầm lẫn được. Tuy vậy, bài kiểm thực sự về sự thông hiểu nằm ở việc mọi người có sử dụng thông tin này hay không. Đáng buồn thay, rất nhiều tín nhân không tin. Khi gặp khó khăn, họ lo lắng; họ cảm thấy lạc lối, vì vậy họ hành động hơn là tìm kiếm phương hướng; họ cảm thấy bít lối, nhưng không xin Chúa mở cửa. Bất chấp mọi lời dạy của Chúa Giê-xu, nhiều người cư xử như thể họ không có Cha Thiên Thượng, như thể Chúa không yêu họ, hay Ngài không tử tế và khoan dung.

Thuốc giải cho những niềm tin sai lạc này là ăn năn và sau đó vâng phục. Khi có nhu cầu, hãy cầu xin Chúa giúp đỡ, khi có điều gì hệ trọng mà bạn không biết, hãy tìm kiếm qua sự cầu nguyện thay vì tự nỗ lực; khi một cánh cửa đóng lại, hãy cầu xin Chúa mở nó ra. Đừng chỉ thụ động hay phó mặc số phận, hãy tích cực cầu xin Chúa. Cũng vậy, sự trì trệ thuộc linh trở thành thói quen cản trở chúng ta tiếp bước thể nào, thì sự cầu nguyện tích cực với thái độ trông mong cũng có thể và nên trở thành thói quen thể ấy. Hãy bắt đầu ngay hôm nay và tập tìm kiếm Chúa mỗi ngày cho đến khi việc đó trở thành bản năng thứ hai.

Lạy Chúa, cảm ơn Chúa vì đã sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của con, nhu cầu thuộc linh, tình cảm, tinh thần lẫn thuộc thể. Xin tha thứ cho con vì lòng kiêu ngạo hay vì ngộ nhận rằng Chúa không sẵn lòng giúp con, vì thế con đã bỏ qua thói quen tìm cầu Chúa. Xin giúp con bắt đầu lại từ hôm nay, cầu nguyện với Chúa mỗi khi con có nan đề không thể giải quyết. Và xin giúp con nhớ cảm tạ khi được Chúa đáp lời. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn