Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chúa không thỏa hiệp

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 22:18-22

“Đức Chúa Jêsus biết ý xấu của họ, bèn đáp rằng: Hỡi kẻ giả hình, sao các ngươi thử ta? Hãy đưa cho ta xem đồng tiền nộp thuế. Họ đưa cho Ngài một đơ-ni-ê. Ngài bèn phán rằng: Hình và hiệu nầy của ai? Họ trả lời rằng: Của Sê-sa. Ngài bèn phán rằng: Vậy, hãy trả cho Sê-sa vật gì của Sê-sa; và trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời. Họ nghe lời ấy, đều bợ ngợ, liền bỏ Ngài mà đi.” (BTT)

Con người thường giải quyết các tình huống khó khăn bằng cách thỏa hiệp. Đó không phải là cách của Đức Chúa Trời. Ngài không bao giờ thỏa hiệp về lẽ thật. Tuy nhiên, lẽ thật của Đức Chúa Trời thường bày tỏ cho chúng ta hai vấn đề khác nhau nhưng cả hai đều đúng và đối lập nhau. Ví dụ: Chúa yêu tội nhân, nhưng ghét tội lỗi; Đức Chúa Trời vô hình nhưng Đức Chúa Con là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình (Cô-lô-se 1:15), v.v…

Khi người Pha-ri-si cố gắng gài bẫy Chúa Jêsus về vấn đề gây tranh cãi liên quan đến việc đóng thuế cho người La Mã, Chúa Jêsus không nói rằng người Do Thái không nên đóng thuế (là điều có thể cáo buộc Ngài về tội phản quốc) hoặc nói họ phải đóng thuế (là điều có thể khiến người Do Thái chống lại Ngài … và sau đó người La Mã sẽ buộc tội Ngài là “phá rối trị an”).

Chúa truyền đưa cho Ngài một đồng đơ-ni-ê, là đồng xu thường được dùng để đóng thuế cho người La Mã. (Ở Y-sơ-ra-ên vào thời đó có một đơn vị tiền tệ khác là đồng siếc-lơ, nhưng nó chỉ được sử dụng để nộp thuế đền thờ, và không có bất kỳ hình khắc La Mã nào trên đó). Còn các đồng đơ-ni-ê bình thường đều có hình Sê-sa (Caesar). Chúa Jêsus trả lời câu hỏi có nên nộp thuế dân sự hay không bằng cách bảo họ trả lại cho Sê-sa những gì thuộc về Sê-sa và trả cho Đức Chúa Trời những gì thuộc về Ngài. Họ đã rất ngạc nhiên! Chúa Jêsus không giải quyết sự căng thẳng dân chúng đang phải chịu khi sống dưới sự cai trị của quân đội chiếm đóng, nhưng Ngài đã giải thích vấn đề, không thỏa hiệp bất kỳ lẽ thật nào và đưa ra hai hành động đều hợp lý.

Vì vậy, chúng ta cũng phải đóng thuế vì các nhà cầm quyền là do Đức Chúa Trời chỉ định (Rô-ma 13:6-7) vì lợi ích của chúng ta, mặc dù họ có thể chống lại những người tin Chúa Jêsus. Đức Chúa Trời không mong chúng ta giao mọi thứ cho nhà nước, nhưng cũng không phải là không đóng góp gì … chúng ta phải trả những gì họ yêu cầu theo luật. Đồng thời, chúng ta cũng nên dâng cho Đức Chúa Trời cách rộng rãi vì lòng biết ơn Ngài (2 Cô-rinh-tô 8:1-5). Trả cho thế gian những gì chúng ta nợ họ cũng như dâng hiến cho Chúa hết lòng là tôn vinh Ngài . Giữ lại tiền của Đức Chúa Trời là ăn cắp, cũng giống như không nộp thuế vậy (Ma-la-chi 3:8-10).

Lạy Cha Thiên Thượng, con cảm ơn Ngài vì sự nhân từ và rộng lượng của Ngài. Cảm ơn Ngài vì bởi lòng nhân từ, Ngài không bao giờ thỏa hiệp lẽ thật. Xin Chúa tha thứ vì nhiều lúc con đã có những thỏa hiệp tội lỗi và không đáp ứng những yêu cầu của Ngài về lối sống công bình. Xin giúp con vâng lời Ngài hoàn toàn từ lòng yêu mến Chúa, và vâng lời những ai mà Ngài muốn con tôn kính (kể cả việc trả tất cả những gì con mắc nợ). Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn